Influence of inhibitors of transcription factor kappa B on depolimerization of biopolymers in periodontal connective tissue under systemic intlammatory response in rats

dc.contributor.authorYelinska, A. M.
dc.contributor.authorDenisenko, S. V.
dc.contributor.authorLiashenko, L. I.
dc.contributor.authorKostenko, V. O.
dc.contributor.authorЄлінська, Аліна Миколаївна
dc.contributor.authorДенисенко, Софія Валеріївна
dc.contributor.authorЛяшенко, Лілія Іванівна
dc.contributor.authorКостенко, Віталій Олександрович
dc.contributor.authorЕлинская, Алина Николаевна
dc.contributor.authorДенисенко, София Валерьевна
dc.contributor.authorЛяшенко, Лилия Ивановна
dc.contributor.authorКостенко, Виталий Александрович
dc.date.accessioned2021-03-05T10:54:54Z
dc.date.available2021-03-05T10:54:54Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractThe use of ammonium pyrrolidine dithiocarbamate (APDTC), an inhibitor of the nuclear translocation of the transcription factor κB (NF-κB), under the conditions of systemic administration of Salmonella typhi lipopolysaccharide is an effective means in correction of periodontium connective tissue disorganization of the periodontium in rats, reduces depolymerization of collagen, proteoglicans and sialoglycoproteins in soft and osseous tissues of periodontium, as well as decreases alveolar process resorption.uk_UA
dc.description.abstractВ експерименті на 40 білих щурах досліджено вплив інгібітора ядерної транслокації транскрипційного фактора каппа B (NF-κB) амонію піролідиндітіокарбамату (APDTC – ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) на деполімеризацію колагену, протеогліканів та сіалоглікопротеїнів позаклітинного матриксу м’яких і кісткової тканин пародонта за умов експериментальної системної запальної відповіді (СЗВ). Останню моделювали шляхом внутрішньочеревного введення ліпополісахариду Salmonella typhi (пірогенал) у дозі 0,4 мкг/кг маси протягом 1-го тижня 3 рази, протягом наступних 7-ми тижнів – 1 раз у тиждень. Показано, що моделювання СЗВ супроводжується активацією процесів колагенолізу, а також деполімеризації протеогліканів та сіалоглікопротеїнів у тканинах ясен, періодонтальної зв’язки та альвеолярного відростку щелеп, що підтверджується суттєвим збільшенням концентрації вільного оксипроліну, глікозаміногліканів та Nацетилнейрамінової кислоти. Застосування APDTC за умов СЗВ істотно зменшує у м’яких і кістковій тканинах пародонта деполімеризацію колагену, протеогліканів та сіалоглікопротеїнів, обмежує ступінь резорбції альвеолярного відростка щелеп. Зроблено висновок, що застосування цієї сполуки при СЗВ є ефективним засобом корекції дезорганізації сполучної тканини пародонта щурів.uk_UA
dc.description.abstractВ эксперименте на 40 белых крысах исследовано влияние ингибитора ядерной транслокации транскрипционного фактора каппа B (NF-κB) аммония пирролидиндитиокарбамата (APDTC - ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) на деполимеризацию коллагена, протеогликанов и сиалогликопротеинов внеклеточного матрикса мягких и костной тканей пародонта в условиях экспериментального системного воспалительного ответа (СВО). Последний моделировали путем внутрибрюшного введения липополисахарида Salmonella typhi (пирогенала) в дозе 0,4 мкг/кг в течение 1-й недели 3 раза, в течение следующих 7-ми недель - 1 раз в неделю. Показано, что моделирование СВО сопровождается активацией процессов коллагенолиза и деполимеризации протеогликанов и сиалогликопротеинов в тканях десны, периодонтальной связки и альвеолярного отростка челюстей, что подтверждается существенным увеличением концентрации свободного оксипролина, гликозаминогликанов и Nацетилнейраминовой кислоты. Применение APDTC при СВО существенно уменьшает в мягких и костной тканях пародонта деполимеризацию коллагена, протеогликанов и сиалогликопротеинов, ограничивает степень резорбции альвеолярного отростка челюстей. Сделан вывод, что применение этого соединения при СЗВ является эффективным средством коррекции дезорганизации соединительной ткани пародонта крыс.uk_UA
dc.identifier.citationInfluence of inhibitors of transcription factor kappa B on depolimerization of biopolymers in periodontal connective tissue under systemic intlammatory response in rats / A. M. Yelinska, S. V. Denisenko, L. I. Liashenko, V. O. Kostenko // Світ медицини та біології. – 2020. – №1 (71). – С. 180–183.uk_UA
dc.identifier.doi10.26724/2079-8334-2020-1-71-180-183
dc.identifier.issn2079-8334
dc.identifier.urihttps://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15126
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherУкраїнська медична стоматологічна академіяuk_UA
dc.subjectnuclear factor kappa Buk_UA
dc.subjectglycoproteinsuk_UA
dc.subjectsystemic inflammatory responseuk_UA
dc.subjectconnective tissue biopolymersuk_UA
dc.subjectcollagenuk_UA
dc.subjectproteoglycansuk_UA
dc.subjectperiodontiumuk_UA
dc.subjectядерний фактор каппа Buk_UA
dc.subjectсистемна запальна відповідьuk_UA
dc.subjectбіополімери сполучної тканиниuk_UA
dc.subjectколагенuk_UA
dc.subjectпротеогліканиuk_UA
dc.subjectглікопротеїниuk_UA
dc.subjectпародонтuk_UA
dc.subjectядерный фактор каппа Buk_UA
dc.subjectсистемный воспалительный ответuk_UA
dc.subjectбиополимеры соединительной тканиuk_UA
dc.subjectколлагенuk_UA
dc.subjectпротеогликаныuk_UA
dc.subjectгликопротеиныuk_UA
dc.subjectпародонтuk_UA
dc.subject.udc616-092:[616.314.17:616-008.9]-599.323.4uk_UA
dc.titleInfluence of inhibitors of transcription factor kappa B on depolimerization of biopolymers in periodontal connective tissue under systemic intlammatory response in ratsuk_UA
dc.title.alternativeВплив інгібітора транскрипційного фактора каппа В на деполімеризацію біополімерів сполучної тканини пародонта щурів за умов системної запальної відповідіuk_UA
dc.title.alternativeВлияние ингибитора транскрипционного фактора каппа B на деполимеризацию биополимеров соединительной ткани пародонта крыс при системном воспалительном ответеuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Influence_ of_inhibitor.pdf
Розмір:
168.01 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.29 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: