Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 2 (154)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Аналіз динаміки диспансерного охоплення учасників бойових дій лікарями
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Гавловський, Олександр Данилович; Голованова, Ірина Анатоліївна; Gavlovsky, O. D.; Golovanova, I. A.
  На сьогодні динаміка диспансерного спостереження учасників бойових дій є важливим питанням як у медицини так і у вітчизняної психіатрії та психології, проблематика різних після воєнних розладів, синдромів, посттравматичного стресу потребує низку досліджень. Теоретична та практична обізнаність фахівців про психологічну опірність, стійкість особового складу, про війну, бій, дію на військового бойових стрес-факторів, адаптування військового до середовища перебування, колективу, подій, що відбуваються навколо нього, його готовність до виконання завдань за призначенням, різні порушення психологічного і психічного характеру, способи та методики надання психологічної допомоги, є важливим питанням для медицини.
 • Документ
  Концентраційна здатність нирок за умов експериментальної гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та її корекція
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Шацький, В. В.; Гудима, А. А.; Шепітько, Костянтин Володимирович
  Ускладнення гострої крововтрати ішемією-реперфузією кінцівки супроводжується більшим ураженням епітелію дистальних канальців, що проявляється вірогідно нижчим кліренсом безнатрієвої води у всі терміни реперфузійного періоду порівняно з тваринами з гострою крововтратою. Застосування карбацетаму вже через 7 діб зумовлює зменшення ураження епітелію дистального відділу нефрона, що проявляється істотним збільшенням кліренсу безнатрієвої води.
 • Документ
  Клініко-патогенетичні аспекти формування ендотеліальної дисфункції у вагітних з хронічним ендометритом в анамнезі
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Тарановська, Олена Олексіївна; Taranovska, O. O.
  Досліджені концентрація оксиду азоту та десквамованих ендотеліоцитів впродовж вагітності у 135 жінок з хронічним ендометритом (ХЕ) в анамнезі, які до вагітності отримали лікування, та у 168 вагітних, які від нього відмовилися. Результати свідчать, що у жінок, вагітність яких наступила на фоні ХЕ, в 6-8 тижнів кількість десквамованих ендотеліоцитів на 75% перевищує контрольні показники. Це створює передумови для формування гестаційної ендотеліопатії та прееклампсії. Проведення преконцепційного лікування ХЕ дає змогу профілактувати виникнення прееклампсії, особливо тяжких її форм, та збільшує терміни її клінічної маніфестації.
 • Документ
  Особливості кровопостачання середнього відділу травної системи у порівняльно – видовому аспекті
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019-12-12) Білаш, Сергій Михайлович; Проніна, Олена Миколаївна; Кобеняк, Микола Миколайович; Сидоренко, Марина Ігорівна; Билаш, Сергей Михайлович; Пронина, Елена Николаевна; Кобеняк, Николай Николаевич; Сидоренко, Марина Игоревна; Bilasch, S. M.; Pronina, O. M.; Kobenyak, M. M.; Sidorenko, M. I.
  В даній роботі представлений огляд літератури з метою виявлення інформації про будову мозочка щурів та вплив на нього комплексу хімічних речовин. В даний час дуже поширене вживання продуктів в яких велика кількість харчових добавок, та на відміну від деяких країн Європи їхня концентрація більша в нашій країні. Також присутні речовини які під забороною в цих країнах. В деяких джерелах зазначено про вплив харчових добавок на різні органи та системи організму людини, але описаний лише вплив кожної по одинці. Доведено, що дорослі тварини і дорослі люди стійкі до великих доз глутамату натрію. Окремі групи людей особливо чутливі до глутамату натрію, вони повідомляють про такі симптоми, як пітливість, біль у животі та грудях, головні болі, нудота, тахікардія та слабкість, але механізм його дії ще не з’ясований. Разом з тим внесення глутамату натрію в раціон новонароджених мишей та щурів з часом викликає в них ожиріння і цукровий діабет. Тому глутамат натрію не рекомендується додавати до продуктів, призначених для дитячого харчування. Добавки понсо 4R та жовтий барвник «сонячний захід» заборонені в деяких країнах, тому що можливий несприятливий ефект на здоров’я людини. Вони можуть викликати різні алергічні реакції та сприяти розвитку патологічної симптоматики, а також інгібують утворення амілоїдних фібрил. Також британське урядове агентство по харчовим стандартам з’ясувало, що харчові добавки можуть визивати гіперактивність у дітей. Отже за наявності інформації про існування проблеми та відсутності достатньо обізнаності про вплив комплексу хімічних речовин на мозочок щурів та його будову, це дослідження являється актуальним.
