Навчально-методичні видання. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти до практичного заняття та на занятті з дисципліни «Судова медицина. Медичне право України» (Модуль 1. «Судова медицина»)
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Черняк, Валентина Володимирівна; Старченко, Іван Іванович; Филенко, Борис Миколайович; Ройко, Наталія Віталіївна
  У навчально-методичному посібнику викладені актуальність, фахові компетентності, базові знання, зміст теми. Також представлені завдання для самостійної роботи у вигляді тестових завдань та задач з відповідями. Окремі теми мають повністю зразки судово-медичної документації.
 • Документ
  Special pаthomorphology
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Старченко, Іван Іванович; Прилуцький, Олексій Костянтинович; Филенко, Борис Миколайович; Задворнова, Анна Петрівна; Ніколенко, Дмитро Євгенійович; Stаrchenko, I. I.; Prylutskyi, O. K.; Fylenko, B. M.; Zadvornova, A. P.; Nikolenko, D. Ye.
  У посібнику для кожного заняття представлені основні питання теми, практичні навички, які повинні бути сформовані в студентів, алгоритми опису макро- і мікропрепаратів. Кількість і варіабельний рівень наведених тестів, дозволяє використовувати їх в якості підготовки студентів до складання ліцензованого інтегрованого іспиту «КРОК-1».
 • Документ
  Судебная медицина (стоматология). Медицинское право Украины. Модуль 1. Судебная медицина (стоматология)
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Черняк, Валентина Владимировна; Дев'яткін, Олександр Євгенійович; Черняк, Валентина Володимирівна; Девяткин, Александр Евгеньевич
 • Документ
  Судебная медицина. Медицинское право Украины. Модуль 1. Судебная медицина
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Черняк, Валентина Владимировна; Девяткин, Александр Евгеньевич; Черняк, Валентина Володимирівна; Дев'яткін, Олександр Євгенійович
  Рабочая программа по дисциплине «Судебная медицина»
 • Документ
  Основы общей патоморфологии для иностранных студентов
  (Українська медична стоматологічна академія, 2016) Старченко, Иван Иванович; Ройко, Наталия Виталиевна; Филенко, Борис Николаевич; Проскурня, Сергей Анатольевич; Насонов, Петр Иванович; Старченко, Іван Іванович; Ройко, Наталія Віталіївна; Филенко, Борис Миколайович; Проскурня, Сергій Анатолійович; Насонов, Петро Іванович
  В учебном пособии в краткой форме изложены современные представления об основных общих патологических процессах (повреждение, воспаление, дисциркуляторные расстройства, процессы приспособления и компенсации, опухоли), приведены примеры тестовых заданий из базы «Крок I. Стоматология», которые структурированы в соответствии с изложенными темами с правильными ответами. Пособие предназначено для студентов II и III курсов стоматологического факультета Высших медицинских учебных заведений Украины III-IV уровней аккредитации.
 • Документ
  Патоморфология репродуктивной и эндокринной систем
  (Українська медична стоматологічна академія, 2014) Новосельцева, Таиса Владимировна; Филенко, Борис Николаевич; Гасюк, Наталия Ивановна; Новосельцева, Таїса Володимирівна; Филенко, Борис Миколайович; Гасюк, Наталія Іванівна
  В учебном пособии кратко, но в глубоком по содержании материале, изложено основные патоморфологические изменения женской и муж ской половой систем, болезней беременности, пре- и перинатального периода, заболевания эндокринных желез. Пособие содержит примеры тестовых заданий КРОК-1. Учебное пособие для студентов медицинских факультетов высших медицинских учебных заведений III-IV уровней акредитации.
 • Документ
  Атлас одонтогліфіки людини
  (Українська медична стоматологічна академія, 2001) Гасюк, Анатолій Петрович; Скрипніков, Петро Миколайович
  У атласі відображена одна із провідних проблем стоматології - захворюваність карієсом, що пов'язано з редукцією окремих елементів коронки молярів та премолярів. Встановлено і представлено просторове розташування функціональних одиниць емалі - емалевих призм в різних підвищеннях коронки зуба - горбиках, стилях, гребенях. Рекомендовано новий проект номенклатури анатомічних утворень (борозен та ямок) жувальної поверхні перших молярів верхньої і нижньої щелеп людини. Дано обгрунтування профілактики карієсу у дітей шляхом закриття карієсогенних ямок і борозен, при реконструктивних ортопедичних заходах для збереження прикусу і відновлення жувальної функції, а також при моделюванні стоматологічними матеріалами під час протезування і пломбування зубів.
 • Документ
  Основы специальной патоморфологии для иностранных студентов
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Старченко, Иван Иванович; Ройко, Наталия Виталиевна; Филенко, Борис Николаевич; Проскурня, Сергей Анатольевич; Винник, Наталия Ивановна; Совгиря, Светлана Николаевна; Насонов, Петр Иванович; Старченко, Іван Іванович; Ройко, Наталія Віталіївна; Филенко, Борис Миколайович; Проскурня, Сергій Анатолійович; Винник, Наталія Іванівна; Совгиря, Світлана Миколаївна; Насонов, Петро Іванович; Starchenko, I. I.; Royko, N. V.; Fylenko, B. M.; Proskurnia, S. A.; Vynnyk, N. I.; Sovhyria, S. M.; Nasonov, P. I.
