Можливості застосування цифрового додатку Kahoot для викладання та навчання студентів

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Вдосконалення освітнього процесу потребує нових підходів до оптимізації отримання знань. Цифровізація один із провідних напрямків сучасного викладання та навчання студентів. Використання цифрових технологій у медичній освіті має вирішальний аспект серед навчальних ресурсів. Використання освітніх ігор як засобів навчання, сприяє розвитку когнітивного, мотиваційного, емоційного та соціального світогляду здобувачів освіти. Kahoot найбільш вдалий приклад гейміфікаційного підходу в освітньому процесі, являючись безкоштовним інструментом навчання у реальному режимі, який не потребує попередньої підготовки до використання. Застосування інтернет ресурсу Kahoot робить навчання веселим та приємним, покращуючи увагу та мотивацію студентів. Комплексне використання цифрових додатків разом з стандартизованими освітніми підходами сприятимуть формуванню загальної, інтегральної та спеціальної компетентностей.

Опис

Ключові слова

освітній процес, цифровізація, Kahoot, формувальне оцінювання

Бібліографічний опис

Можливості застосування цифрового додатку Kahoot для викладання та навчання студентів / В. М. Мигаль, Н. І. Чекаліна, Ю. М. Казаков, С. В. Шуть, Т. А. Трибрат // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22–24 листопада 2023 р. – Полтава, 2024. – С. 264–268.