Неформальна освіта як інноваційний компонент системи освіти майбутніх фармацевтів

Анотація

Неформальна освіта надає новий практичний досвід, знання та широкі можливості для саморозвитку здобувачів освіти, є інноваційним методом сучасної освіти майбутніх фахівців фармацевтів.

Опис

Ключові слова

неформальна освіта, здобувачі вищої освіти

Бібліографічний опис

Неформальна освіта як інноваційний компонент системи освіти майбутніх фармацевтів / С. Ю. Чечотіна, Р. В. Луценко, А. Г. Сидоренко [та ін.] // Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 25-річчю фармацевт. ф-ту Нац. мед. ун-ту імені О. О. Богомольця, м. Київ, 19-20 грудня 2023 р. – Київ, 2023. – С. 123–125.