Світ медицини та біології, № 3 (69)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Показатели окислительно-нитрозативного стресса в тканях пародонта крыс при местном повреждении десны на фоне липополисахарид-индуцированного системного воспалительного ответа
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Елинская, Алина Николаевна; Костенко, Виталий Александрович; Єлінська, Аліна Миколаївна; Костенко, Віталій Олександрович; Yelins’ka, A. M.; Kostenko, V. O.
  В эксперименте на 40 белых крысах линии Вистар исследованы показатели окислительно-нитрозативного стресса в тканях пародонта в условиях действия на десну местного патогенного фактора (5% раствора гидроксида натрия) при моделировании системного воспалительного ответа (СВО). Последний моделировали путем внутрибрюшинного введения липополисахарида Salmonella typhi (пирогенал) в дозе 0,4 мкг/кг массы в течение 1-й недели 3 раза, в течение следующих 7-ми недель – 1 раз в неделю. Показано, что воспроизведение СВО сопровождается увеличением в тканях пародонта продукции супероксидного анион-радикала (.О − 2 ), дисрегуляцией цикла оксида азота с одновременной активацией его NO-синтазной (NOS) и нитрат / нитритредуктазной составляющих, увеличением концентрации пероксинитрит-ионов. Нанесение щелочи на десну повышает в тканях продукцию .О − 2 и активность NOS без нарушения функционирования цикла оксида азота (NO) и увеличения содержания пероксинитрит-ионов. Аппликация на десну 5% раствора гидроксида натрия на фоне СВО вызывает увеличение в тканях пародонта генерации .О − 2 НАДH- и НАДФH- зависимыми источниками, дисрегуляцию цикла NO с повышением концентрации пероксинитрит-ионов, которые превосходят таковые при отдельном влиянии системного и местного факторов.
 • Документ
  Особливості перебігу післяопераційного періоду у жінок з лейоміомою матки після емболізації маткових артерій
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Литвиненко, Олександр Васильович; Громова, Антоніна Макарівна; Нестеренко, Леонід Анатолійович; Мартиненко, Віталій Борисович; Ляховська, Тетяна Юріївна; Литвиненко, Александр Васильевич; Громова, Антонина Макаровна; Нестеренко, Леонид Анатольевич; Мартыненко, Виталий Борисович; Ляховская, Татьяна Юрьевна; Lytvynenko, O. V.; Hromova, A. M.; Nesterenko, L. A.; Martynenko, V. B.; Liakhovska, T. Yu.
  Метою роботи було вивчити особливості перебігу післяопераційного періоду у жінок з лейоміомою матки після емболізації маткових артерій. Проведено спостереження 94 жінок з лейоміомою, яким проведена емболізація маткових артерій на базі гінекологічного відділення КП «ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради». У всіх хворих спостерігався постемболізаційний синдром легкого та середнього ступеня важкості, що тривав близько 4 діб. У 9,6% хворих спостерігалась нудота, підвищення температури до 37,8°С. Утруднене сечовипускання у 45,75% пацієнтів. Проаналізовані віддалені наслідки емболізації маткових артерій. Експульсія міоми - 6,4%. Консервативна міомектомія в 4 випадках. Не зафіксовано змін у функції яєчників у жінок репродуктивного віку. Ризик виникнення ускладнень є незначним, але потребує профілактики. Моніторинг в післяопераційному періоді дозволяє виявити постемболізаційні ускладнення. Емболізація маткових артерій суттєво не впливає на функцію яєчників у пацієнток репродуктивного віку.
 • Документ
  Обгрунтування використання нанопрепарату в комплексному лікуванні хворих на хронічний генералізований пародонтит І–ІІ ступеню
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Дубина, Віталій Олексійович; Скрипников, Петро Миколайович; Хавалкіна, Людмила Михайлівна; Коробейнікова, Юлія Леонідівна; Дубина, Виталий Алексеевич; Скрипников, Петр Николаевич; Хавалкина, Людмила Михайловна; Коробейникова, Юлия Леонидовна; Dubyna, V. A.; Skrypnykov, P. N.; Khavalkina, L. M.; Korobeinikova, Yu. L.
  Захворювання пародонту займають одне з перших місць серед стоматологічних захворювань в наш час. Серед усіх відомих методів лікування, в комплексній терапії, ведучим є терапевтичне місцеве лікування із застосуванням різноманітних препаратів, вибір яких повинен ґрунтуватись на ступені і формі патології та тяжкості перебігу хронічного генералізованого пародонтиту (ХГП). В нашій роботі ми застосовували нанопрепарат фулерен С60. Гарна переносимість та безпека препарату фулерен С60 при лікуванні ХГП, дозволяє розглядати його як безін’єкційну альтернативу загальноприйнятим методам лікування. Застосовували нанопрепарат у ірригаторі та у вигляді інстиляцій/аплікацій (або їх поєднання) у кожен пародонтальний карман. Вивчали площу білкових фракталів до та після використання препарату фулерен С60. В результаті дослідження виявлено, що показник площі білкових фракталів в двох групах знизився в середньому на 2,480%. Використовуючи препарат фулерен С60 у вигляді іригацій та інстиляцій/аплікацій, визначено чітке зменшення площі білкових фракталів у тізіографічниїх зразках, що доводить доцільне викристання данного нанопрепарату.
