Світ медицини та біології, № 4 (78)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Periodontal indices in children with insulin-dependent diabetes mellitus during the treatment of gingivitis
  (Полтавський державний медичний університет, 2021-12-20) Kuz, I. O.; Sheshukova, O. V.; Tkachenko, I. M.; Kazakova, K. S.; Bauman, S. S.; Trufanova, V. P.; Lokhmatova, N. M.; Кузь, Ірина Олексіївна; Шешукова, Ольга Вікторівна; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Казакова, Катерина Станіславівна; Бауман, Софія Сергіївна; Лохматова, Наталія Михайлівна; Труфанова, Валентина Петрівна
  Оральні прояви цукрового діабету спостерігаються у переважної більшості пацієнтів, а деякі стоматологи вказують на 100% ураження тканин ротової порожнини. Проаналізовано дані гігієнічних і пародонтологічних показників до та під час лікування в групі дітей із хронічним катаральним гінгівітом та цукровим діабетом 1 типу. Ми виявили статистично значущу різницю через місяць після завершення лікування та через 3 місяці, 6 місяців і рік періоду спостереження. Показники гігієни порожнини рота до початку лікування свідчать про незадовільний рівень гігієни ротової порожнини, але від початку лікування значно покращилися. Пародонтальні показники свідчать про помірний ступінь запального процесу. Ці показники значно знизилися і вказували на легке запалення через 1 місяць після лікування. Через 3 місяці, 6 місяців і рік періоду спостереження зазначені показники дещо підвищилися, але, тим не менше, були вдвічі нижчими, ніж до лікування. Застосування запропонованої схеми лікування позитивно вплинуло на клінічний перебіг захворювань пародонту та сприяло покращенню як найближчого, так і віддаленого спостереження.
 • Документ
  Laparoscopic appendectomy during pregnancy
  (Полтавський державний медичний університет, 2021-12) Mishchenko, V. P.; Mishchenko, V. V.; Rudenko, I. V.; Dobrovolska, L. M.; Vashchenko, V. L.; Makarov, O. G.; Міщенко, Валентина Павлівна; Міщенко, Василь Васильович; Руденко, Ірина Василівна; Добровольська, Людмила Миколаївна; Ващенко, Вікторія Леонідівна; Макаров, Олег Геннадійович
  Лапароскопічна апендектомія виконана 73 вагітним. Для діагностики використовували шкалу Альварадо. Средній вік обстежених склав 25,7±0,5 роки. Від числа всіх прооперованих вагітні в І триместрі склали 17,8 %, у ІІ триместрі ‒ 46,6 %, в ІІІ триместрі ‒ 35,6 %. У 12,3 %вагітних час від початку захворювання до операції склав 6 годин, у 35,6 % ‒ 6‒12 годин, у 31,5 %‒ 12‒24 години, у 20,5 %‒ більше 24 годин. Післяопераційний період у всіх пацієнток протікав задовільно. Всі пацієнтки були виписані через 2‒5 діб після операції. Апендектомію у вагітних слід виконувати ще до розвитку ускладнень з боку гострого апендициту і гестаційних ускладнень. Діагностика гострого апендициту повинна бути швидкою і точною з використанням додаткових візуалізуючих технологій. Лапароскопічна апендектомія внаслідок її переваг перед відкритою апендектомією (безпека для здоров'я вагітної і перебігу вагітності) повинні стати золотим стандартом операцій при гострому апендициті у вагітних. Ключові слова: апендицит у вагітних, діагностика, тактичні підходи, лапароскопічна апендектомія
 • Документ
  Osteoarthritis and metabolic syndrome: unity of pathogenetic mechanisms
  (Полтавський державний медичний університет, 2021-12) Zhdan, V. N.; Tkachenko, M. V.; Kitura, Ye. M.; Babanina, M. Yu.; Kyrian, O. A.; Ждан, Вячеслав Миколайович; Ткаченко, Максим Васильович; Кітура, Євдокія Михайлівна; Бабаніна, Марина Юріївна; Кир'ян, Олена Анатоліївна
  The article presents the results of the examination of the functional state of the joints of 116 people. There was a study of lipid profile, insulin resistance, systemic inflammation activity in patients with osteoarthritis, osteoarthritis in combination with metabolic syndrome. According to the results of the study, significant changes in the above-mentioned predictors were found in patients with osteoarthritis in combination with metabolic syndrome compared to groups of healthy individuals and patients with osteoarthritis. Thus, we found a probable increase in total cholesterol by 1.3 times, triglycerides by 1.4 times, cholesterol of verylow-density lipoproteins by 1.8 times compared with the corresponding values in patients with osteoarthritis. Exceedances in TNF-a and IL-1b indices were found to be 3.6 and 2.5-fold higher, respectively, in patients with osteoarthritis in combination with metabolic syndrome compared with other study groups. With the growing number of patients with osteoarthritis in combination with metabolic syndrome in Ukraine and around the world, the study of the unity of pathogenetic mechanisms and the possibility of finding new treatments is critical.
