Алергічні стоматити у дітей

Анотація

Навчальний посібник, що містить відомості про етіологію і патогенез алергії, методи діагностики алергічних станів, будову і функції слизової оболонки порожнини рота та їх особливості у дітей, класифікації, клініку, діагностику, диференційну діагностику та лікування алергічних захворювань слизової оболонки порожнини рота в дитячому віці, складено у відповідності до діючих типового плану і наскрізної програми з дитячої терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. В повному об’ємі на сучасному рівні викладені питання щодо діагностики, лікування та профілактики алергічних стоматитів у дітей;Учебное пособие, содержащее сведения об этиологии и патогенезе аллергии, методы диагностики аллергических состояний, строение и функции слизистой оболочки полости рта и их особенности у детей, классификации, клинике, диагностике, дифференциальную диагностику и лечение аллергических заболеваний слизистой оболочки полости рта в детском возрасте, составлен в соответствии с действующими типового плана и сквозной программы по детской терапевтической стоматологии для студентов стоматологического факультета. В полном объеме на современном уровне изложены вопросы диагностики, лечения и профилактики аллергических стоматитов у детей;A manual that contains information on the etiology and pathogenesis of allergy, methods for diagnosing allergic conditions, the structure and function of the oral mucosa and their features in children, classification, clinic, diagnosis, differential diagnosis and treatment of allergic diseases of the oral mucosa in childhood, is compiled in accordance with the current model plan and cross-cutting program on pediatric therapeutic dentistry for students of the dental faculty. In the full range at the present level, the issues of diagnosing, treating and preventing allergic stomatitis in children are outlined.

Опис

Ключові слова

алергія, стоматит, діти, аллергия, стоматит, дети, allergy, stomatitis, children

Бібліографічний опис

Алергічні стоматити у дітей / Л. Ф. Каськова, О. О. Карпенко, Л. Ф. Чуприна, Л. І. Амосова : навч. посіб. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2011. – 104 с.