Радіаційна медицина

Анотація

У підручнику вміщено базові відомості з усіх розділів радіаційної медицини: основи фізики іонізуючих випромінень, дозиметрії, радіометрії, радіаційної безепеки, відомості про радіаційну ситуацію, що склалася після аварії на ЧАЕС. Розглянуто питання впливу іонізуючих випромінювань на організм людини, надано відомості про променеву хворобу, дію малих доз та віддалених наслідків дії іонізуючого випромінюваня. Висвітлено питання диспансерізації населення та ведення державного реєстру. Особлива увага звертається на сучасну концепцію протирадіаційного харчування та засоби, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму. Пропонований підручник складений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Радіаційна медицина» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти та відповідає вимогам до підручників для студентів вищих медичних закладів України ІІІ – ІV рівня акредитації. Може бути корисним лікарям-інтернам, клінічним ординаторам та студентам університетів при вивченні навчальних дисциплін загально біологічного та екологічного профілю.

Опис

Ключові слова

біологічна дія іонізуючого випромінювання, променеві реакції, радіозахисне харчування

Бібліографічний опис

Радіаційна медицина : підручник / В. Ф. Почерняєва, Л. М. Васько, Т. О. Жукова, В. К. Югов, Б. О. Шаталін. – Львів : "Магнолія 2006", 2021. – 176 с.