Використання інтерактивних методів навчання в процесі розкриття студентів-медиків як особистостей

Анотація

Висвітлено роль інтерактивних методів навчання як співпраці студентів і викладачів на рівні партнерства, що розширяє можливості плідної взаємодії.
The role of interactive teaching methods is revealed as a collaboration of students and teachers on an equal partnership basis, which expands the possibilities of fruitful interaction.

Опис

Ключові слова

інтерактивні методи навчання, виховання, внутрішня медицина, interactive teaching methods, education, internal medicine

Бібліографічний опис

Використання інтерактивних методів навчання в процесі розкриття студентів-медиків як особистостей / Н. Г. Третяк, І. Г. Криворучко, Т. В. Лиманець, І. М. Третяк, І. А. Драбовська, І. О. Пілат, О. О. Пушко // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 256–259.