Зміни інтенсивності маткового кровотоку у вагітних з хронічним ендометритом в анамнезі

Ескіз недоступний

Дата

2023-10-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Для хронічного ендометриту характерні морфо-функціональні зміни в слизовій оболонці та розлади мікроциркуляції в басейні спіральних артерій. Розвиток вагітності на такому фоні супроводжується порушенням гестаційної перебудови спіральних артерій і сприяє підвищенню резистентності матково-плодового кровотоку.
Chronic endometritis is characterized by morpho-functional changes in the mucous membrane and microcirculation disorders in the pool of spiral arteries. The development of pregnancy against this background is accompanied by a violation of the gestational rearrangement of the spiral arteries and contributes to an increase in the resistance of the utero-fetal blood flow.

Опис

Ключові слова

Pre-eclampsia, Chronic Endometritis, Doppler Ultrasoundї, Spiral Arteries, прееклампсія, хронічний ендометрит, доплерометрія, спіральні артерії.

Бібліографічний опис

Ліхачов В. К. Зміни інтенсивності маткового кровотоку у вагітних з хронічним ендометритом в анамнезі / В. К. Ліхачов, О. О. Тарановська // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2023. – Т. XIII, № 2 (48). – С. 78–84.