Фітопрепарати протимікробної дії

Анотація

Аналіз чутливості мікроорганізмів до дії фітопрепаратів показав найкращу антимікробну активність фітопрепаратів тимсалу, панавіру та протефлазиду порівняно з традиційними препаратами. Analysis of microorganism’s sensitivity to the herbal medicines action had showed the best antimicrobial activity of herbal medicines tymsal, panavir and proteflazid compared to traditional drugs.

Опис

Ключові слова

фітопрепарати, чутливість бактерій, антимікробна дія, захворювання ротоглотки, herbal medicines, bacteria sensitivity, antimicrobial effect, oropharyngeal diseases

Бібліографічний опис

Herbal medicines antimicrobial effect / O. V. Hancho, T. M. Moshel, O. M. Boychenko [et al.] // Georgian medical news. – 2022. – № 7 (328). – P. 88–91.