  Учебное пособие для студентов стоматологического факультета высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации помогает в довольно сжатом виде, но глубоком по содержанию материале, получить знания по той или иной нозологии.
 • Документ
  Generаl pаthomorphology
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Starchenko, I.; Prylutskyi, O.; Zadvornova, A.; Nikolenko, D.; Старченко, Іван Іванович; Прилуцький, Олексій Костянтинович; Ніколенко, Дмитро Євгенійович; Задворнова, Анна Петрівна
  The manual presents the content and basic questions of the topic, practical skills in sufficient volume for each class to be mastered by students, algorithms for describing macro- and micropreparations, situational tasks. The formulation of tests, their number and variable level of difficulty, sufficient volume for each topic allows to recommend them as preparation for students to take the licensed integrated exam "STEP-1".
 • Документ
  Патоморфологія : збірник тестових завдань
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Старченко, Іван Іванович; Ройко, Наталія Віталіївна; Филенко, Борис Миколайович; Проскурня, Сергій Анатолійович
  Навчальний посібник «Патоморфологія: збірник тестових завдань» призначений для підготовки здобувачів вищої медичної освіти за спеціальностями 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» до складання ліцензійного іспиту «КРОК-1. Загальна лікарська підготовка». Навчальне видання містить тестові завдання з баз 2005-2018 років. Наведені тестові завдання з виділеними ключовими словами структуровані відповідно до тематично плану практичних занять і самостійної роботи. У збірнику також викладені структурно-логічні схеми та клініко-морфологічні завдання, що сприятимуть розвитку клінічного мислення у студента.
 • Документ
  Additional methods of examination in dentistry
  (Тернопільський національний медичний університет ім. Горбачевського, 2018-01-06) Гасюк, Наталія Володимирівна; Черняк, Валентина Володимирівна; Клітинська, Оксана Василівна; Костенко, Євген Якович; Мочалов, Юрій Олександрович; Майструк, Павло Олегович; Hasiuk, N. V.; Cherniak, V. V.; Klitynska, O. V.; Kostenko, Ye. Ya.; Mochalov, Yu. O.; Savchuk, O. V.; Maistruk, P. O.
  The manual in a concise and accessible form outlines the key points of the diagnostic process in dentistry based on the spectrum of the described methods, the indications for their application, and the successful interpretation of the results. For students of the Faculty of Dentistry and doctors interns of higher medical schools.
 • Документ
  Использование данных одонтологического статуса при проведении судебно-медицинских экспертиз
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2015) Черняк, Валентина Володимирівна; Писаренко, Олена Анатоліївна; Гасюк, Петро Анатолійович; Черняк, Валентина Владимировна; Писаренко, Елена Анатольевна; Гасюк, Петр Анатольевич; Cherniak, V. V.; Pysarenko, O. A.; Hasiuk, P. A.
  Пособие предназначено для изучения раздела судебной медицины - судебной стоматологии. Приведенные авторами данные могут быть использованы при исследовании неизвестных лиц, а также гнилостно-измененных, скелетированных, расчлененных трупов и с различными постмортальными изменениями. В учебном пособии освещены некоторые аспекты решения вопросов идентификации трупов неизвестных лиц и важности участия врача -стоматолога при проведении судебно-медицинских экспертиз, использования данных стоматологического или одонтологического статуса при заполнении «Опознавательной карты». Учебное пособие полностью включает перечень вопросов, касающихся изучения студентами особенностей судебно-медицинской экспертизы трупов неизвестных лиц, а также рекомендованы для студетав-иностранцев при изучении дисциплины, врачам-стоматологам для решения некоторых вопросов проведения судебно-медицинских экспертиз, используя данные стоматологического статус; The manual is intended for studying the section of forensic medicine - forensic dentistry. The data given by the authors can be used in the study of unknown persons, as well as putrefied-modified, skeletonized, dissected corpses and with various postmortal changes. The training manual covers some aspects of resolving the identification of corpses of unknown persons and the importance of the participation of a dentist in carrying out forensic medical examinations, using dental or odontological status data while filling in the "Identification card". The manual fully includes a list of issues relating to the study of the characteristics of forensic medical examination of corpses of unknown persons, as well as recommended for foreign students in the study of discipline, dentists for solving some issues of forensic medical examinations, using the data of dental status.