 • Документ
  Сучасні лікувально-евакуаційні аспекти надання травматологічної допомоги пораненим з вогнепальними ушкодженнями гомілки на рівнях медичного забезпечення
  (2019) Хоменко, Ігор Петрович; Король, Сергій Олександрович; Матвійчук, Богдан Владиславович; Челішвілі, Анатолій Леонідович; Січінава, Реваз Міріанович; Хоменко, Игорь Петрович; Король, Сергей Александрович; Матвийчук, Богдан Владиславович; Челишвили, Анатолий Леонидович; Сичинава, Реваз Мирианович; Khomenko, I. P.; Korol, S. O.; Matviychuk, B. V.; Chelishvili, A. L.; Sichinava, R. M.
  Мета. Проаналізувати питому вагу вогнепальних поранень гомілки в структурі бойової хірургічної травми, визначити особливості лікувально-евакуаційних заходів при проведенні антитерористичної операції / операції об’єднаних сил на сході України. Матеріали і методи. Загальний масив дослідження становили 489 поранених у яких було 805 вогнепальних поранень гомілки з 2014 по 2018 роки під час проведення. Використано шкалу оцінки тяжкості бойової хірургічної травми. Результати. На підставі проведеного комплексного дослідження було встановлено, що поранення гомілки становили 23,95% в загальній структурі бойової травми кінцівок. У поранених з вогнепальними переломами кісток гомілки та відривами кінцівки на першому рівні медичного забезпечення необхідні тимчасова зупинка кровотечі, раннє накладання асептичної пов’язки, знеболення, іммобілізація підручними засобами та термінова медична евакуація на другий рівень медичної допомоги. На другому рівні переважно виконуються первинні хірургічні обробки рани (91,86%) та фасціотомія (44,19%). Важливим протишоковим заходом другого рівня є стабільне накладання стержневого апарату зовнішньої фіксації (43,02%), а також введення антибіотиків та правцевого анатоксину. На третьому та четвертому рівнях медичного забезпечення переважну більшість становили повторні хірургічні обробки ран, фасціотомії, реконструктивно-відновні оперативні втручання (рα<0,05). Висновки. Пораненим з нетяжкою травмою (< 5 балів) необхідно виконувати повний обсяг хірургічної допомоги; при тяжкій (5-9 балів) та вкрай тяжкій травмі (>9 балів) - допомогу надавати у скороченому обсязі за принципом контролю ушкоджень.
 • Документ
  Migraine prodromal features in abdominally obese patients
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Nikiforova, O. S.; Delva, M. Yu.; Нікіфорова, Олена Сергіївна; Дельва, Михайло Юрійович; Никифорова, Елена Сергеевна; Дельва, Михаил Юрьевич
  Nowadays, it has been found that abdominal obesity (AO) can modify migraine clinical course. The purpose of the work was to study and to assess migraine prodrome characteristics in abdominally obese patients with episodic and chronic migraine. There were 96 episodic and chronic migraineurs examined with normal body weight and AO. Data were collected using structured questionnaires. In 76 cases (78.5%) migraine prodrome had been reported. Abdominally obese patients compared to normal body weight migraineurs had a higher rate of prodromal symptoms (83% vs. 75%) and experienced statistically higher mean number of prodromal symptoms per patient (4.0 (4.0-6.0) vs 6.0 (5.4-7.0). p<0.05). Abdominally obese migraine patients had increased risk of premonitory «hunger» (OR, 7.4; 95% CI, 2.2-25.2; p<0.01) as well as premonitory «food craving» (OR, 9.2; 95% CI, 2.7-31.3; p<0.01). Presence in abdominally obese migraineurs such prodromal signs as «hunger» and «food craving» were associated with increased risk of cutaneous allodynia – OR 6.0 (СІ, 1.2-30.6; p=0.03) and OR 7.4 (СІ, 1.3-43.0; p=0.01), respectively. In abdominally obese migraineurs intensities of prodromal eating behavior disorders had direct correlations with severity of cutaneous allodynia and migraine headache. AO is associated with statistically more frequent hunger feeling and food craving as prodromal signs. Presence and severity in abdominally obese migraineurs prodromal hunger feeling and food craving are associated with increased risk of cutaneous allodynia. In abdominally obese migraineurs intensities of prodromal eating behavior disorders haddirect correlations with severities of allodynia and migraine pain; На теперішній час встановлено, що абдомінальне ожиріння може впливати на клінічний перебіг мігрені. Метою роботи було оцінити особливості продромальної симптоматики у пацієнтів з епізодичною та хронічною мігренню, що мають абдомінальне ожиріння. Обстежено 96 пацієнтів з епізодичною і хронічною мігренню з нормальною масою тіла та абдомінальним ожирінням. Дані були зібрані з використанням структурованих анкет. 