Ультраструктурна характеристика кори наднирників при гострому асептичному перитоніті та його корекції введенням кріоконсервованої плаценти

Анотація

В роботі проведене ультраструктурне дослідження пучкової зони кори наднирників при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі асептичного запалення очеревини. Встановлено, що асептичний перитоніт викликає в пучковій зоні кори наднирників деструктивні зміни, які проявляються на 3 добу спостереження дистрофічними змінами ядер і органел. До 7 доби експерименту визначаються деструктивні зміни з боку органел. Введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого перитоніту викликає збільшення ліпідних включень та незначні дистрофічні зміни мітохондрій на 3 добу, та попереджає виникнення деструктивних змін в спонгіоцитах вже на 7 добу спостереження, що проявляється відновленням ультраструктури мітохондрій та ендоплазматичної сітки; В работе проведено ультраструктурное исследование пучковой зоны коры надпочечников при введении криоконсервированной плаценты на фоне асептического воспаления брюшины. Установлено, что асептический перитонит вызывает в пучковой зоне коры надпочечников деструктивные изменения, которые проявляются на 3 сутки наблюдения дистрофическими изменениями ядер и органелл. До 7 суток эксперимента определяются деструктивные изменения со стороны органелл. Введение криоконсервированной плаценты на фоне острого перитонита вызывает увеличение липидных включений и незначительные дистрофические изменения митохондрий на 3 сутки, и предупреждает возникновение деструктивных изменений в спонгиоцитах уже на 7 сутки наблюдения, что проявляется восстановлением ультраструктуры митохондрий и эндоплазматической сети; In research conducted ultrastructural study of the zona fasciculata of the adrenal cortex with the introduction of cryopreserved placenta in the background of aseptic inflammation of the peritoneum. It was found, that aseptic peritonitis causes in the zona fasciculata of the adrenal cortex destructive changes, which occur on 3 day of observations degenerative changes of nuclei and organelles. To 7 days of the experiment destructive changes in the organelle determined. Introduction of the cryopreserved placenta on the background of the acute peritonitis causes an increase in lipid inclusions and minor degenerative changes of mitochondria on day 3, and prevents the occurrence of destructive changes in spongy-looking cells already on the 7th day of observation, which is manifested by reduction of the ultrastructure of mitochondria and endoplasmic reticulum.

Опис

Ключові слова

наднирники, спонгіоцити, асептичне запалення, кріоконсервована плацента, надпочечники, спонгиоциты, асептическое воспаление, криоконсервированная плацента, adrenal glands, spongy-looking cells, aseptic inflammation, cryopreserved placenta

Бібліографічний опис

Ультраструктурна характеристика кори наднирників при гострому асептичному перитоніті та його корекції введенням кріоконсервованої плаценти / В. І. Шепітько, Т. А. Скотаренко, Г. А. Єрошенко [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2016. – № 3 (57). – С.161–164.