Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3, Том 2 (138)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 47
 • Документ
  Передекзаменаційний і екзаменаційний стрес та психофізіологічні особливості змін показників рівня суб’єктивного контролю сучасної студентської молоді
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Макаров, С. Ю.; Makarov, S. Y.
  В ході досліджень визначені психофізіологічні особливості змін показників суб’єктивного контролю сучасної студентської молоді в умовах передекзаменаційного і екзаменаційного стресу. Одержані результати засвідчують наявність достатньо стабільної картини змін з боку провідних психофізіологічних корелят рівня суб’єктивного контролю сучасної студентської молоді протягом передекзаменаційного та екзаменаційного періодів навчання у вищих медичних навчальних закладах. Як переважну тенденцію щодо зрушень з боку провідних корелят рівня суб’єктивного контролю слід відзначити поступове зростання у цей час рівня вираження негативних з прогностичної точки зору екстернальних особистісних проявів і, отже, збільшення частки студентів, яких відрізняє сприйняття подій, що відбуваються, як результат впливу численних зовнішніх чинників або збігу обставин, на тлі зменшення частки осіб, яких характеризує сприйняття життєвих подій як закономірного результату здійснення власної діяльності. Виявлено, що найбільш суттєві несприятливі зміни властиві для показників рівня суб’єктивного контролю у галузі навчальних (професійно- обумовлених) відносин та загальної інтернальності.
 • Документ
  Динаміка змін показників перокисного окислення та антиоксидантної системи при лікуванні генералізованого пародонтиту початкового ступеня розвитку у осіб, що проживають на екологічно-забруднених територіях Прикарпаття
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Чубій, І. З.; Рожко, М. М.; Чубий, И. З.; Рожко, М. М.; Chubiy, I. Z.; Rozhko, M. M.
  Місцеве застосування гель кварцетину який активували за допомогою лазерного опромінення хворим на генералізований пародонтит 1-го та ІІ-го ступеня сприяло покращенню показників про- та антиоксидантної системи в сироватці крові (ТБК-активних продуктів, активності ферментів глутатіонпероксидази та супероксиддисмутази).
 • Документ
  Оптимізація процесу дебондингу непрямих реставрацій фронтальної групи зубів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Чамата, В. В.; Chamata, V. V.
  В даній статті представлено результати різних методів дебондингу непрямих реставрацій фронтальної групи зубів, згідно яких можна стверджувати про перевагу використання лазерної енергії, яка забезпечує безпечність даної процедури, зменшує виникнення больових відчуттів та потребу у знеболенні, що значно усуває ймовірність розвитку алергічних реакцій.
 • Документ
  Морфологічні особливості гібридного шару інтактного дентину тимчасових молярів утворених різними адгезивними системами
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Хоменко, Л. О.; Лютіков, О. І.; Вишневський, О. А.; Хоменко, Л. А.; Лютиков, А. И.; Вишневецкий, А. А.; Khomenko, L.; Liutikov, O.; Vishnevsky, O.
  Мета: оцінити морфологічні особливості гібридного шару, утвореного на інтактному дентині тимчасових зубів при використанні різних адгезивних систем згідно рекомендацій фірм-виробників. Об’єкт і методи: 20 видалених інтактних тимчасових молярів були розділені до 4 груп відповідно до адгезивного протоколу: Група 1 - Optibond FL (Kerr), група 2 - Optibond SoloPlus (Kerr), група 3 - Single Bond Universal (3M) в техніці тотального протравлювання, група 4 - Single Bond Universal (3M) в техніці самопро- травлювання. Оцінка морфології гібридного шару проводилась методом скануючої електронної мікроскопії (JSM-6700F (JEOL)) з прискорювальною напругою 15 кВ (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України). Статистична обробка проводилась із використанням критерію Крускал- Уоліса, при рівні статистичної значущості р<0,05. Результати. Товщина гібридного шару досліджуваних адгезивних систем складала: група 1 - 4,15±0,64 мкм, група 2 - 1,04±0,21 мкм, група 3 - 3,68±0,63 мкм, група 4 - 2,85±0,81 мкм (р<0,01 між групами 4-1,2,3). На підставі візуальної оцінки отримано наступний порядок оцінювальних балів якості гібридного шару: Optibond FL > Optibond Solo Plus > Single Bond Universal - TE > Single Bond Universal SE. Висновки. Адгезивні системи з попереднім етапом протравлювання забезпечують формування гібридної зони вищої якості, з товстим гібридним шаром та чисельними полімерними виростами.
