Виховний аспект оцінювання здобувачів вищої освіти стоматологічного факультету

Ескіз недоступний

Дата

2023-03-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Висвітлено значення виховної функції оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти стоматологічного факультету для їх подальшого розвитку й самовдосконалення і вплив викладача навчальної дисципліни на сприйняття ними оцінки.
The value of the educational function of evaluating the educational activity of students of higher education of the dental faculty for their further development and self-improvement and the influence of the teacher of the educational discipline on their perception of the evaluation.

Опис

Ключові слова

оцінювання, оцінка, суб’єктивність, об’єктивність, вплив викладача, виховна функція, assessment, subjectivity, bjectivity, oinfluence of the teacher, educational function

Бібліографічний опис

Виховний аспект оцінювання здобувачів вищої освіти стоматологічного факультету / С. Г. Зубченко, Д. В. Калашніков, Ю. П. Зубченко [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 77–78.