 • Документ
  Оцінювання результатів показників резорбції кісткової тканини у пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом за даними конусно-променевої комп’ютерної томографії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Коробейнікова, Юлія Леонідівна; Хавалкіна, Людмила Михайлівна; Коробейніков, Леонід Сергійович; Коробейникова, Юлия Леонидовна; Хавалкина, Людмила Михайловна; Коробейников, Леонид Сергеевич; Korobeinikova, Yu. L.; Khavalkina, L. M.; Korobeynikov, L. S.
  Одним із критеріїв оцінки ступеня патологічних змін тканин пародонта є резорбція кісткової тканини альвеолярного відростка щелепи. Однак, зміни з вестибулярної та оральної поверхонь на панорамі чи прицільному внутрішньоротовому знімку перекриваються тінню зубів і об’єктивно не дають можливості у точній діагностиці патологічних змін тканин пародонта. Єдиною методикою на сьогоднішній день, яка дає можливість отримати тривимірне зображення досліджуваної області з мінімальним опроміненням є конусно-променева комп’ютерна томографія. Отримані нами результати конусно-променевої комп’ютерної томографії виявили значну різницю показників резорбції кісткової тканини альвеолярного відростка щелепи з медіальної, дистальної та вестибуло-оральної сторін. Це свідчить, про те, що детальне вивчення цього показника є суттєвим фактором в діагностиці пародонтальних змін у пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом.
 • Документ
  Особливості діагностики та фармакотерапії порушень ритму і провідності у хворих із синдромом слабкості синусового вузла
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Капустник, Юрій Олексійович; Капустник, Юрий Алексеевич; Kapusnyk, Yu. O.
  Найважливішими методами для діагностики СССВ мають навантажувальні проби (велоергометрія, тредміл-тест), тилт-тест (пасивна ортостатична проба) та вагусні проби, Холтеровське моніторування ЕКГ та черезстравохідна електрокардіостимуляція. Для корекцій порушень провідності у хворих із СССВ слід викори-стовувати М-холінолітичні засоби, β-адреностимулятори та еуфілін. Адреналін та глюкокортикоїдні гормони призначають при СА-блокаді ІІ і ІІІ ст., в особливості при наявності артеріальної гіпотензії. Препарат вибору для лікування брадизалежної форми миготливої аритмії є алапінін, тому що цей антиаритмічний препарат має β1-адренергічний стимулювальний ефект. Для лікування частої і стабільної шлуночкової екстрасистолічної аритмії, що розвилася на фоні брадикардії, ефективним є застосування комплексу препаратів, до якого входять алапінін, рибоксин, панангін та белатамінал.
 • Документ
  Основи комплексної геріатричної оцінки. Гомеорез як предиктор функціонального статусу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Сакевич, Вікторія Дмитрівна; Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Ляховська, Наталія Вячеславівна; Сакевич, Валентина Іванівна; Редчиць, Іван Васильович; Сакевич, Виктория Дмитриевна; Трибрат, Татьяна Анатольевна; Ляховская, Наталья Вячеславовна; Сакевич, Валентина Ивановна; Редчиц, Иван Васильевич; Sakevych, V. D.; Trybrat, T. A.; Liakhovska, N. V.; Sakevych, V. I.; Redchyts, I. V.
  Стаття висвітлює принципи комплексної геріатричної оцінки – міждисциплінарного діагностичного процесу, спрямованого на розробку плану лікування, довготривалого спостереження і підтримки людини похилого віку. Розглянуто гомеорез як «траєкторію зміни стану фізіологічних систем, всього організму протягом життя». Визначення гомеореза дозволяє прогнозувати вікової розвиток, його природне, прискорене або уповільнене старіння. Особливу увагу приділено віковим особливостям функціонування різних органів і систем. За результатами комплексної геріатричної оцінки складається індивідуальний план ведення пацієнта, реалізація якого можлива при об’єднаних зусиллях геріатра і команди медичних фахівців, родичів, працівників соціальної служби. Акцентована увага на здоровому старінні. Його визначенні, як процесу розвитку і підтримки функціональної здатності для забезпечення добробуту в літньому віці. Визначені численні напрямки та шляхи для практичних заходів по сприянню здоровому старінню з одною спільною метою: довести до максимуму функціональну здатність.
