Аналіз місцевих ускладнень ін’єкційного знеболювання в хірургічній стоматології

Ескіз недоступний

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Наведені результати аналізу частоти місцевих ускладнень, ін’єкційного знеболювання на амбулаторному прийомі в стоматологічній поліклініці за використання одноразових і карпульних шприців. Обґрунтовуючи можливі причини ускладнень, автори дійшли висновку, що використання карпульних шприців і голок знижує вірогідність травми судинно-нервових утворів, пов'язаної з помилками техніки проведення. У той же час компоненти сучасних місцевоанестезуючих препаратів частіше подразнюють м'які тканини. В статье приведены результаты анализа втречаемости местных осложнений инъекционого обезболивания на амбулаторном прийоме в стоматологической поликлинике при использовании одноразовых и карпульных шприцов. При обосновании возможных причин осложнений авторы пришли к выводу, что использование карпульных шприцов и игл уменьшает вероятность травмы сосудисто-нервных образований, связанной с погрешностями техники проведения. В то же время компоненты современных местноанестезирующих препаратов чаще оказывают раздражающее действие на мягкие ткани. The analysis of occurrence of local complications during injection anesthesia in output patients by oral surgery is conducted in article. It was determined what using carpool syringe have less chance of complications associated with damage to blood vessels and nerves for errors in the technique of anesthesia. At the same time, the components of modern local anesthetics often are irritating to the soft tissue.

Опис

Ключові слова

хірургічна стоматологія, ін'єкційна анестезія, місцеві ускладнення, хирургическая стоматология, инъекционная анестезия, местные осложнения, surgical dentistry, injection anesthesia, local complications

Бібліографічний опис

Аналіз місцевих ускладнень ін’єкційного знеболювання в хірургічній стоматології / Л. Я. Богашова, А. І. Панькевич, І. А. Колісник [та ін.] // Український стоматологічний альманах. – 2012. – № 6. – С. 39–41.