Сучасні стандарти підготовки здобувачів освіти на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії: виклики й перспективи

Ескіз недоступний

Дата

2023-03-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Висвітлено питання необхідності постійного оновлення освітнього середовища у вищих навчальних медичних закладах освіти на засадах інтеграції у світовий і європейський освітні простори, реформування й упровадження безперервної освіти для здобувачів і викладачів університетів.
Issues ofthe need for constant updating ofthe educational environment in higher educational medical institutions on the basis of intégration into the world and European educational spaces on the basis of intégration, reform and implémentation of continuous éducation for students and university teachers are highlighted.

Опис

Ключові слова

здобувачі освіти, освітній простір, безперервна освіта, міжпредметна інтеграція, education seekers, educational space, continuous education, interdisciplinary integration

Бібліографічний опис

Волошина Л. І. Сучасні стандарти підготовки здобувачів освіти на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії: виклики й перспективи / Л. І. Волошина, М. Г. Скікевич // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 30–31.