 • Документ
  Application of crypreserved placenta preparations in the small intestine pathologies in rats for their further use in exigent conditions
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Шепітько, Костянтин Володимирович; Шепитько, Константин Владимирович; Shepitko, K. V.
  Статтю присвячено проблемам застосування методу лікування патологій тонкого кишечника шляхом трансплантації препаратів кріоконсервованої плаценти. Актуальність проблеми грунтується на аналізі захворюваності населення хворобами органів травлення. Наведено загальний аналіз захворюваності ШКТ серед населення України. Загальна маса фармакологічних препаратів не вирішують першочергової задачі відновлення клітинного складу пошкодженого гомологічного органу. Окрім розробки і використання синтезованих фармакологічних препаратів для корекції патологій ШКТ все більшу увагу привертають до себе клітинна і тканинна трансплантація та регенераційна терапія, які базуються на використанні біопрепаратів з ало- та ксеногенних тканин та клітин ембріофетоплацентарного комплексу. Завдяки застосуванню меоду трансплантації плацентарних і фетальних клітин та тканин було використано нові можливості в лікуванні важко виліковних та невідкладних станів, особливо у випадках дистрофічних процесів, обмінної патології, ендокринної недостатності, за бойових уражень внаслідок бойових дій та катастроф. Метою роботи групи дослідників УМСА було встановлення змін морфометричних параметрів стінки 12-палої, порожньої та клубової кишки у щурів при введенні кріоконсервованої плаценти для подальшого застосування даного методу за невідкладних станів. Вивчення змін морфометричних параметрів різних шарів стінки тонкого кишечника після введення кріоконсервованої плаценти є актуальною проблемою сучасної експериментальної медицини, та може слугувати ключем для правильного лікування і профілактики хвороб кишечника та у надзвичайних ситуаціях за невідкладних станів. Статья посвящена проблемам применения метода лечения патологий тонкого кишечника путем трансплантации препаратов криоконсервированной плаценты. Актуальность проблемы основывается на анализе заболеваемости населения болезнями органов пищеварения. Приведен общий анализ заболеваемости ЖКТ среди населения Украины. Основная масса фармакологических препаратов не решает первоочередной задачи восстановления клеточного состава поврежденного гомологического органа. Помимо разработки и использования синтезированных фармакологических препаратов для коррекции патологий ЖКТ все большее внимание привлекает к себе клеточная и тканевая трансплантация и регенерационная терапия, основанные на использовании биопрепаратов из алло- и ксеногенных тканей и клеток эмбриофетоплацентарного комплекса. Благодаря применению метода трансплантации плацентарных и фетальных клеток и тканей были использованы новые возможности в лечении трудноизлечимых и неотложных состояний, особенно в случаях дистрофических процессов, обменной патологии, эндокринной недостаточности, при боевых поражениях, вследствие боевых действий и катастроф. Целью работы группы исследователей УМСА было установление изменений морфометрических параметров стенки 12-перстной, тощей и подвздошной кишки у крыс при введении криоконсервированной плаценты для дальнейшего применения данного метода при неотложных состояниях. Изучение изменений морфометрических параметров различных слоев стенки тонкого кишечника после введения криоконсервированной плаценты является актуальной проблемой современной экспериментальной медицины и может служить ключом для правильного лечения и профилактики болезней кишечника, а также в чрезвычайных ситуациях при неотложных состояниях. The article is devoted to the problems of using the method of treating the small intestine pathologies by means of cryopreserved placenta products transplantation. The urgency of the problem is based on an analysis of the digestive diseases incidence among the population. A general analysis of the gastrointestinal diseases incidence among the population of Ukraine is presented. The total bulk of pharmacological drugs do not solve the primary task – restoration of the cellular composition in the damaged homologous organ. In addition to the development and use of synthesized pharmacological drugs for the gastrointestinal tract pathology correction, there is an ever growing focus on the cell and tissue transplantation and regeneration therapy, based on the use of allo- and xenogenic tissues and cells of embryo-fetoplacental complex. Due to the transplantation of placental and fetal cells and tissues, new possibilities have been used in the treatment of intractable and exigent conditions, particularly in cases of dystrophic processes, metabolic pathology, endocrine insufficiency, in combat injuries as a consequence of combat actions and in catastrophes. The purpose set for a group of UMSA researchers was to establish changes in the morphometric parameters of the duodenum, jejunum and ileum wall in rats with administration of cryopreserved placenta for its further use in medical emergency cases. The study of changes in the morphometric parameters of the small intestine wall’s different layers after administration of cryopreserved placenta is an urgent problem of modern experimental medicine, and can serve as a key for the proper treatment and prevention of bowel diseases and in exigent conditions caused by emergency situations.
