Використання метилового ефіру метакрилової кислоти в сучасній cтоматології

Анотація

Проведений аналіз наукової літератури свідчить про широке використання метилметакрилату в медицині і зокрема в стоматології. Акрилові пластмаси застосовують в ортопедичній стоматології при виготовленні повних знімних протезів, індивідуальних ложок для зняття відбитків, для відтворення рельєфу м'яких тканин на литих механічних каркасах, для лагодження протезів, виготовлення м'яких підкладок до базисів протезів і штучних зубів та ін.; Проведенный анализ научной литературы свидетельствует о широком использовании метилметакрилата в медицине и в частности в стоматологии. Акриловые пластмассы применяют в ортопедической стоматологии при изготовлении полных съемных протезов, индивидуальных ложек для снятия отпечатков, для воспроизведения рельефа мягких тканей на литых механических каркасах, для починки протезов, изготовления мягких подкладок к базисов протезов и искусственных зубов и др.; The analysis of the scientific literature testifies to the wide use of methyl methacrylate in medicine and in particular in dentistry. Acrylic plastics are used in orthopedic dentistry in the manufacture of complete removable dentures, individual spoons for the removal of prints, for the reproduction of the soft tissue relief on cast mechanical frames, for repairing prostheses, for making soft pads to the bases of artificial limbs and artificial teeth, etc.

Опис

Ключові слова

метилметакрилат, ортопедична стоматологія, знімні протези, метилметакрилат, ортопедическая стоматология, съемные протезы, methyl methacrylate, orthopedic dentistry, removable dentures

Бібліографічний опис

Використання метилового ефіру метакрилової кислоти в сучасній cтоматології / Г. А. Єрошенко, Д. Р. Крамаренко, А. К. Семенова [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2017. – № 2 (60). – С. 179–183.