76 пацієнтів (78,5%) повідомляли про наявність мігренозного продрому. Пацієнти з абдомінальним ожирінням, в порівнянні із пацієнтами з нормальною масою тіла, мали більш високу частоту продромальних мігренозних симптомів (83% проти 75%) і відчували статистично вищу середню кількість продромальних симптомів на одного пацієнта (4,0 (4,0-6,0) проти 6, 0 (5,4-7,0), р <0,05). У пацієнтів з абдомінальним ожирінням та мігренню підвищувався ризик такого продромального симптому, як «підвищення апетиту» (ВШ, 7,4; 95% ДІ, 2,2-25,2; р <0,01), а також «зміна смакових вподобань» (ВШ, 9,2; 95% ДІ, 2,7-31,3; p <0,01). Наявність у пацієнтів з мігренню та абдомінальним ожирінням таких продромальних симптомів, як «підвищення апетиту» і «зміна смакових вподобань», були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку шкірної алодинії - ВШ 6,0 (ДІ, 1,2-30,6; p = 0,03) і OШ 7, 4 (ДІ, 1,3-43,0; p = 0,01) відповідно. У пацієнтів з абдомінальним ожирінням та мігренню інтенсивність продромальних розладів харчової поведінки мала прямі кореляції зі ступенем вираженості шкірної алодинії і мігренозної цефалгії. Абдомінальне ожиріння асоціюється зі статистично більш частими продромальними симптомами «підвищення апетиту» і «зміна смакових вподобань». Наявність і вираженість у пацієнтів з мігренню та абдомінальним ожирінням таких продромальних симптомів, як «підвищення апетиту» і «зміна смакових вподобань», пов'язані з підвищеним ризиком розвитку шкірної аллодинии. У пацієнтів з мігренню та абдомінальним ожирінням інтенсивність продромальних симптомів у вигляді розладів харчової поведінки мала прямі кореляції з тяжкістюшкірної алодинії імігренозної цефалгії; В настоящее время установлено, что абдоминальное ожирение может влиять на клиническое течение мигрени. Целью работы было оценить особенности продромальной симптоматики у пациентов с эпизодической и хронической мигренью, имеющих абдоминальное ожирение. Обследовано 96 пациентов с эпизодической и хронической мигренью с нормальной массой тела и абдоминальным ожирением. Данные были собраны с использованием структурированных анкет. 76 пациентов (78,5%) сообщали о наличии мигренозного продрома. Пациенты с абдоминальным ожирением, по сравнению с пациентами с нормальной массой тела, имели более высокую частоту продромальних мигренозных симптомов (83% против 75%) и испытывали статистически достоверно большее среднее количество продромальных симптомов на одного пациента (4,0 (4,0-6,0) против 6, 0 (5,4-7,0), р <0,05). У пациентов с абдоминальным ожирением и мигренью повышался риск такого продромального симптома, как «повышение аппетита» (ОШ, 7,4; 95% ДИ, 2,2-25,2; р <0,01), а также «изменение вкусовых предпочтений» (ОШ, 9,2; 95% ДИ, 2,7-31,3; p <0,01). Наличие у пациентов с мигренью и абдоминальным ожирением таких продромальных симптомов, как «повышение аппетита» и «изменение вкусовых предпочтений», были связаны с повышенным риском развития кожной аллодинии - OШ 6,0 (ДИ, 1,2-30,6; p = 0,03) и OШ 7, 4 (ДИ, 1,3-43,0; p = 0,01) соответственно. У пациентов с абдоминальным ожирением и мигреньюинтенсивность продромальных расстройств пищевого поведения имела прямые корреляции со степенью выраженности кожной аллодинию и мигренозной цефалгии. Абдоминальное ожирение ассоциируется со статистически более частыми продромальными симптомами «повышение аппетита» и «изменение вкусовых предпочтений». Наличие и выраженность у пациентов с мигренью и абдоминальным ожирением таких продромальных симптомов, как «повышение аппетита» и «изменение вкусовых предпочтений» связаны с повышенным риском развития кожной аллодинии. У пациентов с мигренью и абдоминальным ожирением интенсивность продромальных симптомов в виде расстройств пищевого поведения имела прямые корреляции с тяжестью кожной аллодинии и мигренозной цефалгии.
 • Документ
  Determination of the factors of local host defense in the human sphenoidal sinus mucosa
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Sovhyria, S. M.; Совгиря, Світлана Миколаївна; Совгиря, Светлана Николаевна
  The paper was aimed at the study of the mechanisms of foe local immunity in foe sphenoidal sinus mucosa. The paper presents foe authentic immunohistocheniical studies on the morphology of foe local host defense in the human sphenoidal sinus mucosa. The study material was obtained during the post mortem dissection of individuals died for the reasons not associated with the ENT- pathology. Monoclonal antibodies to specific markers of T- and B-lympbocvtes were used forм immonohisfoehenucal study. Tbs study has established that the immune response in the toman sphenoidal sinus mucosa is represented by the cellular and humoral aspects of the immunity, which are located mainly in the submucous layer, scattered by individual dements and around foe microvessels. In addition, moderate CDS expression in the cytoplasm of short and long intercalate cells and apical surfaces of microvillous cells was revealed, which requires follow-up study and is the prospect of our further research.; Мета дослідження. — вивчення механізмів місцевого захисту слизової оболонки клиноподібної цазухи. В статті представлені оригінальні імуногістохімічні дослідження, присвячені вивченню морфології місцевого імунного захисту в слизовій оболонні клиноподібного синуса людини. Матеріал д ам дослідження отримали під час секційного розтину осіб, що померли від захворювань не пов’язані з ЛОР патологією. Для імуногістохімічного дослідження використовували мошшюнадьш антитіла до специфічних маркерів Т- і В-жадфоцитів, В ході дослідження встановлено, імунна відповідь в слизовій оболонці клиноподібної пазухи людніш представлена клітинною та гуморальною ланками імунітету, які розташовуються переважно в підслизовій основі поодиноко та поблизу мперосудин. Крім того, була виявлена помірна СDЗ-ексрші в цитоплазмі коротких і довгих вставних клітин та апікальні поверхні мікровійчастнх кяітіш, що потребує подальшого вивчення і являється перспективою наших подальших досліджень.
