Порівняльний аналіз показників медіаграмотності здобувачів вищої медичної освіти з повною середньою і базовою медичною передвищою освітою: чи є суттєва різниця?

Анотація

Висвітлено основні складові медіакомпетентності й медіаграмотності, проведено порівняльний аналіз рівня медіаграмотності й оволодіння навичками медіаграмотності серед здобувачів вищої медичної освіти 3-4 курсів залежно від їхньої попередньої освіти (повна загальна середня освіта або фахова передвища освіта) шляхом анкетування.
The article highlights the main components of media competence and media literacy. The article presents a comparative analysis of the level of media literacy and the mastery of soft skills of media literacy among students of higher medical education of 3-4 years, depending on their previous education (full general secondary education or medical preliminary education) by means of a questionnaire.

Опис

Ключові слова

медіаграмотність, медіакомпетентність, soft skills, здобувачі вищої медичної освіти

Бібліографічний опис

Порівняльний аналіз показників медіаграмотності здобувачів вищої медичної освіти з повною середньою і базовою медичною передвищою освітою: чи є суттєва різниця? / Ю. М. Казаков, Т. А. Іваницька, Є. Є. Петров, Н. В. Кузьменко, В. Д. Сакевич // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 87–88.