Стандартизація знань і практичних навичок із дисципліни як фактор підвищення якості підготовки лікарів

Ескіз недоступний

Дата

2024-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

У статті наголошено на важливості стандартизації знань і вмінь із кожної навчальної дисципліни, що дозволить уникнути перевантаження навчальних програм, втрати часу на засвоєння другорядних понять і дасть можливість підвищити якість підготовки майбутніх фахівців.
The article emphasizes the importance of standardization of knowledge and skills in each educational discipline, which will avoid overloading educational programs, wasting time on mastering secondary concepts, which will provide an opportunity to improve the quality of training of future specialists.

Опис

Ключові слова

стандартизація знань, навчальна дисципліна, якість підготовки фахівців, standardization of knowledge, educational discipline, quality of specialist training

Бібліографічний опис

Ярешкко А. Г. Стандартизація знань і практичних навичок із дисципліни як фактор підвищення якості підготовки лікарів / А. Г. Ярешкко, М. В. Куліш, А. К. Вородюхіна // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 298–299.