 • Документ
  Взаємозв’язок стану здоров’я і психофізіологічних характеристик військовослужбовців
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Кальниш, В. В.; Пашковський, С. М.; Мальцев, О. В.; Печиборщ, В. П.; Єщенко, О. І.; Шепітько, Костянтин Володимирович; Кальниш, В. В.; Пашковський, С. М.; Мальцев, О. В.; Печиборщ, В. П.; Єщенко, О. І.; Шепитько, Константин Владимирович; Kalnysh, V. V.; Pashkovsky, S. M.; Maltsev, O. V.; Pechiborsch, V. P.; Yeshchenko, O. I.; Shepitko, K. V.
  Стаття присвячена виявленню психофізіологічних передумов трансформації стану професійного здоров'я військовослужбовців і розробці алгоритму оцінки цього стану. За допомогою програмно-апаратного комплексу для проведення психофізіологічних досліджень, було проведено психофізіологічні дослідження 96 льотчиків та штурманів, які приймали участь в бойових діях. Реєструвались: критична частота світлових миготінь, час простої та складної зорово-моторної реакції, функціональна рухливість нервових процесів, час простої та складної слухо-моторної реакції, реакція на рухомий об’єкт та інші психофізіологічні показники. За допомогою факторного аналізу були виявлені три приховані фактори, що пояснюють 35,1% дисперсії аналізованих характеристик. Виділені фактори, що описують фундаментальні стани організму людини: ступінь втоми, активації і витривалості. Виявлення та кількісна оцінка цих характеристик дозволяє пояснити погіршення яких психофізіологічних якостей організму є передумовою розвитку негативних відхилень в стані здоров’я військовослужбовців та використати ці оцінки для завбачення та своєчасного попередження про потенційну можливість майбутніх негативних змін його здоров’я. Виділено фундаментальні психофізіологічні фактори, що описують функціональний стан військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях, показано, що факторні значення факторів «бадьорості-втоми», «активації» і «витривалості-слабкості» достовірно відрізняються у військовослужбовців з задовільним станом здоров’я та тих в кого є негативні зрушення цього параметру та розроблено розв’язувальні правила, що дозволяють з точністю до 70% оцінити стан здоров’я військовослужбовців за комплексом психофізіологічних показників.Статья посвящена выявлению психофизиологических предпосылок трансформации состояния профессионального здоровья военнослужащих и разработке на этой основе алгоритма оценки этого состояния. С помощью программно-аппаратного комплекса для проведения психофизиологических исследований было проведено психофизиологические исследования 96 летчиков и штурманов, которые принимали участие в боевых действиях. Регистрировались: критическая частота световых мерцаний, время простой и сложной зрительно-моторной реакции, функциональная подвижность нервных процессов, время простой и сложной слухо-моторной реакции, реакция на движущийся объект и другие психофизиологические показатели. С помощью факторного анализа были выявлены три скрытых фактора, объясняющих 35,1% дисперсии рассматриваемых психофизиологических характеристик. Выделенные факторы описывают фундаментальные состояния организма человека: степень усталости, активации и выносливости. Выявление и количественная оценка этих характеристик позволяет объяснить ухудшение каких психофизиологических качеств организма является предпосылкой развития негативных отклонений в состоянии здоровья военнослужащих и использовать эти оценки для предсказания и своевременного предупреждения о потенциальной возможности будущих негативных изменений его здоровья. Выделено фундаментальные психофизиологические факторы, описывающие функциональное состояние военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, показано, что факторные значения факторов «бодрости-усталости», «активации» и «выносливости- слабости» достоверно отличаются у военнослужащих с удовлетворительным состоянием здоровья, а также разработаны решающие правила, позволяющие с точностью до 70% оценить состояние здоровья военнослужащих по комплексу психофизиологических показателей. The paper is devoted to revealing the psychophysiological prerequisites of transforming the state of professional health of servicemen, as well as to developing the algorithm of assessing this state on its basis. By means of the software and hardware complex the psychophysiological research has been conducted in 96 pilots and flight navigators who participated in combat actions. The following factors have been registered: the critical frequency of light flashes, the time of simple and complex visual and motor reflex, the functional motility of neuronal processes, the time of simple and complex auditory and motor response, the response to the movable object and other psychophysiological indices. By using the factor analysis the three insidious factors which account for the 35.1% of dispersion of the analyzed characteristics have been revealed. The following factors which describe the fundamental states of human body are revealed: the level of tiredness, alertness and persistency. The revealing and qualitative assessment of these characteristics make it possible to account for the body psychological qualities whose aggravation serves as the prerequisite for developing the negative abnormalities in the state of health of servicemen, as well as to use these values for the prognostication and timely prevention of the potential possibility of eventual negative changes in their health. The authors specify the psychophysiological factors which describe the functional state of servicemen who participated in combat actions. They also show that the factor value of such factors as’ vigor - fatigue’, ‘ activation’, and ‘ endurance – weakness’ significantly differ in servicemen with satisfactory state of health, as compared to to those having negative disturbances of this parameter. They have also developed the rules which make it possible to assess the state of health of servicemen according to the complex of psychophysiological indices with up to 70% accuracy.
 • Документ
  Сравнение представлений врачей-терапевтов и семейных врачей о диагностике и лечении острого бронхита
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Березняков, І. Г.; Іманова, Н. І.; Березняков, В. І.; Лебединська, М. М.; Левадна, Ю. В.; Шепітько, Костянтин Володимирович; Березняков, И. Г.; Иманова, Н. И.; Березняков, В. И.; Лебединская, М. Н.; Левадная, Ю. В.; Шепитько, Константин Владимирович; Bereznyakov, I. G.; Imanova, N. I.; Bereznyakov, V. I.; Lebedynska, M. N.; Levadna, I. V.; Shepitko, K. V.
