Формування професійних компетентностей майбутніх лікарів у процесі вивчення навчальної дисципліни «Медична хімія»

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

Опис

Ключові слова

медична хімія, майбутні лікарі

Бібліографічний опис

Кузнецова Т. Ю. Формування професійних компетентностей майбутніх лікарів у процесі вивчення навчальної дисципліни«медична хімія» / Т. Ю Кузнецова, Н. В. Соловйова // ХVІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 14–15 березня 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. Нац. Пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : Ред.-вид. відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023. – С. 111–113.