Візуалізація мамографічних ознак кальцинатів для виявлення ранніх форм раку молочних залоз

Ескіз недоступний

Дата

2023-03-23

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Актуальність: В структурі онкологічної захворюваності та смертності жіночого населення України рак молочної залози займає перше місце. За таких умов надзвичайно актуальним постає діагностика ранніх стадій раку цієї локалізації, що діагностуються тільки за наявності мікрокальцинатів за допомогою виключно маммографічних обстежень. Мета роботи: Вивчення можливостей цифрової маммографії у візуалізації кальцинатів молочних залоз для виявлення ранніх форм раку. Матеріали та методи: В дослідження було включено дані результатів обстежень 118 жінок віком від 33 до 76 років, що проходили діагностичну та профілактичну маммографію в стандартних проекціях з подальшою інтерпретацією даних згідно термінології BI-RADS та встановленням відповідної категорії. Кальцинати оцінювали по кількості, морфології, розміру та розподілу в молочних залозах. Результати: В результаті проведеного дослідження доброякісні кальцинати виявлено у 93 (78,8%) жінок. У 15,0% випадків це були звапнення фіброаденом, у 28,9% випадків – кіст та у 44,1% жінок встановлено кальцинати, що були променевими ознаками мастопатії. До того ж, у 6,2% жінок встановлено кальцинати характерні для гранулематозного маститу і дегенеративні кальцинати: посттравматичні – у 2,3% та після оперативного лікування – у 3,5%. В подальшому цим пацієнткам виставлено категорію BI-RADS 2 (ймовірність раку молочних залоз 0%). Кальцинати з ознаками злоякісності виявлено у 25 (21,2%) жінок. В тому числі, у 39,3% випадків виявлено кластерні плеоморфні кальцинати, характерні для неінвазивних форм раку молочних залоз. Інвазивні карциноми візуалізувались як об’ємне утворення з плеоморфними кальцинатами розміром до 1,0мм у 60,7% жінок. Згідно виявлених променевих ознак їм встановлено категорії BI-RADS 4 – підозріла патологія (ймовірність раку від 2 до 90%) та BI-RADS 5 – висока підозра на малігнізацію (ймовірність раку більше 90%). Вказаним пацієнткам було рекомендовано консультацію онколога для проведення біопсії та гістологічної верифікації процесу. Висновки: Цифрова маммографія дозволяє достовірно візуалізувати кальцинати молочних залоз та описати їх за розмірами, кількістю, морфологією і розподілом з метою виявлення ранніх форм раку молочних залоз для зниження смертності від цієї патології.

Опис

Ключові слова

цифрова мамографія, кальцинати молочних залоз.

Бібліографічний опис

Заказникова І. В. Візуалізація мамографічних ознак кальцинатів для виявлення ранніх форм раку молочних залоз / І. О. Заказникова, М. О. Мись, Н. С. Бутовський ; наук. керівники : Л. М. Васько, В. Ф. Почерняєва // IMEDSCOP 2023 : Abstract book of 4th International Medical Students Conference in Poltava of Poltava State Medical University (23rd March 2023, Poltava, Ukraine). – Poltava : PSMU, 2023. – P. 38.