  Врачебные ошибки в диагностике и лечении острого бронхита (ОБ) ведут к неоправданным затратам на лекарства и могут негативно влиять на распространение резистентности бактерий к антибиотикам. Цель исследования состояла в том, чтобы путем опроса терапевтов и семейных врачей Украины и Казахстана выявить и разъяснить распространенные заблуждения, касающиеся диагностики и лечения больных ОБ. Были сформулированы 8 вопросов, на каждый из них предлагалось 5 вариантов ответов. Опросы проводили с декабря 2017 г. по ноябрь 2018 г. на врачебных конференциях и циклах усовершенствования врачей. Из распространенных заблуждений можно выделить 1) широкое использование минопенициллинов, которые не активны в отношении ключевых возбудителей ОБ, 2) увлечение муколитиками и/или мукокинетиками, а также экспекторантами, доказательства эффективности которых при ОБ весьма скромные, 3) предпочтение растительных лекарственных средств с ограниченными доказательствами эффективности. Лікарські помилки в діагностиці та лікуванні гострого бронхіту (ГБ) призводять до невиправданих витрат на ліки та здатні негативно впливати на поширення резистентності бактерій до антибіотиків. Мета дослідження полягала в тому, щоб шляхом опитування терапевтів і сімейних лікарів України і Казахстану виявити та роз’яснити поширені помилки, що стосуються діагностики та лікування ГБ. Були сформульовані 8 запитань, на кожне з яких було запропоновано 5 варіантів відповідей. Опитування проводили з грудня 2017 по листопад 2018 р. на лікарських конференціях і циклах удосконалення лікарів. З поширених помилок можна виділити 1) широке використання амінопеніцилінів (уключаючи інгібіторозахищені), які не активні щодо ключових збудників ГБ, 2) захоплення муколітиками і / або мукокінетиками, а також експекторантами, докази ефективності яких при ГБ вельми скромні, 3) надання переваги рослинним лікарських засобів з обмеженими доказами ефективності. Physicians’ mistakes in diagnostics and treatment of acute bronchitis (AB) lead to unnecessary drug costs and can negatively influence on spread of antimicrobial resistance. The purpose of the study was to identify and explain common misconceptions regarding the diagnosis and treatment of patients with AB by interviewing internists and family physicians of Ukraine and Kazakhstan. There were 8 questions formulated to physician’s inquiry with 5 variants of responses to each of them. Surveys were carried out from December 2017 to November 2018 at medical conferences and courses of postgraduate education for physicians. Among the common physicians’ misconceptions in both countries we can highlight 1) the widespread use of aminopenicillins (including ones with β-lactamase inhibitors), which are not active against main pathogens of АB, 2) predominant appointment of mucolytics and / or mucokinetics, and expectorants, with quite modest evidence of their effectiveness in AB, 3) preference herbal medicines with limited proven effectiveness.
 • Документ
  Особливості біохімічних печінкових тестів у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання залежно від наявності пухлинної інфільтрації печінки
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Маслова, Ганна Сергіївна; Скрипник, Ігор Миколайович; Маслова, Анна Сергеевна; Скрыпник, Игорь Николаевич; Maslova, G. S.; Skrypnyk, I. M.
  Своєчасна оцінка порушень функціональних печінкових тестів і їх вірне трактування має особливого значення під час проведення специфічної хіміотерапії, а також у період відновлення пацієнтів після цитостатичного лікування. У статті наведені результати власних досліджень 16 пацієнтів із хронічними лімфопроліферативними захворюваннями низького ступеню злоякісності, які померли у гематологічному відділенні КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради». Проведена порівняльна оцінка показників гематологічної і біохімічної панелі залежно від наявності пухлинної інфільтрації печінки за даними патогістологічного дослідження. Показано, що інфільтрація пухлиною печінки асоціюється з лейкоцитозом (р<0,05) периферичної крові і зростанням активності лужної фосфатази (р<0,05) сироватки крові. Інфільтрація тканини печінки зустрічається у 75% хворих на В-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію і у 33,3% пацієнтів із В-клітинною неходжкінською злоякісною лімфомою і множинною мієломою. Гіперлейкоцитоз периферичної крові і зростання активності лужної фосфатази сироватки крові можна розцінювати як фактор ризику пухлинної інфільтрації печінки; Своевременная оценка тестов функциональных нарушений печени и их верное трактование имеет особенное значение во время проведения специфической химиотерапии, а также в период восстановления пациентов после цитостатического лечения. В статье приведены результаты собственных исследований 16 пациентов с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями низкой степени злокачественности, которые умерли в гематологическом отделении КП «Полтавская областная клиническая больница им. М. В. Склифосовского Полтавского областного совета». Проведена сравнительная оценка показателей гематологической и биохимической панели зависимо от наличия опухолевой инфильтрации печени по данным патогистологического исследования. Показано, что инфильтрация печени опухолью ассоциируется с лейкоцитозом (р<0,05) периферической крови и увеличением активности щелочной фосфатазы (р<0,05) сыворотки крови. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Инфильтрация ткани печени встречается у 75% хронической лимфоцитарной лейкемией и у 33,3% больных В-клеточной хронической лимфоцитарной лейкемией и множественной миеломой. Гиперлейкоцитоз периферической крови и увеличение активности щелочной фосфатазы сыворотки крови можно расценивать как фактор риска опухолевой инфильтрации печени; Timely evaluation of liver functional disorders tests and their correct interpretation is of particular importance during specific chemotherapy, as well as during the patients’ recovery after cytostatic treatment. The article presents the results of the authors’ own studies on 16 patients with chronic lymphoproliferative diseases of low-grade malignancy who died in the hematology department of Poltava M.V. Sklyfosovsky Regional Clinical Hospital. A comparative evaluation of hematological and biochemical panel parameters depending on the presence of the liver tumor infiltration according to pathohistological examination. It has been shown that liver tumor infiltration is associated with peripheral blood leukocytosis (p<0.05) and increased serum alkaline phosphatase activity (p<0.05). The results obtained permit to make the following conclusions. Liver tissue infiltration occurs in 75% of patients with B-chronic lymphocytic leukemia and in 3.3% of patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia and multiple myeloma. Peripheral blood hyperleukocytosis and increased serum alkaline phosphatase activity can be considered as a risk factor for liver tumor infiltration.
