Особливості медичної освіти в епоху Постмодернізму (історико-філософський аналіз)

Ескіз недоступний

Дата

2023-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Прогресивні геополітичні й суспільно-економічні процеси вимагають невідкладного вирішення. Медицина є однією зі складових ланок розвитку держави й національного здоров’я. Медична освіта одна з перших відчуває на собі суспільні зміни й настрої. Трансцендентість, трансформація і модифікація епохи постмодернізму потребують радикальніших змін перш за все в освітньому процесі. Історико-філософський аналіз демонструє єднання загальносуспільних і освітніх проблем сьогодення.
Article is caused by progressive geopolitical and socio-economic processes that require an urgent solution. Medicine is one of the components of the development of the state and national health. Medical education is one of the first to experience social changes and attitudes. Transcendence, transformation and modification of the era of postmodernism requires more radical changes, first of all, in the educational process. The historical-philosophical analysis and depends on the unity of general social and educational problems in now days.

Опис

Ключові слова

постмодернізм, «суспільство споживання», сучасний лікар, модернізм, свідомість, postmodernism, "consumer society", modern doctor, modernism, consciousness

Бібліографічний опис

Зінченко Н. О. Особливості медичної освіти в епоху Постмодернізму (історико-філософський аналіз) / Н. О. Зінченко, В. О. Дубініна // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 75–76.