Оптимізація лікування коморбідної патології - ішемічної хвороби серця і артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку

Анотація

Запропонована комплексна терапія хворих похилого та старечого віку з коморбідною патологією ІХС (стенокардією напруги ФК ІІ-ІІІ) та АГ з включенням до базисної терапії препаратів кардіоцито-та церебропротекторної (анксіолітичноїї) дії мельдонію та мебікару показало досить високий профіль клінічної ефективності тв безпечності, що сприяло вірогідному покращенню якості життя даної категорії пацієнтів та дозволило скоротити терміни перебування в стаціонарі на 1,1доби

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Оптимізація лікування коморбідної патології - ішемічної хвороби серця і артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку : інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 143-2018 / М. М. Потяженко, К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога, О. Є. Кітура ; ВДНЗУ «УМСА». – Київ : Укрмедпатентінформ , 2018. – 4 с. – Вип. 4 з пробл. «Геронтологія та геріатрія" Підстава: рішення ЕПК «Геронтологія та геріатрія» Протокол № 2 від 18.04.2018 р.