 • Документ
  Антибіотикорезистентність мікроорганізмів, ізольованих з молока
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Гадзевич, О. В.; Гадзевич, О. В.; Hadzevych, O. V.; Палій, А. П.; Палий, А. П.; Paliy, A. P.; Кінаш, Оксана В'ячеславівна; Кинаш, Оксана Вячеславовна; Kinash, O. V.; Петров, Р. В.; Петров, Р. В.; Petrov, R. V.; Палій, А. П.; Палий, А. П.; Paliy, A. P.
  Проведений аналіз літератури показав, що набуття стійкості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів залишається глобальною проблемою у всьому світі. Нами встановлено, що в етіологічній структурі маститів корів у скотарських господарствах України превалюють Staphylococcus spp. (45,0 %), Streptococcus spp. (29,3 %) та Escherichia coli (17,8 %). Збудники стафілококової етіології мають фактори патогенності, зокрема плазмокоагулазу (55,8 %), лецитиназу (75,6 %) та гемолізини (79,1 %); стійкість до Benzylpenicillinum (55,8 %), Oxacillin (30,3 %), Tetracyclin (89,6 %), Azithromycin (63,9 %), Erythromycin (55,8 %). Ізоляти E. сoli та Streptococcus spp. найбільшу (p=0,0001; p=0,0008) резистентність мають до Tetracyclin (73,5 %, 58,9 %), Cefazolin (64,7 %, 37,5 %) та Doxycycline (58,8 %, 53,6 %), найменшу (p=0,0001; p=0,0008) до фторхінолонів; Проведенный анализ литературы показал, что устойчивость микроорганизмов к антибактериальным препаратам остается глобальной проблемой во всем мире. Нами установлено, что в этиологической структуре маститов коров в скотоводческих хозяйствах Украины превалируют Staphylococcus spp. (45,0 %), Streptococcus spp. (29,3 %) и Escherichia coli (17,8 %). Возбудители стафилококковой этиологии имеют факторы патогенности, а именно плазмокоагулазу (55,8 %), лецитиназу (75,6 %) и гемолизины (79,1 %); устойчивость к Benzylpenicillinum (55,8 %), Oxacillin (30,3 %), Tetracyclin (89,6 %), Azithromycin (63,9 %), Erythromycin (55,8 %). E. сoli и Streptococcus spp. наибольшую (p=0,0001; p=0,0008) резистентность имеют к Tetracyclin (73,5 %, 58,9 %), Cefazolin (64,7 %, 37,5 %) и Doxycycline (58,8 %, 53,6 %), наименьшую (p=0,0001; p=0,0008) к фторхинолонам; The performed literature analysis has shown that the resistance of microorganisms to antibacterial drugs remains a global problem all over the world. It has been established that in the etiological structure of mastitis of cows in cattle farms of Ukraine prevail Staphylococcus spp. (45.0 %), Streptococcus spp. (29.3 %) and Escherichia coli (17.8 %). The causative agents of staphylococcal etiology have pathogenicity factors, namely, plasmocoagulase (55.8 %), lecithinase (75.6 %) and hemolysins (79.1 %); resistance to Benzylpenicillinum (55.8 %), Oxacillin (30.3 %), Tetracyclin (89.6 %), Azithromycin (63.9 %), Erythromycin (55.8 %). E. сoli and Streptococcus spp. has the highest (p=0.0001; p=0.0008) resistance to Tetracyclin (73.5 %, 58.9 %), Cefazolin (64.7 %, 37.5 %) and Doxycycline (58.8 %, 53.6 %), the smallest (p=0.0001; p=0.0008) to fluoroquinolones.
 • Документ
  Структурна перебудова ємнісної ланки гемомікроциркуляторного русла після дії 1 % ефіру метакрилової кислоти
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Крамаренко, Денис Русланович; Крамаренко, Денис Русланович; Kramarenko, D. R.; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Ерошенко, Галина Анатольевна; Yeroshenko, G. A.; Небесна, Зоя Михайлівна; Небесная, Зоя Михайловна; Nebesna, Z. M.; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Лисаченко, Ольга Дмитриевна; Lysachenko, O. D.; Борута, Наталія Володимирівна; Борута, Наталия Владимировна; Boruta, N. V.; Ваценко, Анжела Володимирівна; Ваценко, Анжела Владимировна; Vatsenko, A. V.