 • Документ
  Вимірювання маркерів синдрому ендогенної інтоксикації у дітей з множинним карієсом на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Рожко, В. І.; Рожко, В. И.; Rozhko, V. I.
  У статті подано результати обстеження дітей з множинним карієсом на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту. Визначено рівень продуктів ПОЛ, полярних ліпідів (ПЛ) та середніх молекул (СМ) у сечі дітей основної, порівняльної та контрольної груп дослідження та проаналізовано ці дані відносно вікової категорії дітей. Отримані результати планується використати для розробки лікувально-профілактичної програми.
 • Документ
  Спосіб оптимізаціі лікування хронічного гінгівіту у дітей, хворих на атопічні захворювання
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Кривенко, Лариса Леонідівна; Кривенко, Лариса Леонидовна; Kryvenko, L. S.
  Метою даного дослідження було вивчити ефективність запропонованої схеми профілактики і лікування хронічного гінгівіту у дітей з атопічним захворюваннями на підставі аналізу показників прооксидантно- антиоксидантного балансу в ротовій рідині і маркера запалення тканин пародонту. Всього було обстежено 160 пацієнтів: 130 пацієнтів з атопічними захворюваннями та 30 пацієнтів без соматичної патології. Було визначено стан прооксидантно-антиоксидантного балансу за рівнем супероксиддисмутази, малонового діальдегіду, ката- лази та глутатіону; ступінь запалення у тканинах пародонта визначали за допомогою індексу SBI. Запропоновано фенотип-орієнтований підхід при виборі протоколу профілактики і лікування хронічного гінгівіту у дітей з бронхіальною астмою, алергічним ринітом та атопічний дерматит, який показав високу клінічну ефективність.
 • Документ
  Суб’єктивна оцінка стоматологічного здоров’я дітьми, які проживають на екологічно несприятливих територіях
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Безвушко, Е. В.; Лагода, Л. С.; Безвушко, Э. В.; Лагода, Л. С.; Bezvushko, E. V.; Lahoda, L. S.
  В даній публікації представлено результати анонімного анкетування школярів 12 та 15 років, які проживають на території, що піддалися впливу радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС (смт. Любешів та Маневичі) та діти, що проживають на території техногенного навантаження внаслідок вугільних викидів (м. Нововолинськ) за допомогою Європейських індикаторів стоматологічного здоров’я. Було виявлено високу інформативність та специфічність стоматологічних індикаторів здоров’я порожнини рота. Дані ряду Європейських індикаторів можуть бути суттєвим доповненням до регіональних систем моніторингу та програм первинної профілактики стоматологічних захворювань порожнини рота.
 • Документ
  Влияние на иммунный статус «Атаракс»а и комплексной терапии больных с воспалительными заболеваниями тканей пародонта и тревожно-фобическими расстройствами
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Алиев, А. Р.; Алієв, А. Р.; Aliev, A. R.
  Мета. Оцінити вплив комплексної терапії запальних захворювань тканин пародонту і прийому Атаракса на імунний статус хворих з ЗЗТП і ТФР. Методи. Клініко-імунологічні дослідження проведені у 38 хворих із запальними захворюваннями тканин пародонту і тривожно-фобічними розладами. Вік хворих склав від 25 до 45 років. Контрольну групу склали 15 практично здорових осіб із санованою порожниною рота. Клінічне дослідження включало вивчення скарг, анамнезу захворювання, виявлення загальних і місцевих симптомів захворювання. Пацієнтам 1-ої та 2-ої груп проводилася: професійна гігієна порожнини рота з використанням портативного ультразвукового апарату «Вектор», призначення антибактеріальної терапії з антибіотиком Азитроміцин 500 мг по 1 табл. 1 раз на день протягом 3-х днів, десенсибілізуючі засоби Фенкарол по 25 мг 2-3 рази протягом 5-7 днів, ополіску- вач хлоргексидин біглюконат 0,05%. У домашніх умовах призначали додатково ополіскувач «Стоматидин». Пацієнтам 2-ої групи разом із базисною терапією призначали транквілізатор Атаракс (25 МГ) по 1 табл. 2 рази на день протягом 3 днів і за 30 хвилин до відвідування лікаря стоматолога. Вивчення системного імунітету включало аналіз показників клітинного імунітету і фагоцитозу периферичної крові. Загальна кількість Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій В-лімфоцитів досліджували методом непрямої імунофлюоресценції за допомогою набору фірми ООО «Сорбент, Москва». Визначали рівні СД3+- Т-лімфоцитів, СД4+ Т-хелперів, СД8+ Т-цитотоксичних лімфоцитів із обчисленням субпопуляційного індексу - співвідношення СД4+ / СД8+, СД19+ - В-лімфоцитів, а також фагоцитоз нейтрофілів стосовно S. epidermidis. Клінічні та імунологічні дослідження проводили двічі: до лікування і після комплексного лікування. Результати. Включення до базисної терапії анксіолітика Атаракса сприяло у більшій мірі нормалізації клітинних факторів імунітету. Отримані результати свідчать про взаємозв’язок імунного статусу та фобічних розладів у пацієнтів із ЗЗТП. На користь взаємозв’язку імунного статусу і фобічних розладів свідчить проведений кореляційний аналіз. При проведенні кореляційного аналізу була виявлена зворотна залежність між рівнем ТФР (в балах) по Спілбергеру і кількістю СД3+ - лімфоцитів (т=-0,38), ТФР (в балах) та числом СД4+ - лімфоцитів (т=-0,32), а також числом В-лімфоцитів СД19+ (т=0,41). Статистичної достовірності між групами з різним видом терапії на фенотипові показники Т-лімфоцитів не було виявлено, але спостерігалась більш виражена нормалізація основного інтегрального показника клітинного імунітету субпопуляційного коефіцієнта СД4+ / СД8+. Висновок. У пацієнтів ЗЗТП із ТФР спостерігається зниження рівня фобічних розладів у 3,5 рази згідно шкали Спілбергера - Ханіна після лікування атараксом. Досягається виражений седативний ефект, анксіолі- тичний, а також вегетокоригуючий та снодійний ефект препарату.
 • Документ
  Показники центральної гемодинаміки та прогнозування їх належних величин у футболістів юнацького віку
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Сарафинюк, Л. А.; Лежньова, О. В.; Качан, В. В.; Сарафинюк, Л. А.; Лежньова, Е. В.; Кочан, В. В.; Sarafynyuk, L. A.; Lezhnova, O. V.; Kachan, V. V.
  Визначали відмінності реографічних показників центральної гемодинаміки у футболістів високого рівня спортивної майстерності порівняно з юнаками, які не займаються спортом, та використовуючи покроковий регресійний аналіз провели моделювання належних індивідуальних величин гемодинамічних параметрів. Встановлено, що футболісти мають достовірно більші показники артеріального систолічного та середнього тиску, ударного об’єму, ударного індексу, об’ємної швидкості руху крові та потужності лівого шлуночка, ніж юнаки, які не займаються спортом. Для всіх показників центральної гемодинаміки побудовані математичні моделі з точністю опису ознак від 73 до 97 %, до який найчастіше входять поперечні, обхватні та краніометричні розміри.
 • Документ
  Вплив фізичних реабілітаційних заходів на корекцію порушеної загальної імунологічної реактивності організму дітей зі сколіозом віком 7-10 років
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Дичко, О. А.; Дычко, Е. А.; Dychko, E. A.
  У роботі представлено результати впливу фізичних реабілітаційних заходів на корекцію порушеної загальної імунологічної реактивності організму дітей зі сколіозом віком 7-10 років. Встановлено, що проведені фізичні реабілітаційні заходи у дітей із сколіозом віком 7-10 років сприяють покращенню або нормалізації імуно-гематологічних індексів і коефіцієнтів, які характеризують імунологічну реактивність організму дітей. Показано більшу ефективність цих засобів у хлопчиків із сколіозом у порівнянні з імуно-гематологічними показниками у дівчаток із сколіозом.
 • Документ
  Права людини у сфері надання психіатричної допомоги
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Юрнюк, С. В.; Сенюк, Б. П.; Савка, С. Д.; Наварчук, Н. М.; Юрнюк, С. В.; Сенюк, Б. П.; Савка, С. Д.; Наварчук, Н. Н.; Yurnyuk, S. V.; Senyuk, B. P.; Savka, S. D.; Navarchuk, N. M.
  Проблеми охорони психіатричного здоров’я, захисту прав людини у сфері психіатрії не втрачають своєї гостроти ні для нашої держави, ні для міжнародного співтовариства і спектрально досліджуються різними фахівцями. В статті окреслено важливий сегмент національної системи психічного здоров’я - прав людини, проведено аналіз прав пацієнтів у галузі надання психіатричної допомоги та наведений чіткий перелік прав пацієнтів, яким безпосередньо надається певний вид медичної допомоги, зокрема в психіатрії.
 • Документ
  Облігатні стандарти акредитації підрозділів патологоанатомічної служби України та показники її ресурсного забезпечення
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Роша, Л . Г.; Rosha, L. G.
