Перспективи розвитку і стан фармацевтичної галузі в незалежній Україні

Ескіз недоступний

Дата

2023-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Висвітлено вплив змін політичної й економічної ситуацій у країні на стан фармацевтичної промисловості протягом становлення української державності; формування фармацевтичного ринку й особливості підготовки кваліфікованих кадрів на високому професійному рівні для забезпечення фармацевтичною галуззю лікарськими засобами населення в незалежній Україні.
The impact of changes in political and economic situations in the country and the state of the pharmaceutical industry during the formation of the Ukrainian state. The formation of the pharmaceutical market and the peculiarities of training qualified personnel at a high professional level to provide the pharmaceutical industry with medicines for the population in independent Ukraine.

Опис

Ключові слова

фармація, лікарські засоби, перспективи, розвиток, Рharmacy, medicinal products, prospects, development

Бібліографічний опис

Перспективи розвитку і стан фармацевтичної галузі в незалежній Україні / С. В. Ковальов, О. М. Важнича, Н. М. Дев’яткіна, Н. О. Власенко // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 108–110.