Laparoscopic appendectomy during pregnancy

Анотація

Лапароскопічна апендектомія виконана 73 вагітним. Для діагностики використовували шкалу Альварадо. Средній вік обстежених склав 25,7±0,5 роки. Від числа всіх прооперованих вагітні в І триместрі склали 17,8 %, у ІІ триместрі ‒ 46,6 %, в ІІІ триместрі ‒ 35,6 %. У 12,3 %вагітних час від початку захворювання до операції склав 6 годин, у 35,6 % ‒ 6‒12 годин, у 31,5 %‒ 12‒24 години, у 20,5 %‒ більше 24 годин. Післяопераційний період у всіх пацієнток протікав задовільно. Всі пацієнтки були виписані через 2‒5 діб після операції. Апендектомію у вагітних слід виконувати ще до розвитку ускладнень з боку гострого апендициту і гестаційних ускладнень. Діагностика гострого апендициту повинна бути швидкою і точною з використанням додаткових візуалізуючих технологій. Лапароскопічна апендектомія внаслідок її переваг перед відкритою апендектомією (безпека для здоров'я вагітної і перебігу вагітності) повинні стати золотим стандартом операцій при гострому апендициті у вагітних. Ключові слова: апендицит у вагітних, діагностика, тактичні підходи, лапароскопічна апендектомія
A laparoscopic appendectomy was performed in 73 pregnant women. The Alvarado scale was used for diagnostics. The average age of the examined was 25.7±0.5 years. 17.8 % of pregnant women were operated on in the first trimester of pregnancy, in the second ‒ 46.6 %, in the third ‒ 35.6 %. The time from the onset of the disease was 6 hours in 12.3 % of pregnant women, in 35.6 % ‒ 6‒12 hours, in 31.5 % ‒ 12‒24 hours, in 20.5 %‒ more than 24 hours. The postoperative period in all patients was uneventful. All patients were discharged for periods from 2 to 5 days after surgery. Acute appendicitis during pregnancy is a common surgical condition. Appendectomy in pregnant women should be performed even before complications from acute appendicitis and gestational complications develop. Diagnosis of acute appendicitis should be fast and accurate using additional imaging technologies. Laparoscopic appendectomy due to its advantages over open appendectomy, its safety for the health of the pregnant woman and the course of pregnancy should now become the gold standard of operations for acute appendicitis in pregnant women. Key words: appendicitis in pregnant women, diagnostics, tactical approaches, laparoscopic appendectomy.

Опис

Ключові слова

laparoscopic appendectomy, appendicitis in pregnant women, апендицит у вагітних, лапароскопічна апендектомія

Бібліографічний опис

Laparoscopic appendectomy during pregnancy / V. V. Mishchenko, V. P. Mishchenko, I. V. Rudenko, V. K. Likhachov, L. M. Dobrovolska, V. L. Vashchenko, O. G. Makarov // Світ медицини та біології. – 2021. – № 4 (78). – С. 116–120.