  Результати: високотехнологічні процеси можуть бути тільки в установах (підрозділах) патологоанатомічної служби найвищого рівня. В системі оцінки та акредитації патологоанатомічних бюро не оцінюються функції, декларовані та делеговані бюро: організаційно-методична, наукова робота, виховання нових кадрів. При проведенні акредитації бюро фактично оцінюються вибіркові відділення, як правило, розташовані в місті, мають кращі показники забезпечення та обслуговуючі установи третинного рівня. Тому визначення єдиного рівня для патологоанатомічного бюро не є зваженим і обґрунтованим. Висновки: визначення рівня допомоги, що надається і рівня акредитації для кожного відділення окремо, або оцінка всіх структурних підрозділів бюро і видача єдиного сертифіката бюро з перерахуванням всіх підрозділів і загальної середньої оцінкою (третинного рівня при оцінці більше 50% відділень як теоретичного, вторинного рівня в інших випадках).
 • Документ
  До структури національної системи громадського здоров’я України
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Миронюк, І. С.; Слабкий, Г. О.; Шафранський, В. В.; Миронюк, И. С.; Слабкий, Г. А.; Шафранский, В. В.; Myroniuk, I. S.; Slabkiy, G. O.; Shafranskiy, V. V.
  В статі представлено для обговорення пропозиції до розподілу функцій системи громадського здоров’я, які мають виконуватися на національному та регіональному рівнях. На виконання запропонованих функцій розроблено проект організаційної системи громадського здоров’я на національному та регіональному рівнях. Наголошено на важливість міжсекторального підходу в забезпеченні діяльності системи громадського здоров’я.
 • Документ
  Вплив наночастинок гадоліній ортованадату у різних дозах на репродуктивну функцію самців щурів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Чистякова, Е. Є.; Смолєнко, Н. П.; Бєлкіна, І. О.; Коренева, Є. М.; Карпенко, Н. О.; Чистякова, Э. Е.; Смоленко, Н. П.; Белкина, И. О.; Коренева, Е. М.; Карпенко, Н. А.; Chistyakova, E. Ye.; Smolenko, N. P.; Belkina, I. O.; Korenyeva, Ye. M.; Karpenko, N. O.
  Досліджено вплив наночастинок гадоліній ортованадату (GdVO4:E3+) на репродуктивну функцію інтактних самців щурів у трьох дозах (0,03, 0,3 та 3,0 мг/кг м. т.). Виявлено, що використання наночастинок протягом 70 діб призводить до негативного впливу на центральні механізми статевої поведінки і, як внаслідок, до зниження копулятивної активності. Застосування наночастинок у дозі 0,3 мг/кг призводить до пригнічення генеративної функції сім’яників, що виявляється в зниженні концентрації та рухливості сперматозоїдів на тлі підвищення патологічних форм. Збільшення дози у 10 разів призводить до порушення нормального перебігу вагітності інтактних самок, внаслідок чого знижується репродуктивний потенціал самців.
 • Документ
  Аналіз основних підходів до самооцінки діяльності медичних установ
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Гандзюк, В. А.; Gandzyuk, V. A.
  У статті проведено аналіз існуючих підходів до самооцінки діяльності організації/закладу/ підприємства. Проведено контент-аналіз змістовних визначень організаційної «самооцінки», який вкотре довів, що абсолютно всі визначення свідчать про базування самооцінки на аналізі результатів власної діяльності організації. Доведено ефективність застосування для самооцінки системи управління медичного закладу функціональної методики (моделі) оцінки менеджменту - ФМОМ (Management Functional Assessment Model - MFAM) Маслова Д., Ватсона П., Чіліші Н., розроблена на базі університету Шеффілд Халам (Великобританія).
 • Документ
  Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Бандас, І. А.; Куліцька, М. І.; Корда, М. М.; Бандас, И. А.; Кулицкая, М. И.; Корда, М. М.; Bandas, I. A.; Kulitska, M. I.; Korda, M. M.
  У статті представлено результати морфологічних змін печінки, нирок і селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію. Встановлено, що вплив наночастинок БІ02 викликає мінімальні структурні зміни в печінці та нирках, які проявляються вогнищевою макрофагальною інфільтрацією, нерівномірним кровонаповненням тканини. В селезінці посилюється гемосидероз червоної пульпи та дрібновогнищева гіперплазія лімфоїдних фолікулів білої пульпи.
 • Документ
  Електронномікроскопічне дослідження рогівки ока щурів за умов дисфункції щитоподібної залози
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Щур, М. Б.; Ковалишин, В. І.; Ященко, А. М.; Щур, М. Б.; Ковалишин, В. И.; Ященко, А. М.; Shchur, M. B.; Kovalyshyn, V. I.; Yashchenko, A. M.
