Рольові ігри як метод інтерактивного навчання здобувачів вищої освіти за напрямом «Cтоматологія»

Ескіз недоступний

Дата

2023-03-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Розглянуто рольові ігри як метод інтерактивного навчання майбутніх стоматологів. Детально проаналізо- вано сценарій рольової гри «стоматолог-пацієнт», запропоновано рекомендації щодо організації рольових ігор.
Role playing as a method of interactive learning is considered in the article. Scenario of role playing «dentist-patient» was analyzed in details and recommendations about role playing organization were offered.

Опис

Ключові слова

здобувачі освіти, рольові ігри, інтерактивні методи навчання, компетенції, симуляція, education applicants, role playing, competences, interactive learning methods, simulation

Бібліографічний опис

Рольові ігри як метод інтерактивного навчання здобувачів вищої освіти за напрямом «Cтоматологія» / Н. В. Янко, Л. Ф. Каськова, О. В. Хміль, І. Ю. Ващенко, О. Ю. Андріянова // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 296–298.