 • Документ
  Soluble endoglin as an early prediction marker of intrauterine growth retardation
  (2021) Gromova, A. M.; Berezhna, V. A.; Gromova, O. L.; Lyakhovska, T. Yu.; Ketova, O. M.; Громова, Антоніна Макарівна; Бережна, Варвара Анатоліївна; Громова, Олександра Леонідівна; Ляховська, Тетяна Юріївна; Кетова, Олена Миколаївна
  High levels of circulating endoglin contribute to the development of endothelial dysfunction, which underlies the pathogenesis of intrauterine growth retardation and can be used as a prognostic marker for the development of this pathology. We collected serum from pregnant women with intrauterine growth retardation (n-41) initially at diagnosis and before delivery, and pregnant women with physiological pregnancy (n-8), using enzyme-linked immunosorbent assay to test soluble endoglin levels. It was found that the level of soluble endoglin concentration was 7.2±0.2 at the initial examination and 9.5±0.1 at the repeated examination in women who gave birth to low birth weight children with fetal developmental delay and constitutionally small children, while the level of this factor in women in the comparison group was 3.7±0.3. It was found that the level of soluble endoglin concentration was significantly higher in women who gave birth to children with intrauterine growth retardation than the level of this factor in women in the comparison group, which is highly informative to use its prognostic value.
 • Документ
  Efficacy of percutaneous draining operations for simple renal cysts
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Sarychev, L. P.; Sarychev, Y. V.; Pustovoyt, A. L.; Suprunenko, S. M.; Savchenko, R. B.; Ustenko, R. L.; Sukhomlyn, S. A.; Саричев, Леонід Петрович; Саричев, Ярослав Володимирович; Пустовойт, Ганна Леонідівна; Супруненко, Сергій Миколайович; Савченко, Роман Борисович; Устенко, Роман Леонідович; Сухомлин, Сергій Адольфович
  The relevance of the work is due to the fact that the choice of the optimal method for minimally invasive treatment of simple renal cysts is controversial and there is no consensus. In order to assess the effectiveness of treatment, we carried out both a retrospective and prospective analysis of the documentation of 455 patients with simple renal cysts. Percutaneous draining operations performed in 402 (88.4 %) patients followed by sclerotherapy with 96 % ethanol have proven to be an effective treatment for progressive (>6 cm) and symptomatic simple renal cysts. Bosniak category II simple renal cysts are characterized by a significant increase in drainage time. Symptomatic parapelvical, multichambered, intraparenchymatous (Bosniak category IIFIII) and complicated (Bosniak category IV) simple renal cysts should be a subject for “open” surgical treatment.
