Планування й виконання наукових робіт лікарів -інтернів - стоматологів на очній і заочній частинах інтернатури

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Науково-дослідна робота — це проведене наукове дослідження з тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат виконаної роботи й висновки. Необхідно стимулювати пізнавальну діяльність лікарів-інтернів, залучати їх до елементів науково-дослідницької роботи і на очній, і на заочній базах навчання.
Research work is a conducted research of a particular problem, which corresponds to scientific principles, has a certain structure, contains the results of work performed and conclusions. It is necessary to stimulate the cognitive activity of interns, involve them in the elements of research work both on a full-time and part-time bases.

Опис

Ключові слова

лікарі-інтерни, науково-дослідна робота, заочна й очна бази, interns, pesearch work, part-time base and full-time base

Бібліографічний опис

Планування й виконання наукових робіт лікарів -інтернів - стоматологів на очній і заочній частинах інтернатури / Т. П. Скрипнікова, А. В. Марченко, Л. М. Хавалкіна, Ю. В. Тимошенко // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 277–278.