Базові компетентності студентів-стоматологів та їх теоретико-методичні засади формування

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський націоналний педагогічний університет ім В. Г. Короленка

Анотація

The state theory of formation of education of Ukraine takes into account the creation of criteria for personal formation and creative self-realization of any citizen of Ukraine. This will contribute to the formation of the intellectual potential of civilization, comprehensive development of the individual for the highest importance in society
Високоякісна підготовка майбутнього стоматолога до виконання ним професійних зобов'язань – складна справа, успіх якого залежить від зусиль скоординованої професійної підготовки. Сучасні стоматологи повинні володіти широким технічним світосприйняттям, бути готовими до оперативного реагування на різні 204 зміни у технологічному процесі, готовими передбачити результати цих змін, координувати власні дії, автономно визначати кращій шлях подолання поставленої задачі. Домінантною рисою в професійній роботі стоматолога зараз вважається креативність. У вищій школі триває процес переходу на ступінчасту систему підготовки фахівців, розробка та затвердження державних стандартів освіти, використання інноваційних технологій дослідження.

Опис

Ключові слова

basic competences, dental, students

Бібліографічний опис

Базові компетентності студентів-стоматологів та їх теоретико-методичні засади формування / К. Є. Юдіна, І. В. Міщенко, О. В. Коковська, Н. М. Шарлай // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини», м. Полтава, 17–18 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 203–206.