Проблеми й суперечності студентоцентрованого навчання в сучасній українській вищій школі

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Обговорюється нова парадигма української освіти, спрямована на зміну вектора навчання викладач-студент у бік останнього, що дозволяє створювати умови для індивідуальної траєкторії навчання студентів.
This article discusses a new paradigm of Ukrainian education, aimed at changing the vector of learning "teacher-student" in the opposite direction. This helps to create conditions for the development of individual learning trajectories of students.

Опис

Ключові слова

студентоцентризм, індивідуальна траєкторія навчання, освіта, student-centeredness, individual learning trajectory, education

Бібліографічний опис

Проблеми й суперечності студентоцентрованого навчання в сучасній українській вищій школі / С. М. Совгиря, Н. І. Винник, Г. П. Задворнова, Р. М. Грінько // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Потава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 286–287.