Student scientific group: a path to improve professional skills of future physicians

Анотація

Upon graduating from a higher educational institution, a future medical specialist must be highly competitive on the labor market. Targeted involvement of students into the in-depth study of theoretical material, mastering practical skills, as well as their active participation in research work contributes to fostering a personality as a highly qualified specialist and researcher. The purpose of this paper is to discuss scientific aspects in terms of organizing and guiding the students’ scientific group at higher educational institutions. Material and methods: relevant documentation reflecting the functioning and performance of the students’ scientific group has been thoroughly studied; literature available in national and international resources has been analyzed. Results. The purpose of the students’ scientific group is to identify the most competent and capable students, to assess their active participation in scientific problem-solving studies that are carried out at the Department; to ensure the formation of theoretical, clinical and analytical thinking; to increase the efficiency of the educational process and invite motivated students to further post-graduate collaboration. Any student may become a member of students’ scientific group, which the general supervision is performed by the scientific supervisor (curator) of the group. An important component of students’ scientific group is the activities in the units based on the Department. The scientific research work of the students’ scientific group members is multidirectional. Students who have proven themselves to excel in both academic studies and scientific endeavors are frequently hired by their alma mater upon graduation. Conclusions. The students' scientific group plays a crucial role in shaping and nurturing future specialists. Students who actively participate in these groups tend to acquire both theoretical knowledge and practical skills more effectively compared to their non-participating peers. Involvement in a students' scientific group enhances the understanding of academic disciplines, expands students' networks, and assists in selecting future specializations. To enhance the effectiveness of these groups, diverse forms of conducting meetings and addressing the interests of students are essential.
Закінчуючи вищий навчальний заклад, майбутній лікар-спеціаліст повинен мати високу конкурентоспроможність на ринку праці. Першою формою організації наукової роботи здобувачів вищої освіти є студентський науковий гурток, який створюється для поглибленого вивчення наукових дисциплін, оволодіння необхідними навичками для продовження самостійної науково-дослідної роботи. Осередки гуртка створюються на базі вищих навчальних закладів різних рівнів. Робота даних організацій спирається на сталі організаційні принципи. У студентському науковому товаристві працюють ті здобувачі вищої освіти, які мають здібності та мотивацію для підвищення своєї лікарської майстерності, розвитку своїх організаторських талантів. Цілеспрямоване залучення здобувачів вищої освіти до поглибленого вивчення теоретичного матеріалу, відпрацювання практичних навичок, а також їх активної участі в науково-дослідній роботі сприяє формуванню особистості фахівця та науковця. Наразі залишається багато організаційних проблем. Метою даної роботи є обговорення окремих питань організації та перспективи роботи студентського наукового гуртка у вищих навчальних закладах. Проаналізовано досвід роботи та відповідну документацію. Враховуючи результати аналізу, були зроблені певні висновки: участь здобувачів вищої освіти у студентському науковому гуртку сприяє кращому засвоєнню дисципліни, збільшує коло спілкування, допомагає обрати майбутній фах. Гуртківці виховують у собі відповідальність, вміння якісно та доступно подати матеріал, відстоювати свою думку, позицію. Спілкування зі співробітниками кафедри - досвідченими науковцями збільшує коло академічного спілкування. Підвищення ефективності роботи потребує різноманітних форм проведення засідань студентського наукового гуртка та врахування інтересів здобувачів вищої освіти.

Опис

Ключові слова

scientific work, independent work, endocrinology, higher education institutions, student scientific group, наукова робота, ендокринологія, самостійна робота, студентський науковий гурток, здобувачі вищої освіти

Бібліографічний опис

Student scientific group: a path to improve professional skills of future physicians / Z. O. Shaienko, О. V. Muravlova, K. V. Pikul, І. L. Dvornyk, О. V. Lihonenko // Actual Problems of the Modern Medicine: Bulletin of Ukrainian Medical Stomatological Academy. – 2023. – Vol. 23, № 4. – P. 266–269.