Принципи етапності у вивченні фармакології та клінічної фармакології

Анотація

Розглянуто необхідність етапності у фармакологічній освіті в логічній почерговості попереднього вивчення студентами медичних закладів вищої освіти основ базової фармакології й далі - клінічної фармакології. Виділено основні три аспекти в інформаційній підготовці студентів на рівні базової фармакології для подальшого вивчення ними клінічної фармакології.
The article considers the need for phasing in farmacological education in the logical sequence of preliminary study by students of medical universities of the basics of basic pharmacology and then clinical pharmacology.

Опис

Ключові слова

фармакологія, аспекти базової фармакології, логічна ефективність сприйняття клінічної фармакології, принцип почерговості фармакологічної освіти, aspects of basic pharmacology, the principle of sequence of pharmacological education, logical efficiency of perception of clinical pharmacology

Бібліографічний опис

Принципи етапності у вивченні фармакології та клінічної фармакології / Е. Г. Шакіна, Н. В. Моісєєва, С. Ю. Чечотіна [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 278–280.