Інтелектуальна власність. Кафедра патофізіології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Наукова стаття «Роль специфічних транскрипційних чинників nf-капа b та nrf2 у механізмах розвитку оксидативно-нітрозативного стресу після експериментальної черепно-мозкової травми»
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2023-06-08) Назаренко, Світлана Миколаївна; Костенко, Віталій Олександрович
 • Документ
  Наукова стаття «Модулятори факторів транскрипції nf-капа b та nrf2 як засоби обмеження деструкції позаклітинного матриксу пародонта щурів після відтворення експериментальної черепно-мозкової травми»
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2023-06-08) Назаренко, Світлана Миколаївна; Костенко, Віталій Олександрович
 • Документ
  Наукова стаття «Перспективна структура патофізіології як навчальної дисципліни в умовах воєнного стану»
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2023-05-31) Акімов, Олег Євгенович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Міщенко, Артур Володимирович; Назаренко, Світлана Миколаївна; Костенко, Віталій Олександрович
 • Документ
  Наукова стаття «Реструктуризація другого модуля патофізіології як навчальної дисципліни з урахуванням викликів військового часу»
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2023-05-30) Акімов, Олег Євгенович; Міщенко, Артур Володимирович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Заколодна, Олена Едуардівна; Костенко, Віталій Олександрович
 • Документ
  Наукова стаття «Особливості педагогічного процесу та міжкафедральної взаємодії в формуванні у здобувачів освіти цілісного уявлення про стрес- асоційовані розлади»
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2023-06-08) Назаренко, Світлана Миколаївна; Борисенко, Володимир Васильович; Костенко, Віталій Олександрович; Акімов, Олег Євгенович; Заколодна, Олена Едуардівна
 • Документ
  Наукова стаття «Досвід використання шкали загальної оцінки функціонування для діагностики і планування психотерапії в наркологічній практиці»
  (Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, 2023) Борисенко, Володимир Васильович; Скрипніков, Андрій Миколайович; Гринь, Катерина Вікторівна; Фисун, Юрій Олександрович; Казаков, Олексій Анатолійович; Назаренко, Світлана Миколаївна
 • Документ
  Спосіб експериментальної терапії окисно-нітрозативного стресу
  (ДНП «Центр тестування», 2022-06-13) Акімов, Олег Євгенович; Назаренко, Світлана Миколаївна; Таран, Олена Василівна; Костенко, Віталій Олександрович; Катрушов, Олександр Васильович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Міщенко, Артур Володимирович; Гришко, Юлія Михайлівна; Денисенко, Софія Валеріївна; Костенко, Віталій Олександрович
  Позитивний ефект полягає в тому, що названі фармакологічні засоби ефективно обмежують утворення активних форм кисню й азоту (супероксидного аніон-радикала, цитотоксичних концентрацій оксиду азоту, пероксинітриту), зменшують процеси вільнорадикального окиснення біополімерів, утворення окисномодифікованих білків, нітрозотіолів, що запобігає розвитку структурних і функціонально-метаболічних порушень у різних органах (головному мозку, печінці, слизовій оболонці шлунка, сім'яниках, кістках, пародонті, слинних залозах).
 • Документ
  Спосіб експериментальної терапії хронічного пародонтиту за умов системної запальної відповіді
  (ДНП «Центр тестування», 2022-06-13) Акімов, Олег Євгенович; Єлінська, Аліна Миколаївна; Назаренко, Світлана Миколаївна; Міщенко, Артур Володимирович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Катрушов, Олександр Васильович; Костенко, Віталій Олександрович
  Cпосіб експериментальної терапії хронічного пародонтиту за умов системної запальної відповіді, який передбачає введення в організм щурів епігалокатехін-3-галату у дозі 21,1 мг/кг внутрішньоочеревинно 1 раз на 3 доби протягом 14 діб.
 • Документ
  Спосіб діагностики стану антиоксидантного захисту організму
  (ДНП «Центр тестування», 2022-06-13) Гришко, Юлія Михайлівна; Костенко, Віталій Олександрович; Катрушов, Олександр Васильович; Акімов, Олег Євгенович; Назаренко, Світлана Миколаївна; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Міщенко, Артур Володимирович; Денисенко, Софія Валеріївна
  Запропонований спосіб обчислення даних дозволяє встановити ефективність та режим роботи кожного жувального м’язу та визначити тактику подальшої функціональної корекції за допомогою визначення індексів співвідношення максимальної та середньої амплітуди скорочення м’язів. Нами встановлене нормальне значення даного індексу, що складає від 4 до 7 і свідчить про оптимальну ЕМГ-активності жувальних м’язів у кожному конкретному клінічному випадку. Це вказує на оптимальне співвідношення між максимальною та середньою амплітудою м’язових скорочень, тобто у роботі м’язів є періоди активної роботи та періоди спокою, протягом яких спостерігається мінімальна м’язова активність, тоді як максимальна амплітуда не перевищує 1200мкВ.
