Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні фармакології студентам міжнародного факультету Полтавського державного медичного університету

Ескіз недоступний

Дата

2022-03-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Майбутнім фахівцям багатьох галузей, зокрема й медичної, необхідно навчитися безпомилково відбирати, адаптувати й технологічно грамотно опрацьовувати інформацію відповідно до власних потреб і поставлених завдань для опанування освітніх компонент

Опис

Ключові слова

Інформаційно-комунікаційні технології, Іnformation and communication technologies, здобувач вищої освіти, higher education seeker

Бібліографічний опис

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні фармакології студентам міжнародного факультету Полтавського державного медичного університету / Р. В. Луценко, А. Г. Сидоренко, С. Ю. Чечотіна, О. А. Луценко // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.- наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 180–182.