Технологія оцінки системної дії біологічно активних хірургічних шовних матеріалів

Анотація

Технологія включає оцінку клініко-лабораторних, гематологічних, біохімічних, токсикологічних, функціональних та патоморфологічних показників лабораторних щурів у тесті in vivo. Оцінка вказаних параметрів виконується післяімплантації шовного матеріалу в міжм'язовий карман передньої черевної стінки.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Реєстраційна картка технології № 0623U000057 Україна. Технологія оцінки системної дії біологічно активних хірургічних шовних матеріалів / В. О. Костенко, Н. В. Соловйова, А. В. Міщенко, О. Є. Акімов, В. Г. Костенко. – № Держреєстрації НДДКР: 0119U103898, опубл. 03.03.23.