 • Документ
  Спосіб спектрофотометричного визначення концентрації фторидів у продуктах харчування рослинного та тваринного походження
  (ДНП «Центр тестування», 2022-06-13) Акімов, Олег Євгенович; Костенко, Віталій Олександрович; Катрушов, Олександр Васильович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Міщенко, Артур Володимирович; Гришко, Юлія Михайлівна; Денисенко, Софія Валеріївна
  Використання даного методу дозволяє оцінювати безпечність та якість харчових продуктів рослинного та тваринного походження за рахунок визначення концентрації іонів фтору у досліджуваних зразках. Метод дозволяє контролювати вміст фторидів у сироватці крові при використанні препаратів фтору для ендогенної профілактики карієсу, що запобігає розвитку небажаних ефектів та передозуванню.
 • Документ
  Спосіб спектрофотометричного визначення концентрації сульфідів у продуктах харчування тваринного походження
  (ДНП «Центр тестування», 2023-03-20) Акімов, Олег Євгенович; Микитенко, Андрій Олегович; Костенко, Віталій Олександрович; Катрушов, Олександр Васильович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Міщенко, Артур Володимирович
  Використання даного методу дозволяє оцінювати безпечність та якість харчових продуктів рослинного та тваринного походження за рахунок визначення концентрації сульфід-іонів у досліджуваних зразках. Метод дозволяє контролювати вміст сульфідів у сироватці крові при використанні препаратів-донаторів сульфідних груп або препаратів, до складу яких входять амінокислоти із сульфідною групою, що запобігає розвитку небажаних ефектів та передозуванню.
 • Документ
  Технологія оптимізації репаративних процесів у хірургічній рані
  (2023-03-21) Костенко, Віталій Олександрович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Міщенко, Артур Володимирович; Акімов, Олег Євгенович; Костенко, Вікторія Геннадіївна
  Технологія оптимізації репаративних процесів у хірургічній рані включає введення метаболітотропних засобів, іммобілізованих на хірургічному шовному матеріалі. Як метаболітотропний засіб використовують L-аргінін, іммобілізований на полігліколевій кислоті
 • Документ
  Технологія експериментальної терапії хронічного пародонтиту за умов системної запальної відповіді
  (2023-03-21) Костенко, Віталій Олександрович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Міщенко, Артур Володимирович; Акімов, Олег Євгенович; Костенко, Вікторія Геннадіївна
  В експерименті на лабораторних тваринах (білих щурах) відтворюють модель хронічного пародонтиту за умов системної запальної відповіді. З терапевтичною метою протягом 30 діб щурам внутрішньоочеревинно 1 раз на 3 доби вводять епігалокатехін-3-галат у дозі 21,1 мг/кг маси тварини.
 • Документ
  Спосіб спектрофотометричного визначення концентрації фторидів у продуктах харчування рослинного та тваринного походження
  (Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», 2021-09-23) Акімов, Олег Євгенович; Міщенко, Артур Володимирович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Костенко, Віталій Олександрович; Катрушов, Олександр Васильович; Денисенко, Софія Валеріївна
  Спосіб спектрофотометричного визначення концентрації фторидів у продуктах харчування рослинного та тваринного походження, що передбачає визначення кольорового продукту, який утворюється в реакції фторидного аніону з 6 мкМ розчину бісманносильований-m-дитіокарбамато-ксилолу у 0,2 М трис-буферному розчині (рН=7,4), який відрізняється тим, що наважку 1 г твердих речовин рослинного та тваринного походження гомогенізують із 10 мл 0,2 М трис-буферного розчину (рН=7,4) для отримання 10 % гомогенату; для аналізу беруть аліквоту 0,2 мл 10 % гомогенату твердих речовин рослинного та тваринного походження; до аліквоти додають 1 мл 15 % водного розчину трихлороцтової кислоти для депротеїнізації; отриману суміш фотометрують у кюветі із довжиною оптичного шляху 10 мм на довжині хвилі 353 нм.
 • Документ
  Технологія оцінки токсичної дії відпрацьованого моторного масла
  (2023-03-03) Костенко, Віталій Олександрович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Міщенко, Артур Володимирович; Акімов, Олег Євгенович; Костенко, Вікторія Геннадіївна
  Технологія оцінки токсичної дії відпрацьованого моторного масла включає оцінку клініко-лабораторних, гематологічних, біохімічних, токсикологічних, функціональних та патоморфологічних показників лабораторних щурів у тесті in vivo. Оцінка вказаних параметрів виконується після аплікації зразків відпрацьованого моторного масла, одержаного з автомобільного фільтра, на шкіру хвостів та подушечок лап.
