Ремоделювання структурних компонентів ворсин слизової оболонки дванадцятипалої кишки щурів після дії комплексу харчових добавок

Анотація

Таким чином, дія комплексу з глутамату натрію, нітриту натрію та Понсо- 4R на слизову оболонку дванадцятипалої кишки призводить до змін метричних показників довжини та ширини ворсин, що на пізніх термінах експерименту призводить до розвитку запальної реакції та набряку, які призводять до збільшення значень метричних показників та зменшення кількості клітин епітелію ворсини. Адаптивно-пристосувальні механізми не повністю відновлюють показники морфометричного дослідження, що проявляється зменшенням довжини ворсин на 20,25 % порівняно з контрольною групою зі збільшенням кількості облямованих ентероцитів та зменшенням кількості келихоподібних клітин на 44,41 %.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ремоделювання структурних компонентів ворсин слизової оболонки дванадцятипалої кишки щурів після дії комплексу харчових добавок / А. С. Григоренко, Г. А. Єрошенко, О. Д. Лисаченко [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація органів людини та тварин в нормі, при патології та за умов корекції», присвячена 100-річчю з дня народження професора І. О. Жутаєва, м. Полтава, Україна,14 квітня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 19–22.