Навчально-методичні видання. Кафедра філософії і суспільних наук

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Філософія освіти і науки
  (Видавництво Б. І. Маторіна, 2019) Алексейчук, І. С.; Загороднюк, В. П.; Мозговий, Л. І.; Абизова, Лариса Віталіївна; Ємельяненко, Г. Д.; Дубініна, Віра Олександрівна; Dubinina, V. O.
  Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання дисципліни «Філософія освіти і науки» у ДВНЗ«Донбаський державний педагогічний університет». Матеріал репрезентовано згідно з кредитнотрансферною системою оцінювання знань магістрів: І розділ «Філософія освіти» (6 тем) та ІІ розділ «Філософія науки» (6 тем). Висвітлюються вихідні поняття і проблеми філософії освіти, філософії науки, методології наукового пізнання. Посібник адресовано магістрантам, аспірантам, викладачам філософських дисциплін, всіх, хто цікавиться вивченням філософії освіти і науки.
 • Документ
  Історія філософії
  (Видавець та виготівник: ПП «Дивосвіт»., 2018) Салій, Анатолій Володимирович; Салий, Анатолий Владимирович; Saliy, A. V.; Зінченко, Наталія Олександрівна; Зинченко, Наталия Александровна; Zinchenko, N. A.; Біланов, Олег Сергійович; Биланов, Олег Сергеевич; Bilanov, O. S.
  Цей навчальний посібник підготовлений відповідно до вимог навчальної програми. Представлений матеріал дасть можли вість студентам не тільки вивчати філософію, але і використо вувати його для самостійної роботи. Слід звернути увагу, що в доповненому матеріалі висвітлюються найновіші підходи до тих чи інших проблем, особливу увагу зосереджено на епосі пост модернізму. На відміну від інших подібних праць, посібник має форму нарису, містить стислу, але змістовну за обсягом істо рію філософії. Посібник буде корисним не тільки студентам ви щих медичних навчальних закладів III– IV рівнів акредитації, а й аспірантам, викладачам та всім, хто переймається пробле мами розвитку філософії. Сподіваємося, що викладений матері ал може стати імпульсом для подальших самостійних заглиб лень у безмежне море світової філософської думки.
 • Документ
  Історія філософії
  (ФОП "Болотін", 2014) Салій, Анатолій Володимирович; Салий, Анатолий Владимирович
  Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальних програм затверджених Міністерством охорони здоров’я України. У навчальному посібнику розкриваються важливі історико-філософські проблеми сучасності з урахуванням профілю підготовки медичних кадрів. Він містить матеріали, які можуть бути використані як у процесі підготовки до практичних і семінарських занять, так і матеріали для самостійної роботи. Для студентів, аспірантів вищих медичних навчальних закладів України III – IV рівня акредитації, а також усіх тих, хто цікавиться філософською проблематикою.
 • Документ
  История украинской культуры
  (Видавництво "Дивосвіт", 2015) Зінченко, Наталія Олександрівна; Зинченко, Наталия Александровна; Zinchenko, N. A.; Кустарьова, Лідія Петрівна; Кустарева, Лидия Петровна; Kustareva, L. P.
  Учебно-методическое пособие для студентов факультета подготовки иностранных студентов составлено по програме с «Истории украинской культуры» для медицинских вузов. Содержит все темы для самостоятельной работы в хронологической последовательности. Рекомендуется студентам стоматологического и медицинского факультетов.