Роль інноваційних технологій для підготовки лікарів-інтернів в умовах воєнного часу

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Одеса : Одеський національний технологічний університет

Анотація

В умовах воєнного стану складно дотримуватись сталого розкладу занять. Найбільш оптимальна та безпечна організація освітнього процесу також пов’язана з дистанційною формою навчання. У цілому дистанційна освіта має стати інтерактивною і такою, що спонукає до поглиблення теоретичних знань.
In the conditions of martial law, it is difficult to maintain a stable schedule of classes. The most optimal and safe organization of the educational process is also related to distance education. In general, distance education should become interactive and encourage deepening of theoretical knowledge.

Опис

Ключові слова

лікарі-інтерни, інформаційні технології, дистанційне навчання, intern doctors, information technology, distance learning

Бібліографічний опис

Шевченко В. К. Роль інноваційних технологій для підготовки лікарів-інтернів в умовах воєнного часу / В. К. Шевченко, В. Л. Мельник, О. П. Костиренко // Забезпечення якості вищої освіти : збірник матеріалів V Всеукр. наук.-метод. конф., м. Одеса, 12–14 квітня 2023 р. – Одеса, 2023. – С. 361–363.