 • Документ
  Early cardiac rehabilitation in acute myocardial infarction patients and its features
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Teslenko, Y. V.; Myakinkova, L. O.; Teslenko, M. M.; Тесленко, Юрій Віталійович; М'якінькова, Людмила Олександрівна; Тесленко, Марина Миколаївна
  Patients that have undergone myocardial infarction require inclusion in the treatment program of cardiac rehabilitation as a component of secondary prevention. Rehabilitation potential in patients with myocardial infarction was investigated according to a mathematical model that included indicators of hospital mortality, myocardial reperfusion, anxiety and depression, myocardial contractility, comorbidity and prehospital physical activity. The individual rehabilitation program according to the level of rehabilitation potential contributed to the early expansion of the physical exercise mode to the ward mode in patients of the experimental group for 2.83±0.13 days compared with 3.57±0.14 days in the control group, the baseline heart rate was 73.2±1.72 beats per minute, and 78.4±1.13 beats per minute, respectively. According to the results of submaximal testing, the distance in the experimental group was 694.7±38.4 m, in the control group – 584.2±40.7 m (p˂0.05). Assessment of rehabilitation potential provides determination of optimal terms and methods of cardiac rehabilitation.
 • Документ
  Primary cheilitis: pathogenetic approaches to treatment
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Маrchenko, А. V.; Марченко, Алла Володимирівна
  Primary cheilitis is widespread among all lip diseases. The article presents known methods of treatment and maintenance therapy of cheilitis and offers its own methods of treatment and maintenance therapy of meteorological and actinic cheilitis in patients. Pathogenetic therapy has the main task of achieving long-term control over the symptoms of meteorological and actinic cheilitis, aimed at preventing exacerbations of the disease during the year. All patients in the observation group received comprehensive therapy and were recommended to undergo maintenance therapy 3, 6 and 9 months after the main course of cheilitis treatment. Treatment was considered effective in achieving positive results in the subjective and objective picture of the disease. The data obtained indicate that the drug tiotriazoline should be used in the medical treatment of patients with meteorological and actinic cheilitis. The necessity not only of local treatment, but also of its systemic application in complex therapy is proved. For the general therapy of actinic cheilitis for the purpose of hyposensitizing effect it is expedient to appoint antihistamines of the third generation.
 • Документ
  Combination of ultraviolet radiation of autologous blood, negative pressure wound therapy, and endolymphatic antibacterial therapy in the treatment of post-traumatic wound infections
  (Полтавсьий державний медичний університет, 2021) Zubakha, A. B.; Lihonenko, O. V.; Chorna, I. O.; Shumejko, I. A.; Storozhenko, O. V.; Skotarenko, T. A.; Yaroshenko, R. A.; Зубаха, Анатолій Борисович; Стороженко, Олексій Володимирович; Лігоненко, Олексій Вікторович; Чорна, Ірина Олексіївна; Шумейко, Ігор Анатолійович; Скотаренко, Тетяна Анатоліївна; Ярошенко, Роман Антонович
  The doctrine of the wound process is one of the current problems of surgery. It reflects the level of theoretical and practical medicine development. The purpose of this work was to study the improvement of treatment outcomes in patients with post-traumatic wound infections. A set of tools was used to treat patients: endolymphatic antibacterial therapy, ultraviolet irradiation of autologous blood and topical application of vacuum therapy. At the present stage, the best topical treatment method in bulky infected and purulent wounds is vacuum therapy using special technical equipment. The proposed complex of treatment reduces the severity of the disease and accelerates the debridement and regeneration of wounds. As a result, it allowed reducing the course of antibiotic administration by 1.8 times and the duration of inpatient treatment by 3.5 days compared to the traditional treatment methods
 • Документ
  Експресія ангіотензин-перетворюючого ферменту-2 у тканинах легень при експериментальній бронхопневмонії
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Зябліцев, Д. С.; Дядик, О. О.; Худолій, С. О.; Шепітько, Володимир Іванович; Зябліцев, С. В.; Ziablitsev, D. S.; Dyadik, O. O.; Khudoliy, S. О.; Shepitko, V. I.; Ziablitsev, S. V.
