Позитивна мотивація як педагогічна умова готовності фізичних терапевтів до роботи зі спортсменами

Анотація

Проаналізовано розвиток позитивної мотивації майбутніх фахівців із фізичної терапії до формування їхньої готовності до роботи зі спортсменами як педагогічну умову; узагальнено підходи задля її реалізації під час освітнього процесу.

Опис

Ключові слова

фізична терапія, освітній процес, мотивація, physical therapy, educational process, motivation

Бібліографічний опис

Позитивна мотивація як педагогічна умова готовності фізичних терапевтів до роботи зі спортсменами / І. П. Кравченко, Л. М. Фесенко, В. О. Жамардій, В. І. Донченко, А. В. Ємець // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 120–123.