 • Документ
  Додаткові методи обстеження у стоматології
  (Тернопільський національний медичний університет ім. Горбачевського, 2017) Гасюк, Наталія Володимирівна; Черняк, Валентина Володимирівна; Клітинська, Оксана Василівна; Бородач, Володимир Олексійович; Криванич, Володимир Миколайович; Гасюк, Наталия Владимировна; Черняк, Валентина Владимировна; Клитинская, Оксана Васильевна; Бородач, Владимир Олексеевич; Криванич, Владимир Николаевич; Hasiuk, N. V.; Cherniak, V. V.; Klitynska, O. V.; Borodach, V. O.; Kryvanych, V. N.
  У посібнику у стислій та доступній формі викладено ключові моменти діагностичного процесу у стоматології виходячи із спектра описаних методів, показів до їх застосування і успішної інтерпретації отриманих результатів. Для студентів стоматологічного факультету та лікарів інтернів вищих медичних навчальних закладів.
 • Документ
  Атлас мікропрепаратів з патоморфології
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Старченко, Іван Іванович; Филенко, Борис Миколайович; Ройко, Наталія Віталіївна; Проскурня, Сергій Анатолійович; Прилуцький, Олексій Костянтинович
  Атлас мікропрепаратів допомогає унаочнити теоретичні положення засвоєння матеріалу з дисципліни «Патоморфологія» і підвищити ефективність роботи студентів медичного, стоматологічного факультетів та факультету підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації як на занятті, так і в позааудиторний час. В атласі подано патогістологічні препарати із загальних патологічних процесів та спеціальної патоморфології з їх описанням.; Atlas of micro specimens facilitates clarification of the theoretical statements on mastering the material on the discipline “Pathomorphology” and enhancement of the efficacy of the students’ knowledge who are studying at the Medical and Dental Faculties, as well as the Faculty of Foreign Students' Training of higher medical educational institutions of the III-IV accreditation levels both at class and self-study hours. The atlas contains pathogistological specimens related to the common pathological processes and specific pathomorphology with their description.
 • Документ
  Судебная медицина : учебное пособие
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2017) Дев'яткін, Олександр Євгенійович; Винник, Наталія Іванівна; Черняк, Валентина Володимирівна; Девяткин, Александр Евгеньевич; Винник, Наталия Ивановна; Черняк, Валентина Владимировна; Devyatkin, O. Ye.; Vinnik, N. I.; Chernyak, V. V.
  В учебном пособии изложен материал по общим вопросам судебной медицины, идентификации трупов неизвестных лиц с использованием современных данных по определению одонтологического статуса. Учебное пособие предназначено для иностранных студентов стоматологического факультета высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации.
 • Документ
  Патологія статевої та ендокринної систем
  (ТОВ «АСМІ», 2015) Новосельцева, Таїса Володимирівна; Филенко, Борис Миколайович; Гасюк, Наталія Іванівна
  У навчальному посібнику стисло, але в глибокому по змісту матеріалі, викладено основні патоморфологічні зміни жіночої та чоловічої статевої систем, хвороб вагітності, пре- та перинатального періоду, захворювань ендокринних залоз. Посібник містить приклади тестових завдань КРОК-1. Навчальний посібник для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
 • Документ
  Лекція, як основна складова вивчення патоморфології
  (Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, 2016) Старченко, Іван Іванович; Ройко, Наталія Віталіївна; Филенко, Борис Миколайович; Проскурня, Сергій Анатолійович; Прилуцький, Олексій Костянтинович
  Однією з основних форм навчання студентів у вищому навчальному закладі є викладання лекцій, що потребує особливої уваги у зв’язку зі стрімким розвитком медичної науки, появою нових методів наукового дослідження, постійного збільшення потоку наукової інформації. З метою підвищення рівня знань студентів, якості освітнього процесу необхідно, поряд із традиційними методиками викладання дисципліни, широко впроваджувати і застосовувати інноваційні технології, спрямовані на покращення запам’ятовування і відтворення пройденого матеріалу. Це також дозволяє формувати у студентів базові компетенції, які допоможуть їм здобувати нові знання та вміння, а в майбутньому застосовувати їх для успішної діяльності в обраній сфері медицини.
 • Документ
  Морфологічні зміни інтраокулярного відділу зорового нерва при експериментальній артеріальній гіпертензії
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2016-11) Ройко, Наталія Віталіївна; Филенко, Борис Миколайович; Проскурня, Сергій Анатолійович
  Патологія зорового нерва на сьогоднішній день залишається однією з найважливіших проблем офтальмології у зв'язку зі складністю його морфо-функціональної будови. Результати проведеного дослідження свідчать, що порушення кровопостачання, яке виникає в результаті коарктації аорти, призводить до значних структурних змін інтраокулярного відділу зорового нерва. На першому етапі експерименту (15 доба) не відмічається специфічних морфологічних змін. Проте, в подальшому (90 та 120 доба експерименту) спостерігається поступовий розвиток деструктивних змін структурних компонентів зорового нерва, що змінюються компенсаторними процесами, які характеризуються формуванням склерозу. В судинах, які проходять в товщі зорового нерва, спостерігається потовщення стінки за рахунок склерозу, зі звуженням їх просвітів. Це свідчить про атрофію зорового нерва.