Методологічні аспекти викладання інфекційних хвороб з епідеміологією в сучасних умовах

Анотація

Для більш сприятливого засвоєння матеріалу здобувачами освіти доцільне централізоване використання дистанційної освіти на першому етапі, видання і розповсюдження методичного забезпечення з інфекційних хвороб та епідеміології на другому етапі, створення умов для засвоєння практичних навичок на третьому;
For a more favorable assimilation of the material by students, it is advisable to use centralized distance education at the first stage, to publish and distribute methodological support on infectious diseases and epidemiology at the second stage, and to create conditions for learning practical skills at the third stage.

Опис

Ключові слова

інфекційні хвороби, епідеміологія, освіта, лекції, практичні навички, infectious diseases, epidemiology, education, lectures, practical skills

Бібліографічний опис

Методологічні аспекти викладання інфекційних хвороб з епідеміологією в сучасних умовах / Т. І. Коваль, В. А. Полторапавлов, О. М. Ізюмська [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю. ‒ Полтава, 30 березня 2023 р. ‒ С. 106–108.