  Метою дослідження було встановлення впливу гострого легеневого запалення не вірусного генезу на експресію ангіотензин-перетворюючого ферменту-2. Щурам лінії Вістар (n=20) було проведене введення у трахею стерильної капронової нитки довжиною 2,5 см та товщиною 0,2 мм на глибину 2,5 см. Ендотрахеальне введення капронової нитки призводило до формування гострої бронхопневмонії, яке включало послідовний розвиток: ексудативного і проліферативного запалення, перибронхіальних та альвеолярних абсцесів, їх організацію та дифузний фіброз паренхіми легень. Показано, що ексудативна фаза гострого запалення супроводжувалася пригніченням експресії ангіотензин- перетворюючого ферменту-2 у епітеліоцитах бронхів, альвеолоцитах ІІ порядку та судинному ендотелії. При переході запалення у стадію проліферації та фіброзування експресія ферменту відновлювалася. Виявлені зміни вказували на наявність факторів регуляції, які відрізняються від дії коронавірусу.
 • Документ
  The role of L-ornithine-L-aspartate in prophylaxis of cytostatic-induced liver injury in patients with multiple myeloma
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Maslova, G. S.; Skrypnyk, R. I.; Skrypnyk, I. N.; Маслова, Ганна Сергіївна; Скрипник, Роман Ігорович; Скрипник, Ігор Миколайович
  The paper presents the findings of our studies on the assessment of the effectiveness of L-ornithine-L-aspartate in the prophylactic of chemotherapy-induced liver injury in patients with multiple myeloma. 24 patients with multiple myeloma were examined (11 females and 13 males, ages 46–78). The condition assessment was conducted twice: before chemotherapy and after 3 courses of chemotherapy. Patients were analyzed for the following biochemical parameters: the activity of alanine and asparagines aminotransferases, gamma-glutamyltranspeptidase, alkaline phosphatase, total bilirubin, total protein, creatinine, urea, total blood calcium level. Depending on the inclusion of L-ornithine-L-aspartate as an adjuvant treatment, patients were divided into 2 groups: group I (n=12) – patients with multiple myeloma, who underwent only chemotherapy; group II (n=12) – patients with multiple myeloma, who during chemotherapy received L-ornithine-L-aspartate at a dose of 10 g/day intravenously for 10 days, then 5 g 2 twice a day for 20 days. Group ІІІ (n=20) the control group, included 20 practically healthy persons. It was established, that application of L-ornithine-L-aspartate as an adjuvant treatment in patients with multiple myeloma that undergo chemotherapy provides the effective prophylactic of pathological alterations in liver and kidney functional state.
 • Документ
  Influence of behavioral phenotyping on the development of pathological changes in the salival glands of rats against the background of obesity and stress
  (Полтавський державний медичний університет, 2021-12) Chyzhanska, Y. O.; Slobodinyk, N. M.; Omelchenko, A. Ye.; Neporada, K. S.; Чижанська, Юлія Олександрівна; Слободяник, Наталія Миколаївна; Омельченко, Олександр Євгенійович; Непорада, Каріне Степанівна; Чижанская, Юлия Александровна; Слободяник, Наталия Николаевна; Омельченко, Александр Евгеньевич; Непорада, Каринэ Степановна
  На моделі глутамат-індукованого ожиріння та поєднаної дії ожиріння і стресу проаналізовані патологічні зміни у слинних залозах щурів в залежності від поведінкового фенотипування. Дослідження виявило, що за умов моделювання іммобілізаційного стресу та сполученої дії ожиріння і стресу були виявлені вірогідні зміни концентрацій реактантів тіобарбітурової кислоти, окисно-модифікованих білків та каталази у слинних залозах щурів стресостійкого та стресонестійкого типу порівняно з контролем. Вірогідна різниця між досліджуваними показниками у слинних залозах спостерігається між різними за стресостійкістю щурами лише за вмістом реактантів тіобарбітурової кислоти. Таким чином, за умов глутамат-індукованого ожиріння та хронічного стресу у слинних залозах щурів з різним поведінковим фенотипуванням визначено достовірне зростання кількості реактантів тіобарбітурової кислоти, підвищення вмісту окисно-модифікованих білків і зниження активності каталази, що свідчить про зниження активності антиоксидантної системи та розвиток оксидативного стресу.
