Окремі аспекти використання інноваційних методів навчання в системі медичної освіти та їх обмеження

Ескіз недоступний

Дата

2023-03-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Вирішальним компонентом для задоволення поточних і майбутніх потреб населення системою охорони здоров’я є реформи медичної освіти, що потребує пошуку й випробування нових підходів до їх розробки й упровадження в навчальний процес.
Reforms of medical education, which require the search and testing of new approaches to their development and implementation in the educational process, are a crucial component for meeting the current and future needs of the population with the health care system.

Опис

Ключові слова

медична освіта, метод проблемно-орієнтованого навчання, методи навчання, симуляційне навчання, інноваційні програми, віртуальна реальність, хмарне середовище, medical education, teaching methods, innovative programs, virtual reality, simulation training, cloud environment, method of problem-oriented training

Бібліографічний опис

Кострікова Ю. А. Окремі аспекти використання інноваційних методів навчання в системі медичної освіти та їх обмеження / Ю. А. Кострікова, Г. Л. Пустовойт Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 115–117.