 • Документ
  Технологія моделювання метаболічного синдрому
  (2023-03-03) Костенко, Віталій Олександрович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Міщенко, Артур Володимирович; Акімов, Олег Євгенович; Костенко, Вікторія Геннадіївна
  Запропонована технологія включає призначення лабораторним тваринам (гризунам) фруктози протягом двох місяців. Поряд з введенням розчину фруктози призначають дієту такого складу: рафіноване пшеничне борошно, сухе знежирене коров'яче молоко, крохмаль, столовий маргарин, переокиснена соняшникова олія, натрію хлорид.
 • Документ
  Технологія оцінки системної дії біологічно активних хірургічних шовних матеріалів
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2023-03-03) Костенко, Віталій Олександрович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Міщенко, Артур Володимирович; Акімов, Олег Євгенович; Костенко, Вікторія Геннадіївна
  Технологія включає оцінку клініко-лабораторних, гематологічних, біохімічних, токсикологічних, функціональних та патоморфологічних показників лабораторних щурів у тесті in vivo. Оцінка вказаних параметрів виконується післяімплантації шовного матеріалу в міжм'язовий карман передньої черевної стінки.
 • Документ
  Спосіб кількісного визначення концентрації пероксинітриту в гомогенаті м’яких тканин
  (Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), 2017-10-25) Акімов, Олег Євгенович; Костенко, Віталій Олександрович
  Спосіб кількісного визначення концентрації пероксинітриту в гомогенаті м'яких тканин, що включає визначення концентрації атомарного йоду, що утворюється в реакції пероксинітриту та йодиду калію в присутності фосфатного буферного розчину із рН=7,0, який відрізняється тим, що для аналізу беруть 0,1 мл 10 % гомогенату тканин, загальний робочий об'єм зменшується до 5 мл, використовують кювету із довжиною оптичного шляху 10 мм, концентрацію пероксинітриту обчислюють за формулою: С=20·А, де С - концентрація пероксинітриту мкмоль/г, А - адсорбція проби на довжині хвилі 355 нм, 20 - коефіцієнт пропорційності, що враховує розведення проби під час аналізу, довжину оптичного шляху, коефіцієнт молярної екстинкції йоду при довжині хвилі 355 нм, вагу проби; для визначення швидкості та джерел продукції пероксинітриту використовують 5 хв. інкубація при t=37 °C та індуктори у вигляді: 0,1 мл буферного розчину (в 1 л дистильованої води розчинити 5,37 г безводного однозаміщеного фосфату калію, 8,5 хлориду натрію та 1,5 г гідроксиду натрію), 0,1 мл 3 % розчину НАДН, 0,1 мл 3 % розчину НАДФН, 0,1 мл розчину "Пірогенал".
 • Документ
  Спосіб оцінки токсичної дії відпрацьованого моторного масла
  (ДП “Український інститут промислової власності”, 2014-10) Костенко, Віталій Олександрович; Катрушов, Олександр Васильович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Міщенко, Артур Володимирович; Денисенко, Софія Валеріївна; Гришко, Юлія Михайлівна
  Спосіб оцінки токсичної дії відпрацьованого моторного масла включає оцінку клініко- лабораторних, гематологічних, біохімічних, токсикологічних, функціональних та патоморфологічних показників лабораторних щурів у тесті in vivo. Оцінку вказаних параметрів виконують після аплікації зразків відпрацьованого моторного масла, одержаного з автомобільного фільтра, на шкіру хвостів та подушечок лап.
 • Документ
  Спосіб оцінки системної дії хірургічних шовних матеріалів
  (ДП “Український інститут промислової власності”, 2013-07) Костенко, Віталій Олександрович; Проніна, Олена Миколаївна; Діхтенко, Тарас Григорович; Скотнікова, Лариса Валеріївна; Левков, Анатолій Анатолійович; Міщенко, Артур Володимирович; Соловйова, Наталія Веніамінівна; Данильченко, Світлана Іванівна
  Спосіб оцінки системної дії хірургічних шовних матеріалів включає: оцінку клініко-лабораторних, гематологічних, біохімічних, токсикологічних, функціональних та патоморфологічних показників лабораторних щурів у тесті in vivo. Оцінка вказаних параметрів виконується після імплантації шовного матеріалу в міжм'язовий карман передньої черевної стінки.