 • Документ
  Remodeling of the gastric fundic vasculature under the effect of complex of monosodium glutamate, sodium nitrite and ponceau 4r
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Yachmin, А. І.; Yeroshenko, G. A; Shevchenko, K. V.; Bilash, S. M.; Lysachenko, O. D; Sokolenko, V. M; Sharlai, N. M.; Klepets, O. V.; Ячмінь, Анастасія Ігорівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Білаш, Сергій Михайлович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Соколенко, Валентина Миколаївна; Шарлай, Наталія Миколаївна; Клепець, Олена Вікторівна
  The paper presents the data of morphometric study of the effect of the food additives complex on the state of the vasculature of the stomach fundus under the action of the complex of monosodium glutamate, sodium nitrite and Ponceau 4R food additives. It was found that in the early stages of the experiment there was spasm of blood vessels of the hemomicrocirculatory bed due to the direct effect of food additives on the mucous membrane, which led to increased diameters of submucosal vessels as a result of hemodynamic conditions of the mucous membrane. Further development of the inflammatory reaction and the phenomenon of hypoxia led to compensatory-restorative reactions, but complete recovery did not occur, which at the end of the experiment was expressed by decompensation of the resistive link, metabolic spasm and increased lumen of the capacitive link.
 • Документ
  The impact of the complex food additives on the glandular apparatus of the rat’s duodenal mucosa
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Bilash, V. P.; Grygorenko, A. S.; Yeroshenko, G. А.; Shevchenko, K. V.; Lysachenko, O. D.; Zviaholska, I. M.; Tymoshenko, Yu. V.; Khilinska, T. V.; Білаш, Валентина Павлівна; Григоренко, Альона Сергіївна; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Шевченко, Костянтин Васильович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Звягольська, Ірина Миколаївна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Хілінська, Тетяна Володимирівна
  The effect of a complex of food additives of monosodium glutamate, sodium nitrite and Ponceau 4R on the state of the crypt of the mucosa of the duodenum of rats in the early stages of the experiment leads to a decrease in mean morphometric values of crypt body components, which subsequently leads to disorders of microcirculation in blood vessels, the development of hypoxia and the occurrence of an inflammatory reaction. As a result, increasing dystrophic changes in the cells of the epithelium of the intestinal glands develop, which is manifested by a decrease in the average values of the quantitative indicator of the cellular composition of the epithelium of the crypts. Further, as a result of compensatory-restorative reactions, complete recovery does not occur, which is confirmed by a decrease in the mean values of the metric values of the crypt body with decreasing epithelial cell height, against a decrease in epithelial cell composition and local immunity during the experiment.
 • Документ
  Complex histological and immunohistochemical study of monocytopoiesis in rats with determination of proliferative activity by expression Ki67 and CD68+ in the experiment
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Martynenko, R. V.; Shepitko, V. I.; Stetsuk, Ye. V.; Boruta, N. V.; Yakushko, O. S.; Martynenko, V. B.; Мартиненко, Роман Віталійович; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Якушко, Олена Святославівна; Мартиненко, Віталій Борисович
  Ki67 is not only one of the markers of proliferation, but also an indirect determinant of the rate of cell division. CD68 is exploited as a valuable cytochemical marker to immunostain monocyte/macrophages in the histochemical analysis of inflamed tissues, tumor tissues, and other immunohistopathological applications. The purpose of the study was to determine the cell proliferation index of the monocytic line of red bone marrow using antibodies to CD68+ and Ki-67 in the control and intact groups of animals. There were established an equivalent degree of proliferative activity by progenitor cells with Ki-67 expression in the control and intact groups.