Психологічні аспекти засвоєння знань здобувачами вищої освіти

Анотація

Засвоєння знань є складним процесом, який охоплює механізми та шляхи формування сту дентом індивідуального досвіду, що відбувається упродовж навчання та всього життя в результаті спостереження, узагальнення, прийняття рішень і власних дій, стихійно чи у спеціальних освітніх умовах. Навчання є складною інтелектуальною діяльністю особистості, що поєднує в собі всі пізнавальні процеси, а саме сенсорно-перцептивні, мнемічні, розумові та метакогнітивні знання, які забезпечують значеннєву обробку, збереження та відтворення матеріалу, що забезпечує результат навчання та навчальної діяльності.
The assimilation of scientific knowledge by students takes place by solving educational mental tasks, moving from the abstract to the concrete and from the general to the individual. Having chosen the path of ascent from the abstract to the concrete, students must first learn the basic concepts – the components of the theory of science (of the subject), which gives an understanding of its general features and helps to reveal its partial manifestations. At the same time, this path must be combined with the reverse – from specific to general. Assimilation is the process of perceiving, processing and preserving the acquired knowledge and applying it in solving practical and theoretical tasks. It has a complex internal structure, which covers the acquisition of new information, transformation, adaptation of information to solving tasks, verification and control of results.

Опис

Ключові слова

знання, навчання, засвоєння знань, навчальний матеріал, сприймання, knowledge, learning, knowledge acquisition, educational material, perception

Бібліографічний опис

Психологічні аспекти засвоєння знань здобувачами вищої освіти / І. М. Донець, Г. А. Єрошенко [та ін.] // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022 – Т. 7, № 6 (40). – С. 149–154.