Реалізація сучасних візуалізаційних тенденцій на заняттях із української мови як іноземної в медичному ЗВО: технологія скрайбінгу

Ескіз недоступний

Дата

2022-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтава: ТОВ «АСМІ»

Анотація

Висвітлено теоретичні й практичні аспекти використання технології скрайбінгу для візуалізації навчального контенту під час вивчення української мови як іноземної. Описано особливості й способи застосування скрайбінгу під час вивчення української мови іноземними студентами медичного ЗВО. Представлено переваги використання технології скрайбінгу.
The article is devoted to theoretical and practical aspects of the use of technology scribing for visualization of educational material in the Ukrainian language teaching process. The options for using the scribing technique in Ukrainian language as a foreign language for foreign students of medical universities are considered. The advantages of using the scribing technique have been described.

Опис

Ключові слова

інформаційно-комунікаційні технології, візуалізація, скрайбінг, скрайб-презентація, іноземний здобувач освіти, information and communication technologies, scribing, visualization, foreign student, medical student

Бібліографічний опис

Лещенко Т. О. Реалізація сучасних візуалізаційних тенденцій на заняттях із української мови як іноземної в медичному ЗВО: технологія скрайбінгу / Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.- наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 159–164.