 • Документ
  Визначення особливостей впливу підвищення маси тіла у молодому віці на якість життя
  (Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, 2019-12) Боряк, Христина Радиславівна; Весніна, Людмила Едуардівна; Боряк, Кристина Радиславовна; Веснина, Людмила Эдуардовна; Boriak, Kh. R.; Vesnina, L. E.
  Світові тенденції свідчать про швидке збільшення кількості осіб з підвищеною масою тіла та ожирінням серед людей зрілого та похилого віку та молодих осіб. Підвищення маси тіла ще до появи клінічних ознак може впливати на фізичне та соціальне функціонування людини, психологічний та ментальний стан, задоволення власним життям та знижувати його якість. Метою дослідження стало визначення особливостей впливу підвищеної маси тіла на якість життя у молодих осіб. У дослідженні взяли участь 84 особи обох статей від 18 до 25 років. Відповідно до індексу маси тіла (ІМТ) до контрольної групи (ІМТ 18,50-24,99 кг/м2 ) увійшли 22 юнака та 22 дівчини, до групи з підвищеною масою тіла (ІМТ 25,00-29,99 кг/м2 ) – 20 юнаків та 20 дівчат. Були проведені антропометричні дослідження, виміряна товщина шкірних складок, розрахований відсоток жирової маси тіла. Якість життя оцінювали за опитувальником SF-36. Отримані результати оброблені статистично. Визначено негативний вплив підвищення маси тіла на якість життя. У осіб чоловічої статі з підвищеною масою тіла достовірно знижувались показники фізичного функціонування, рольового фізичного і емоційного функціонування, болю, загального стану здоров’я, психічного здоров’я. У осіб жіночої статі достовірно знижувались показники фізичного функціонування, загального здоров’я, інтенсивності болю, життєздатності, соціального функціонування, рольового емоційного функціонування, психічного здоров’я і психічного компонента здоров’я. У осіб чоловічої статі достовірно знижувались усі показники, об’єднані у шкали фізичного компоненту здоров’я, жіночої статі – психічного компоненту здоров’я. Визначені достовірні позитивні кореляційні взаємозв’язки переважно середньої сили між антропометричними показниками і показниками якості життя у осіб контрольної групи та негативні зв’язки переважно середньої сили у осіб з підвищеною масою тіла обох статей. Мировые тенденции свидетельствуют о быстром увеличении числа лиц с повышенной массой тела и ожирением среди людей зрелого и пожилого возраста и молодых людей. Повышение массы тела еще до появления клинических признаков может влиять на физическое и социальное функционирование человека, психологическое и ментальное состояние, удовлетворенность собственной жизнью и снижать ее качество. Целью исследования стало определение особенностей влияния повышенной массы тела на качество жизни у молодых лиц. В исследовании приняли участие 84 человека обоего пола от 18 до 25 лет. Согласно индексу массы тела (ИМТ) в контрольную группу (ИМТ 18,50-24,99 кг/м2 ) вошли 22 юноши и 22 девушки, в группу с повышенной массой тела (ИМТ 25,00-29,99 кг/м2 ) – 20 юношей и 20 девушек. Были проведены антропометрические исследования, измерена толщина кожных складок, рассчитан процент жировой массы тела. Качество жизни оценивали по опроснику SF-36. Полученные результаты обработаны статистически. Определено негативное влияние увеличения массы тела на качество жизни. У лиц мужского пола с повышенной массой тела достоверно снижались показатели физического функционирования, ролевого физического и эмоционального функционирования, боли, общего состояния здоровья, психического здоровья. У лиц женского пола достоверно снижались показатели физического функционирования, общего здоровья, интенсивности боли, жизнеспособности, социального функционирования, ролевого эмоционального функционирования, психического здоровья и психического компонента здоровья. У лиц мужского пола достоверно снижались все показатели, объединенные в шкалы физического компонента здоровья, женского пола – психического компонента здоровья. Определены достоверные положительные корреляционные взаимосвязи преимущественно средней силы между антропометрическими показателями и показателями качества жизни у лиц контрольной группы и отрицательные связи преимущественно средней силы у лиц с повышенной массой тела обоих полов. Global trends indicate a rapid increase in the number of overweight and obese people among elderly and young adults. Increased body weight even without diagnosed clinical signs can affect the physical and social functioning of the person, psychological and mental state, satisfaction with their lives and reduce its quality. The aim of the study was to determine influence of high body weight on the life quality of young people. 84 people of both sexes and ages ranging from 18 to 25 participated in the study. Grouping was performed by body mass index (BMI). The control group (BMI 18,50-24,99 kg/m2 ) included 22 males and 22 females, the group with high body weight (BMI 25,00-29,99 kg/m2 ) – 20 males and 20 females. Anthropometric measurements included determination of height, body weight, circumference of waist and hips, their ratio. Caliperometry method was used to determine the thickness of the skin folds and calculated the percentage of body fat by the sum of three folds. Quality of life was assessed using the SF-36 questionnaire. The results obtained are statistically processed. The negative impact of weight gain on the quality of life of young people has been confirmed. Males with high body mass had significantly decreased indicators of physical functioning, role physical and emotional functioning, pain, general physical and mental health. Significantly decreased indicators of role physical functioning by 27,09%, role emotional functioning by 35,52%, respectively, compared to indicators of the control group. Females had significantly decreased physical functioning, overall health, pain intensity, vitality, social functioning, role emotional functioning, mental health and the mental health component. The indicators of the mental component of health reached a significant decrease – the indicator of life activity decreased by 21,50%, social functioning by 24,96%, role emotional functioning by 28,08%. There was a significant decrease in all indicators, which are combined into scales of the physical component of health for men, and the mental component of health for women. The correlation analysis revealed the formation of reliable positive correlation relationships mainly of the average strength between anthropometric indicators and quality of life indicators in the control group and negative relationships mainly of average strength in the overweight people of both sexes.
 • Документ
  Організація надання екстреної медичної допомоги хворим зі STEMI на догоспітальному етапі
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019-12) Потяженко, Максим Макарович; Potiaghenko, М. M.; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Ищейкин, Константин Евгеньевич; Ischeykin, K. Ye.; Нікітіна, Ірина Вікторівна; Никитина, Ирина Викторовна; Nikitina, I. V.; Лавренко, Олександр Степанович; Лавренко, Александр Степанович; Lavrenko, O. S.; Ткач, Любомир Іванович; Ткач, Любомир Иванович; Tkach L., L. I.; Настрога, Тетяна Вікторівна; Настрога, Татьяна Викторовна; Nastroga, T. V.; Потяженко, Максим Макарович
  Резюме. У статті наведено результати аналізу організації надання екстреної медичної допомоги КП «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» хворим на гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST (STEMI) на догоспітальному етапі. Організація регіональної територіальної телеметричної мережі ЕМД на базі КП «Полтавський обласний центр екстреної медичної до-помоги та медицини катастроф» сприяє підвищенню якості надання ЕМД на догоспітальному етап хворим зі STEMI.Резюме. В статье поданы результаты анализа организации оказания экстренной медицинской помощи КП «Полтавский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» больным острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST (STEMI) на догоспитальном этапе. Организация региональной территориальной телеметрической сети ЭМП на базе КП «Полтавский областной центр экстренной ме-дицинской помощи и медицины катастроф» способствует повышению качества предоставления ЭМП на до-госпитальном этапе больным STEMI.Summary. The article presents the results of an analysis of the organization of emergency medical care at the KP Poltava Regional Center for Emergency Medicine and Disaster Medicine for patients with acute coronary syndrome with ST segment elevation (STEMI) at the prehospital stage. The organization of a regional territorial telemetric network of EMF on the basis of the KP “Poltava Regional Center for Emergency Medical Aid and Disaster Medicine” helps to improve the quality of EMF provision at the pre-hospital stage for STEMI patients.
