Актуальні питання викладання ендокринології в сучасних умовах

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Висвітлено ключові аспекти викладання ендокринології в Україні. Ендокринна патологія належить до медичних і соціально значимих хвороб зі стрімким поширенням. Якість викладання ендокринології в медичних ЗВО України має відповідати сучасним потребам та європейським і світовим стандартам. Наведені шляхи подолання наявних проблем, що дозволить суттєво поліпшити якість викладання ендокринології і сприятиме підвищенню якості медичної допомоги; Key points of education of endocrinology are discuss in the article. Endocrine pathology is one of the most spreading and important for society. Quality of studying of endocrinology must satisfy modern needs and European and global standards. Practical steps to resolve a problem, improve education and increase the quality of medical care are described.

Опис

Ключові слова

медична освіта, ендокринологія, якість, medical education, endocrinology, quality

Бібліографічний опис

Катеренчук В. І. Актуальні питання викладання ендокринології в сучасних умовах / В. І. Катеренчук // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 98–99.