Effect of quercetin administration on electron microscopic changes in testicular interstitial endocrinocytes during long-term central blockade of luteinising hormone in rats

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Анотація

Quercetin is a flavonoid with potential health benefits and it may help prevent cardiovascular diseases, reduce the risk of degenerative brain processes and cancer, and has antioxidant properties that neutralise free radicals. Substances in this group also have antioxidant properties, which help the body protect itself from the harmful effects of free radicals by neutralising these unstable molecules. Research indicates that the impact of free radicals on cell structure is associated with the development of chronic diseases such as diabetes, cancer, and cardiovascular pathologies. The aim of the study was to investigate the effect of quercetin administration on electron microscopic changes in the interstitial endocrinocytes of the testes under long-term central blockade of the synthesis of luteinising hormone by tryptorelin. The experiment involved 35 sexually mature male white rats. They were divided into two groups: the control group (I) received saline, while group II received subcutaneous injections of tryptorelin at a dose of 0.3 mg of active ingredient per kg of rat body weight to induce experimental central deprivation of luteinising hormone synthesis and additionally, quercetin was administered three times a day by gastric tube in terms of body weight. The study has demonstrated that the administration of tryptorelin results in structural and functional changes in the connective tissue components of rat testes. Specifically, there are quantitative and qualitative disorders in the population of interstitial endocrine cells, as well as electron microscopic changes at the subcellular level. Various pathological changes and abnormalities in the functional activity of the internal components of the cell were detected on days 270 and 365 of the experiment. The frequency, number, and size of Reinke crystals in relation to the cell volume correlated with changes in cells and increased at later stages of the study. A similar correlation with testosterone levels has not been found in the literature, which leads us to classify Reinke crystals as the result of degenerative processes in the cell. Thus, additional administration of quercetin reduces the adverse effect of tryptorelin and delays the onset of changes in the structure of interstitial endocrinocytes from day 180 to later observation periods.
Кверцетин - це поширений флавоноїд, який допомагає уникнути розвитку хвороб серцево-судинної системи, знижує ризик виникнення дегенеративних процесів у головному мозку та онкологічних захворювань. Речовини цієї групи мають антиоксидантні властивості, допомагають організму захиститися від агресивного впливу вільних радикалів, нейтралізуючи ці нестабільні молекули. Проведені дослідження показують, що інтенсивний вплив вільних радикалів на структуру клітин корелює з розвитком низки хронічних захворювань, серед яких цукровий діабет, рак та серцево-судинні патології. Мета дослідження - з'ясувати вплив введення кверцетину на електронно-мікроскопічні зміни інтерстиційних ендокриноцитів яєчок при довготривалому центральному блокуванні синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном. Експеримент проведений на 35 статевозрілих самцях білих щурів. Щури були розподілені на 2 групи: контрольна група (І) - вводили фізіологічний розчин, ІІ група - тварини з експериментальною центральною депривацією синтезу лютеїнізуючого гормону (підшкірно вводили трипторелін у дозі 0,3 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла щура) та паралельно вводили кверцетин три рази на добу за допомогою гастрального зонду у перерахунку на вагу тіла тварин. Проведене дослідження показало, що введення триптореліну призводить до структурно-функціональних змін у будові сполучнотканинних компонентів яєчок щурів. Це проявляється кількісно-якісними порушеннями в популяції інтерстиційних ендокринних клітин та електронномікроскопічними змінами на рівні субклітинних структур. На 270 та 365 день експерименту виявлені патологічні зміни в структурі інтерстиційних ендокриноцитів яєчок та функціональної активності внутрішніх компонентів клітин. Встановлено, що частота знаходження кристалів Рейнке, їх кількість і розмір по відношенню до об'єму клітини корелює зі змінами в клітинах і збільшується на більш пізніх термінах дослідження. Відомостей щодо аналогічної кореляції з рівнем тестостерону в літературі виявлено не було, що дозволяє позначити кристали Рейнке, як продукт дегенеративних процесів у клітині. Таким чином, додаткове введення кверцетину зменшує негативний вплив триптореліну і відтерміновує виникнення змін у структурі інтерстиційних ендокриноцитів зі 180-ї доби на більш пізні часові проміжки спостереження.

Опис

Ключові слова

testes, electron microscopy, rats, interstitial endocrinocytes, luteinising hormone, quercetin, tryptorelin, яєчка, електронна мікроскопія, щури, інтерстиційні ендокриноцити, лютеїнізуючий гормон, кверцетин, трипторелін

Бібліографічний опис

Effect of quercetin administration on electron microscopic changes in testicular interstitial endocrinocytes during long-term central blockade of luteinising hormone in rats / Ye. V. Stetsuk, V. I. Shepitko, O. M. Pronina [et al.] // Reports of Morphology. – 2024. – Vol. 30, №1. – P. 68–75.