 • Документ
  Interdisciplinary approach to teaching histophysiology of visual organ
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Yakushko, O. S.; Якушко, Олена Святославівна; Якушко, Елена Святославовна; Yeroshenko, G. A.; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Ерошенко, Галина Анатольевна; Boruta, N. V.; Борута, Наталія Володимирівна; Борута, Наталия Владимировна; Vilkhova, O. V.; Вільхова, Олена Вікторівна; Вильховая, Елена Викторовна; Skotarenko, T. A.; Скотаренко, Тетяна Анатоліївна; Скотаренко, Татьяна Анатольевна
  The primary objective for educators is the formation of clinical thinking in students, starting from the first years of study, stimulating them to learning and providing with sufficiently high level of training on major subjects, required for future practical activity. Histology, cytology and embryology as a subject, takes a leading place in the training of future medical professionals, aiming at the formation of the fundamental grounds for mastering of other theoretical and clinical disciplines. Knowledge of morphological features of structural components of multiple organs and systems in norm is necessary for further study of pathology of these systems and awareness in mechanisms of disease development, formation of the symptoms and ways of their elimination. Interpretation of the studied material from the position of practical medicine develops students’ clinical thinking. Practical lessons on histology on the topic “The Visual Organ” are aimed at the students’ acquisition of the basic knowledge in the peculiarities of the structure of the eyeball as the peripheral part of the visual analyzer. Students form visual presentation of the histological structure of the layers of the eye, as well as its photoreceptive and optical systems that can benefit for further successful mastering of the “Ophthalmology” clinical discipline. Thus, during the discussion of the structural features of the eyeball components and its accessory apparatus the students form the integral picture of the existence of inseparable relation of its structure with performed functions. Finding out this interconnection together with the understanding of disturbances in the structure and function in pathological processes ensures the formation of clinical thinking. The analysis of the long experience of teaching histology, cytology and embryology has established that the use of clinically oriented approach to presenting of the new material and consideration of interdisciplinary links leads to improvement of quality of students’ training, increases their motivation and is a guarantee for the formation of clinical thinking in future medical professionals starting already from the first years of study; Першочерговим завданням перед педагогами вищої школи стоїть формування клінічного мислення у студентів, починаючи з перших курсів навчання. Гістологія, цитологія та ембріологія, як навчальний предмет, посідає провідне місце у підготовці майбутніх медиків, вивчення якого формує фундаментальну базу для опанування інших теоретичних та клінічних дисциплін. Основною метою вивчення теми «Орган зору» на практичних заняттях з гістології є закладання базового фундаменту знань особливостей будови очного яблука як периферійної частини зорового аналізатора. Студенти вивчають гістологічну будову оболонок, світлопровідної та світлосприймаючої систем ока, допоміжного апарату, що сприяє формування цілісної картини існування нерозривного зв’язку будови з виконуваними функціями. З’ясування цього зв’язку разом з розумінням порушення структури і функції при патологічних процесах є запорука формування клінічного мислення; Первоочередной задачей перед педагогами высшей школы стоит формирование клинического мышления у студентов, начиная с первых курсов обучения. Гистология, цитология и эмбриология, как учебный предмет, занимает ведущее место в подготовке будущих медиков, изучение которого формирует фундаментальную базу для освоения других теоретических и клинических дисциплин. Основной целью изучения темы «Орган зрения» на практических занятиях по гистологии является закладка базового фундамента знаний особенностей строения глазного яблока как периферической части зрительного анализатора. Студенты изучают гистологическое строение оболочек, светопроводящей и световоспринимающей систем глаза, вспомогательного аппарата, способствует формированию целостной картины существования неразрывной связи строения с выполняемыми функциями. Выяснение этой связи вместе с пониманием нарушение структуры и функции при патологических процессах является залогом формирования клинического мышления.