  В експериментальних умовах після дії 1 % розчину метилового ефіру метакрилової кислоти на слизову оболонку ротової порожнини щурів за допомогою морфометричного методу встановлено, що складні eфіри метакрилової кислоти впливають на судини ємнісної ланки гемомікроциркуляторного русла щурів, що виражається стійкою дилятацією венул та обгрунтовується достовірним збільшенням діаметрів зовнішнього на 27,76 % та внутрішнього на 42,71 % протягом експерименту із зменшенням товщини судинної стінки на 25,86 % та підтверджується зменшенням індексу Вогенворта на 51,10 %. Вказані зміни обумовлені реакцією на звуження резистивної ланки судин гемомікроциркуляторного русла та, як наслідок, підвищенням гіпергідратації аморфної речовини оточуючого інтерстицію; В экспериментальных условиях после действия 1 % раствора метилового эфира метакриловой кислоты на слизистую оболочку полости рта крыс с помощью морфометрического метода установлено, что сложные ефиры метакриловой кислоты влияют на сосуды емкостного звена гемомикроциркуляторного русла крыс, что выражается стойкой дилатацией венул и обосновывается достоверным увеличением диаметров наружного на 27,76 % и внутреннего на 42,71 % в течении эксперимента, с уменьшением толщины сосудистой стенки на 25,86 %, и подтверждается уменьшением индекса Вогенворта на 51,10 %. Указанные изменения обусловлены реакцией на сужение резистивного звена гемомикроциркуляторного русла и, как следствие, повышением гипергидратации аморфного вещества окружающего интерстиция; Under experimental conditions, after the action of 1 % solution of methacrylic acid methyl ester on the oral mucosa using the morphometric method, it was established that methacrylic acid esters affect the vessels of the hemomicrocirculatory bed of rats, which is confirmed by a persistent dilatation of venules and is substantiated by a significant increase in outer diameters of the rats 27.76 % and internal by 42.71 % during the experiment, with a decrease in the thickness of the vascular wall by 25.86 %, and is confirmed by a decrease in the Vogenvo index that on 51,10 %. These changes are due to the reaction to the narrowing of the resistive element of the hemomicrocirculatory bed and, as a result, an increase in the overhydration of the amorphous substance of the surrounding interstitium.
 • Документ
  Restructuring of rat lungs in acute immobilization stress and its correction
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Ерошенко, Галина Анатольевна; Yeroshenko, G. A; Коптев, Михайло Миколайович; Коптев, Михаил Николаевич; Koptev, M. M.; Білаш, Сергій Михайлович; Билаш, Сергей Михайлович; Bilash, S. M.; Шевченко, Костянтин Васильович; Шевченко, Константин Васильевич; Shevchenko, K. V.; Ячмінь, Анастасія Ігорівна; Ячминь, Анастасия Игоревна; Yachmin, A. I.
  Currently, the search for advanced effective and safe methods of preventing and treatment of stress disorders is one of the priority tasks of medical science. The paper was aimed at the morphological study of the corrective effect of torasemide on rat lungs in experimental acute immobilization stress compared to the stress-protective effect of mexidol. Taking into account the norms of bioethics, the study was involved 30 mature albino male rats. Group І (controls) (n=10) involved animals, exposed to stress without correction; Group II (n=10) involved rats, exposed to stress after administration of mexidol; Group III (n=10) involved rats, exposed to stress that was corrected with torasemide. Correction with pharmacological drugs, especially torasemide, reduces stress effect on the lungs. Histologically, torasemide contributes to retention of the epithelial lining integrity, local visualization of intra-alveolar erythrocytes, and plethora in the capillaries of the interalveolar septa. In the epithelial lining of the bronchi, desquamation of individual cells was sometimes observed. The findings of the study have shown that torasemide has a pronounced stress-protective effect on the lung tissue, which is more powerful than correction with mexidol; У наш час пошук сучасних ефективних і безпечних методів профілактики та лікування стресових розладів продовжує залишатися одним із пріоритетних завдань для медичної науки. Метою роботи було вивчення на морфологічному рівні корегувального впливу торасеміду на легені щурів при експериментальному гострому іммобілізаційному стресі у порівнянні із стреспротекторною дією мексидолу. Із урахуванням норм біоетики, дослідження було виконане на 30 дорослих білих щурах-самцях. І, контрольну групу, склали 10 тварин, які зазнали стресового впливу без корекції, до ІІ групи увійшло 10 щурів, дія стресу у яких відбувалася після введення мексидолу, у ІІІ групи (10 особин) перебіг стресової реакції проходив на тлі корекції торасемідом. Корекція фармакологічними засобами, особливо торасемідом, зменшує стресовий вплив на легені. На гістологічному рівні при використанні торасеміду епітеліальна вистилка альвеол зберігала цілісність, локально візуалізувалися інтраальвеолярні еритроцити, у капілярах міжальвеолярних перегородок визначалося повнокров’я. В епітеліальній вистилці бронхів подекуди спостерігалася десквамація окремих клітин.Проведене дослідження свідчить, що на легеневу тканину торасемід має виразну стреспротекторну дію, потужнішу за корекцію мексидолом;В наше время поиск современных эффективных и безопасных методов профилактики и лечения стрессовых расстройств продолжает оставаться одной из приоритетных задач медицинской науки. Целью работы было изучение на морфологическом уровне корректирующего влияния торасемида на легкие крыс при экспериментальном остром иммобилизационном стрессе по сравнению со стресcпротекторным воздействием мексидола. С учетом норм биоэтики, исследование было выполнено на 30 взрослых белых крысах-самцах. І, контрольную группу, составили 10 животных, подвергшихся стрессовому воздействию без коррекции, во II группу вошло 10 крыс, влияние стресса на которых происходило после введения мексидола, в III группе (10 особей) стрессовая реакция протекала на фоне коррекции торасемидом. Коррекция фармакологическими средствами, особенно торасемидом, уменьшает стрессовое воздействие на легкие. На гистологическом уровне при использовании торасемида эпителиальная выстилка альвеол сохраняла целостность, локально визуализировались интраальвеолярные эритроциты, в капиллярах межальвеолярных перегородок определялось полнокровие. В эпителиальной выстилке бронхов иногда наблюдалась десквамация отдельных клеток. Выполненное исследование показывает, что на легочную ткань торасемид оказывает выраженное стресспротекторное воздействие, более мощное, чем коррекция мексидолом.
