Correlation analysis of circadian rhythm with severity of psoriasis and obesity

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

The recent increase in cases of comorbidity of psoriasis and obesity leads to severe, atypical, disabling, and therapyresistant forms of dermatosis, significantly worsen the quality of life of patients, reduces work capacity and social activity of patients, which determines not only the medical but also the social significance of the problem. There is a theoretical rationale for the possible role of circadian rhythm disturbances, manifested by a change in eating behavior, a decrease in sleep duration, and the individual chronotype of patients in developing obesity and some autoimmune diseases. However, this issue remains insufficiently studied and proven. The purpose of our study was to identify the correlation between the circadian rhythm and indicators of changes in the chronotype of a person's working capacity and indicators of the severity of the course of psoriatic disease, the degree of obesity, and the degree of the negative impact of the disease on the quality of life of patients. The results of the correlation analysis showed a very high negative correlation between the chronotype of patients' working capacity and BMI indicators and a high negative correlation between the indicators of the PASI index, ACTIVITY, and the chronotype of patients' working capacity.
Збільшення випадків коморбідності псоріазу та ожиріння, що спостерігаються останнім часом, призводить до тяжких, атипових, інвалідизуючих та резистентних до терапії форм дерматозу, значно погіршує якість життя пацієнтів, знижує працездатність та соціальну активність хворих, що визначає не тільки медичну, але й соціальну значимість проблеми. Існує теоретичне обгрунтування можливої ролі порушень циркадного ритму, яке проявляється зміною харчової поведінки, зменшення тривалості сну та індивідуального хронотипу вхворих в розвитку ожиріння та деяких аутоімунних захворювань. Однак дане питання залишається недостатньо вивченим і доведеним. Метою нашого дослідження стало виявлення кореляційної залежності між циркадним ритмом за показниками змін хронотипу працездатності людини та показниками тяжкісті перебігу псоріатичної хвороби, ступенем ожиріння, та спупенем негативного впливу захворювання на якість життя хацієнтів. Результати кореляційного аналізу показали дуже високу негативну кореляційну залежність між хронотипом працездатності хворих та показниками ІМТ та високу негативну кореляційна залежність між показниками індексу PASI, ДІЯЖ та хронотипом працездатності хворих.

Опис

Ключові слова

psoriasis, alimentary obesity, сhronotype, quality of life, псоріаз, аліментарне ожиріння, хронотип, якість життя

Бібліографічний опис

Correlation analysis of circadian rhythm with severity of psoriasis and obesity / Y. O. Yemchenko, I. P. Kaydashev, K. Ye. Ishcheykin, O. V. Bezeha, K. V. Vasylyeva, Ya. O. Oliinichenko, H. Yu. Morokhovets // Світ медицини та біології. – 2023. – № 1 (83). – С. 68–72.