Виклики сьогодення і можливості змішаного навчання в системі вищої медичної освіти

Ескіз недоступний

Дата

2023-03-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Змішане навчання – один із трендів сучасної системи освіти, актуальність якого в закладі вищої медичної освіти постійно буде зростати, а потреба широкого впровадження очевидна вже нині. Пандемія COVID-19 прискорила розробку й упровадження інноваційних цифрових навчальних технологій у закладах освіти.
Blended learning is one of the trends of the modern education system, the relevance of which in a higher medical institution will constantly increase, and the need for widespread implementation is already obvious. The COVID-19 pandemic has accelerated the development and implementation of innovative digital learning technologies in educational institutions

Опис

Ключові слова

вища медична освіта, змішане, дистанційне і традиційне навчання, higher medical education, mixed, distance and traditional learning

Бібліографічний опис

Гуцаленко О. О. Виклики сьогодення і можливості змішаного навчання в системі вищої медичної освіти / О. О. Гуцаленко, І. В. Циганенко, Л. К. Овчаренко // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 44–47.