 • Документ
  Частота виникнення псевдоексфоліативної глаукоми
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Безкоровайна, Ірина Миколаївна; Наконечний, Денис Олександрович; Еддін, Жуіні Дхіа; Залудяк, Олена Миколаївна; Горлачова, Поліна Михайлівна; Безкоровайная, Ирина Николаевна; Наконечный, Денис Александович; Еддин, Жуини Дхиа; Залудяк, Елена Николаевна; Горлачова, Полина Михайловна; Bezkorovayna, I. M.; Nakonechnyi, D. O.; Eddin, Zhuini Dhiia; Zaludyak, O. M.; Gorlachova, P. M.
  Вступ. Дослідження гангліозних клітин є показовим у ранній діагностиці глаукоми. На нашу думку, це актуально і при ПЕГ у якості однієї з першочергових діагностичних процедур. Мета. Проаналізувати частоту виникнення ПЕГ у пацієнтів з ПЕС, шляхом дослідження ГКС. Результати. Із загальної кількості обстежених з ПЕС було виявлено, що у 28% (n = 39) наявний підвищений внутрішньоочний тиск. У 26% (n=36) ПЕГ підтверджена показниками витончення шару NFL (38,2 ± 3,03), шарів GCL+IPL (55,4 ± 3,89), а також NFL+GCL+IPL (93,75 ± 3,25). Висновки. Частота виникнення ПЕГ на фоні ПЕС склала, у нашому дослідженні 26%. Дослідження ГКС (NFL+GCL+IPL) при показниках 93,75 ± 3,25 є діагностичним критерієм встановлення діагнозу ПЕГ; Введение. Исследования ганглиозных клеток является показательным в ранней диагностике глаукомы. По нашему мнению, это актуально и при ПЭГ в качестве одной из первоочередных диагностических процедур. Цель. Проанализировать частоту возникновения ПЭГ у пациентов с ПЭС, путем исследования ГКС. Результаты. Из общего количества обследованных с ПЭС было выявлено, что у 28% (n = 39) имеется повышенное внутриглазное давление. В 26% (n = 36) ПЭГ подтверждена показателями истончение слоя NFL (38,2 ± 3,03), слоев GCL + IPL (55,4 ± 3,89), а также NFL + GCL + IPL (93,75 ± 3,25). Выводы. Частота возникновения ПЭГ на фоне ПЭС составила, в нашем исследовании 26%. Исследование ГКС (NFL + GCL + IPL) при показателях 93,75 ± 3,25 является диагностическим критерием установления диагноза ПЭГ; Introduction. Study of ganglion cells is important in the early diagnosis of glaucoma. In our opinion, this is also true for PEG as one of the primary diagnostic procedures. Purpose. To analyze the incidence of PEG in patients with PES, by studying the ganglion complex of the retina. Results. Of the total number of surveyed patients with PES, it was found that 28% (n = 39) have elevated intraocular pressure. In 26% (n = 36) PEG was confirmed by the thinning of the NFL layer (38.2 ± 3.03), the GCL + IPL layers (55.4 ± 3.89), and also the NFL + GCL + IPL (93.75 ± 3.25). Conclusions. The frequency of PEG on the background of PES was 26% in our study. The GCS study (NFL + GCL + IPL) with indicators of 93.75 ± 3.25 is a diagnostic criterion for establishing the diagnosis of PEG. Results. The value of 3D(V) Glaucoma Analysis in the Macula 7.0x7.0 mm program application to determine the initial PEG by morphometric changes in ganglion complex of the retina in 12% (n = 17) patients with moderately elevated IOP (27.5 ± 1.06) and without perimetric changes was determined by correlation studies. Whereas in the total number of patients with PEG (26%, n = 36) its additional confirmation of perimetric studies was found in 14% (n = 19), of which: the initial stage was established in 10% (n = 13) patients, and the developed stage in 4% (n = 6). Among the morphometric indicators of these individuals, the most informative were the parameters of the thinness of the NFL layer (38,2 ± 3,03), GCL + IPL layers (55,4 ± 3,89), and NFL + GCL + IPL (93,75 ± 3,25). The constructed regression model corresponded to reality, as it was shown by the strength of relationship between the quantitative indicators of changes in the thickness of the inner layers of the retina in the macular zone (NFL + GCL + IPL) and an increase in Pt in patients with PES with early detection of PEG - R2 = 0.7797. At the same time, a direct strong correlation between these indicators was established - r = 0.69. Evaluation of the thickness of the macular region retina showed a high informativeness of the indicators of middle thickness of the ganglion complex of the retina (NFL + GCL + IPL) in the early diagnosis of PEG. Conclusions. 1. The frequency of pseudo-exfoliative glaucoma in the background of pseudo-exfoliative syndrome was 26% in our study, which defines pseudo-exfoliative glaucoma as a serious medical and social problem. Increasing the effectiveness of diagnostics in early stages of pseudo-exfoliative glaucoma is an urgent task of ophthalmology. 2. Thinning of the retinal ganglionic complex (NFL + GCL + IPL) to the index of 93,75 ± 3,25 is the diagnostic criterion pseudo-exfoliative glaucoma.