Виконання курсової роботи як індикатор оцінки якості засвоєння теоретичних знань і практичних навичок студентів

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Розглядається питання доцільності написання курсової роботи для оцінки рівня опанування навичок роботи з літературою, логічного мислення, практичного застосування теоретичних знань, проведення самостійного дослідження студентами. The article deals with the question of the expediency of writing a course work to assess the level of mastering the skills of working with literature, logical thinking, the practical use of the obtained theoretical knowledge, conducting an independent study by students.

Опис

Ключові слова

курсова робота, оцінка якості освіти, самостійна позааудиторна робота студентів

Бібліографічний опис

Ляхова Н. О. Виконання курсової роботи як індикатор оцінки якості засвоєння теоретичних знань і практичних навичок студентів / Н. О. Ляхова, С. С. Касинець, І. В. Бєлікова // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 156–157.