 • Документ
  Сучасний погляд на етіологію, патогенез, патоморфологію міастенії: огляд літератури та випадок із практики
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Филенко, Борис Миколайович; Филенко, Борис Николаевич; Filenko, B. M.
  Міастенія є рідкісним захворюванням, проте найбільш поширеним порушенням нервово-м’язового з’єднання, що має високий рівень інвалідизації та смертності. Тому, міастенія залишається важливою медико-соціальною проблемою, що потребує всебічного її вивчення. У патогенезі міастенії грають роль спадкові фактори, що пов’язані з геном людського лейкоцитарного антигену. Міастенія є класичним прикладом реакції гіперчутливості ІІ типу. Проте її патогенез залежить від форми захворювання, що характеризується утворенням антитіл різних підкласів IgG, для яких мішенями є складові рецепторного апарату синапсу. Ідентифікація джерела аутоантитіл має важливе значення, так як клітини, що продукують антитіла, є основними терапевтичними мішенями. Пацієнти з антитілами до ацетилхолінових рецепторів мають патологію тимуса, а у хворих з антитілами до м’язово-специфічної тирозинкінази і до ліпопротеїн-зв’язаного білка 4 тимоми або гіперплазії тимуса, не спостерігається. Морфологічних критеріїв діагностики міастенії недостатньо. Тому, для постановки діагнозу даного захворювання необхідно враховувати етіологічні, клінічні та генетичні фактори. Наводимо приклад летального випадку генералізованої міастенії з раннім початком, вторинною м’язовою слабкістю у верхніх і нижніх кінцівках з супутнім гломерулонефритом та обговоренням патогенетичних особливостей зв’язку цих захворювань. При діагностиці гломерулонефриту з мінімальними змінами у дорослого пацієнта, лікарі повинні шукати потенційну причину, таку як міастенія та інші, пов’язані з тимусом захворювання.; Myasthenia gravis is a rare disease, but it is the most common neuromuscular disorder that has a high rate of disability and mortality. Therefore, myasthenia remains an important medical and social problem that needs to be thoroughly studied. Hereditary factors associated with the human leukocyte antigen gene play a role in the pathogenesis of myasthenia gravis. Miasthenia is a classic example of a type II hypersensitivity reaction. However, its pathogenesis depends on the form of the disease, characterized by the formation of antibodies of different subclasses of IgG for which the targets are the components of the receptor apparatus of the synapse. Identification of the source of autoantibodies is important, as antibody-producing cells are the main therapeutic targets. Antibodies are produced by antigen-specific subgroups of B-cells, that are short-and long-lived plasma cells. T-cell assistance is required for B-lymphocyte activation, so myasthenia is classified as B-cell-mediated T-cell-dependent autoimmune disease. Acetylcholine-myasthenia patients often have thymic pathology, which is confirmed by clinical improvement in acetylcholine-myasthenia patients after thymectomy. Thymus abnormalities are not detected in patients with muscle-specific kinase-myasthenia and no clinical benefit of thymectomy is observed. The role of the thymus in lipoprotein-specific protein 4-myasthenia is not established, only in the presence of additional antibodies to musclespecific kinase or lipoprotein-specific protein 4 can be observed thymus hyperplasia. This form of the disease is predominantly found in women, characterized by general muscular weakness. There are not enough morphological criteria for the diagnosis of myasthenia gravis. Therefore, the diagnosis of this disease must take into account the etiological, clinical and genetic factors. For complete morphological diagnostics it is necessary to use light-optical, histochemical, enzymohistochemical, immunomorphological and electron-microscopic methods of investigation. Here is an example of a lethal case of generalized myasthenia gravis with early onset, secondary muscle weakness in the upper and lower extremities with concomitant glomerulonephritis, discussing the pathogenetic features of these diseases. Myasthenia is rarely associated with nephropathy. The mechanism of nephrotic syndrome development is an imbalance between T-helper classes 1 and 2. In myasthenia, T-cell dysfunction leads to the production of lymphokines, which increase the permeability of the glomerular basement membrane. Doctors should look for a potential cause, such as myasthenia gravis and other thymus-related diseases, diagnosing glomerulonephritis with minimal changes in the adult.