Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19517
Title: Особливості викладання дитячої терапевтичної стоматології здобувачам освіти випускного курсу в умовах дистанційного навчання
Other Titles: Особенновти преподавания детской терапевтической стоматологии соискателям образования выпускного курса в условиях дистанционного обучения
Peculiarities of Teaching Pediatric Therapeutic Dentistry to Applicants for Graduate Education in Distance Learning
Authors: Каськова, Людмила Федорівна
Уласевич, Лариса Павлівна
Новікова, Світлана Чеславна
Амосова, Людмила Іванівна
Солошенко, Юлія Іванівна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Уласевич, Лариса Павловна
Новикова, Светлана Чеславна
Амосова, Людмила Ивановна
Солошенко, Юлия Ивановна
Kaskova, L. F.
Ulasevych, L. P.
Novikova, S. Ch.
Amosova, L. I.
Soloshenko, Yu. I.
Issue Date: 2022
Citation: Особливості викладання дитячої терапевтичної стоматології здобувачам освіти випускного курсу в умовах дистанційного навчання / Л. Ф. Каськова, Л. П. Уласевич, С. Ч. Новікова [та ін.] // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю, м. Яремче, 23 вересня 2022 р. – Яремче, 2022. – С. 70.
Abstract: Отримання знань здобувачами освіти в реаліях нашого часу, особливо стоматологічного профілю, потребує справжньої трансформації. Перспективним напрямом є дистанційна форма навчання, яка дає можливість набути загальних та фахових компетентностей за умови відсутності можливості прямої взаємодії викладача та студента. Під час дистанційного навчання викладач може взагалі не зустрічатися зі здобувачами освіти під час прямих трансляцій, а лише стежити за ними в чаті, якщо потрібно. Вебінари, фільми, численні симулятори – лише деякі з технологічних інструментів, доступних для онлайн навчання. Основним аспектом дистанційного навчання є також можливість детального відстеження успішності студента, що допомагає розвивати його власну траєкторію. Дистанційне навчання використовує формат комп’ютерної гри, де нові рівні доступні лише після завершення попередніх. Але на фоні реальних плюсів даної методики, у здобувачів освіти стоматологічного напряму, особливо випускного курсу, є великий мінус –відсутність можливості виконати та удосконалити практичні навички не дає можливості набути в повній мірі фахових компетентностей.
UDC: 378.147:616.314-053.2
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19517
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osoblyvosti_vykladannya_dytyachoyi_terapevtychnoyi_stomatolohiyi.pdf219,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.