Роль критичного мислення у формуванні професійних компетенцій майбутнього лікаря

Анотація

Описано значення критичного мислення в професійній діяльності лікаря і стратегії його формування в умовах закладу вищої медичної освіти.
The importance of critical thinking in the professional activity of a doctor and the strategy of its formation in the conditions of a higher medical education institution are described.

Опис

Ключові слова

критичне мислення, медичний університет, лікар, викладач, проблемно-орієнтоване навчання, critical thinking, medical university, doctor, teacher, problem-based learning

Бібліографічний опис

Роль критичного мислення у формуванні професійних компетенцій майбутнього лікаря / М. Ю. Дельва, Н. В. Литвиненко, І. І. Дельва [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 50–52.