  З використанням методу трансмісійної електронної мікроскопії вивчали вплив дисфункції щитоподібної залози на ультраструктурну організацію рогівки. Досліди проводили на 65 статевозрілих щурах самцях лінії Вістар масою 180-240 г (15 контрольних і 50 дослідних). Експериментальні тварини були розділені на 3 групи. Перша група - контроль 15 тварин. Друга група - експериментальний гіпотироз - 25 тварин. Третя група - експериментальний гіпертироз - 25 тварин. Досліджуваний матеріал (щитоподібні залози і очні яблука) забирали після евтаназії тварин шляхом передозування ефірного наркозу. За умов експериментального гіпотирозу, так і за умов дії L-тироксину спостерігаються зміни структурних компонентів рогівки деструктивного характеру, які проявляються зміною електронної щільності клітин переднього та заднього епітелію, задньої межової пластинки, руйнуванням міжклітинних контактів, посиленням інтенсивності апоптичних процесів переднього епітелію, морфологічними змінами кератоцитів, деструкцією колагенових пластинок. Морфологічні зміни рогівки, обумовлені дисфункцією щитоподібної залози, можуть змінювати коефіцієнт заломлення рогівки та приводити до порушення зорових функцій.
 • Документ
  Електронно-мікроскопічні зміни в структурах гематотестикулярного бар’єру яєчок щурів після опромінення їх електромагнітним полем високої напруги низької частоти
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Шарапова, О. М.; Шарапова, Е. Н.; Sharapova, Е. N.
  В даному дослідженні представлені результати морфологічного дослідження гематотестикулярного бар’єру та інших структур яєчок щурів на ультрамікроскопічному рівні у віддалені терміни дії на тварин промислового електромагнітного поля. Визначено, що в інтерстиціальних клітинах Лейдига спостерігалося помірне збільшення кількості білкових фракцій, що свідчило про задовільну гормонопродуктуючу функцію яєчок щурів.
 • Документ
  Мікроскопічні зміни тимусу за умов ушкоджуючого впливу експериментальної клітинної дегідратації
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Приходько, О. О.; Приходько, О. А.; Prykhodko, O. O.
  Дослідження проведено на 36 білих щурах-самцях зрілого віку. Клітинна дегідратація легкого, середнього та важкого ступенів тяжкості моделювалася шляхом пиття тваринами 1,2% гіпертонічного розчину кухонної солі протягом десяти, двадцяти та тридцяти діб. Для вивчення структурних компонентів тимусу гістологічні зрізи фарбувалися гемотоксилін-еозином, за Ван-Гізон та метиленовим синім. Встановлено, що клітинна дегідратація суттєво однонаправлено змінює структуру загруднинної залози. При клітинному зневодненні в переважній більшості спостережень в тимусі в усі терміни експерименту виявляється акци- дентальна трансформація II фази, що характеризується вогнищевою делімфатизацією кори тимічних часточок. На 30 добу іноді має місце виражена фолікулярна гіперплазія кори тимуса, поєдана з акцидентальною трансформацією II фази. Показники кількісті клітин лімфоїдної популяції тимуса в обох шарах зменшуються, але практично не відрізняються в динамиці незалежно від ступеня тяжкості клітинної дегідратації.
 • Документ
  Изменение экспрессии хромогранина а в надпочечниках поросят на разные сроки неонатального развития
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Плаксина, Е. М.; Сидоренко, О. C.; Легач, Е. И.; Бондаренко, Т. П.; Божок, Г. А.; Плаксіна, К. М.; Сидоренко, О. C.; Легач, Є. І.; Бондаренко, Т. П.; Божок, Г. А.; Plaksina, K. M.; Sidorenko, O. S.; Legach, E. I.; Bondarenko, T. P.; Bozhok, G. A.
  У статті наведені дані про перерозподіл клітин, що містять хромогранін А (ХрА), в різних зонах надниркових залоз у свиней у різні терміни неонатального розвитку. Показано, що основна маса ХрА- позитивних клітин зосереджена в мозковій речовині. Крім того, поодинокі клітини або агрегати з декількох ХрА-позитивних клітин спостерігаються в субкапсулярній області кори, а також розташовані радіально у вигляді тяжів, спрямованих від периферії органа до мозкової речовини. Встановлено, що з віком у свиней зменшується площа поперечного перерізу мозкової речовини відносно площі поперечного перерізу всього органа, а також зменшується площа, яку займають екстрамедулярні ХрА-позитивні клітини.